ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  29 Eylül 2020, Salı

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

ÇALIŞMA RAPORU

45. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

11.04.2018

 

 •  GİRİŞ 23
 • HKMO 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNE DAİR 3
 • 50 MADDEDE HKMO 45. DÖNEME DAİR 6
 • ÇANKAYA 1 NOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI`NA 10
 • 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE 12
 • ARAMIZDAN AYRILANLARI SAYGIYLA ANIYORUZ 12
 • KURULUŞUNDAN BU YANA ODAMIZ BAŞKANLARI 13
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 46.OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 14
 • İÇİNDEKİLER 23
 • ÖRGÜTLENME 41
 • 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GÖREV ALANLAR 42
 • GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 42
 • ONUR KURULU ÜYELERİ 42
 • TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ 42
 • TMMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ 42
 • DENETLEME KURULU ÜYELERİ 42
 • ADANA ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 43
 • ANKARA ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 43
 • ANTALYA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • BURSA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • DİYARBAKIR ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • İSTANBUL ŞUBE 24. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • İZMİR ŞUBE 15. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • KONYA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • SAMSUN ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 46
 • TRABZON ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 46
 • HKMO ŞUBE VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİN ETKİNLİK ALANINDAYER ALAN İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 47
 • SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÜYELERİ (6. Dönem) 55
 • 1 No.lu Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu 55
 • 2 No.lu Eğitim Komisyonu 55
 • 3 No.lu Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu 55
 • 4 No.lu Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 56
 • 5 Nolu Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu 56
 • 6 No.lu Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 56
 • 7 No.lu Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu 57
 • 8 No.lu Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu 57
 • 9 No.lu Kadastro Komisyonu 57
 • 10 No.lu Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 57
 • 11 No.lu Taşınmaz Değerleme Komisyonu 57
 • HKMO KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI 58
 • HARİTA BÜLTENİ 58
 • BİRİM FİYAT KOMİSYONU 58
 • MESLEKİ STANDARTLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ KOMİSYONU 58
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMSİYONU 58
 • JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ 59
 • ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONU 60
 • KADIN KOMİSYONU 60
 • GENÇ HARİTA MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU 60
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULAMASI FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ÇALIŞTAYI KURULLARI 60
 • 8. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU KURULLARI 61
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI KURULLARI 62
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 KURULLARI 64
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI 65
 • HKMO 45. DÖNEM TMMOB ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÜYELERİ  (2016/2018) 67
 • HKMO PERSONELİ 68
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 71
 • GİRİŞ 72
 • 1. SAVAŞLAR VE KAPİTALİZM SARMALI 72
 • 2. ANTİ-DEMOKRATİK SÜREÇ 74
 • 3 FIG GENEL KURULU VE KONGRESİ`NE DOĞRU 79
 • 4 45. DÖNEMDE HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR 79
 • 5. BASINLA İLİŞKİLER 91
 • KURULTAY, KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, SEMİNER ve TOPLANTILAR 93
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI 94
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 03 NİSAN 2016 96
 • FIG 2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ ÜNİVERSİTE AYAĞINA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLANTISI İLE DEVAM EDİLDİ.98
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN ORTAK KOMİSYON TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜSÜ YAPILDI 99
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN ORTAK KOMİSYON TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜSÜ YAPILDI 100
 • 45. DÖNEM I. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 101
 • ODA BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL CANDAŞ 21.YÜZYIL İÇİN PLANLAMA SEMİNERLERİ 2016 BAHAR – II KENTLER VE KENTLİLER ETKİNLİĞİ`NDE KONUŞTU 102
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULASI,FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ÇALIŞTAYI YAPILDI. 104
 • TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI 105
 • 15. YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI 106
 • HKMO ANKARA ŞUBEMİZİN 12. DÖNEM 1. TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDIK 111
 • ANTALYA ŞUBEMİZE BAĞLI TEMSİLCİLER TOPLANTISINA ve GENÇ MÜHENDİSLER BULUŞMASINA KATILDIK 112
 • HKMO GENEL MERKEZ VE KONYA ŞUBE YÖNETİM KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI 113
 • 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI 114
 • DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ İMAR UYGULAMALARI VE  KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILDIK 115
 • ADANA ŞUBEMİZDE DÜZENLENEN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDIK 116
 • 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ 117
 • HKMO ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI 118
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE FIG2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 119
 • TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)‘NUN 2016 YILI BİLİMSEL ÇALIŞTAYI YAPILDI 120
 • FIG2018 KONGRE DÜZENLEME KURULU SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEYDİ.121
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI CBS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN DÜNYA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ SEMPOZYUMUNA KATILDIK 122
 • FIG2018 İSTANBUL ULUSAL DANIŞMA KURULUNUN 3. TOPLANTISI YAPILDI 125
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 126
 • FIG YÖNETİMİ İLE 2018 YILINDA İSTANBUL`DA YAPILACAK OLAN FIG2018 GENEL KURUL VE KONGRESİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPILDı 127
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN KOMİSYON ÜYELERİ İLE TOPLANTI YAPILDI 128
 • İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU İLE GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 129
 • ULUSLARARASI HARİTACILAR FEDERASYONU (FIG) KONSEYİNİN 2017 YILI İLK TOPLANTISI İSTANBUL`DA YAPILDI 130
 • İZMİR ŞUBEMİZCE DÜZENLENEN LİHKAB KONULU TOPLANTIYA KATILDIK 131
 • ADANA ŞUBEMİZİN "HARİTA MÜHENDİSLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ,YARINI" KONULU PANELİNE KATILDIK 132
 • HKMO ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI 133
 • İSTANBUL ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPILDI 134
 • ERZURUM BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDE TOPLANTI YAPILDI 135
 • ODAMIZ SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYONLARI ORTAK (STBK) TOPLANTISI YAPILDI 136
 • DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE İL TEMSİLCİLERİ VE MESLEKİ FAALİYET DENETİM GÖREVLİLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI 137
 • İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI ÇALIŞTAYI YAPILDI 138
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 139
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 140
 • MESLEK SORUNLARI KURULTAYI ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 142
 • TMMOB 5. CBS KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 143
 • FIG 2017 ÇALIŞMA HAFTASI 29 MAYIS – 2 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA HELSİNKİ – FİNLANDİYA`DA GERÇEKLEŞTİ 144
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 145
 • HKMO 16. YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 151
 • FIG2018 ULUSAL DANIŞMA KURULU`NUN GENİŞLETİLMİŞ 4`ÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI 154
 • HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI 156
 • TMMOB ULUSLARARASI CBS KONGRESİ 2017 157
 • TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 158
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI 160
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 161
 • FIG 2018 İSTANBUL KONGRESİ KAYITLARI  163
 • 4. FIG GENÇ HARİTACILAR KONFERANSI KAYITLARI 164
 • FIG 2018 KONGRESİ VE 4. FIG GENÇ HARİTACILAR KONFERANSI İÇİN FIG VAKFI BAŞVURULARI 165
 • Uluslararası CBS Kongresi 2017 Sonuç Bildirgesi 166
 • ADANA ŞUBEMİZDE HKMO-BİS SİSTEMİ EĞİTİMİ YAPILDI 170
 • TRABZON ŞUBEMİZDE SHKMMB`LERLE TOPLANTI YAPILDI 171
 • ZİYARETLER 173
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTI 174
 • TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MESLEKTAŞIMIZ UĞUR BÜYÜKHATİPOĞLU ZİYARET EDİLDİ 175
 • TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ 176
 • İSTANBUL ŞUBE ETKİNLİK ALANINDA YER ALAN ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ BELEDİYELERİ İLE ŞİŞLİ KADASTRO BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ ZİYARET EDİLDİ 177
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAYIN GÖKHAN KANAL ZİYARET EDİLDİ 178
 • HARİTA GENEL KOMUTANI DR. MÜH. ALB. OSMAN ALP ZİYARET EDİLDİ 179
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN HAKAN AYBER ZİYARET EDİLDİ 180
 • FIG 2018 KONGRESİ KAPSAMINDA KURUM-KURULUŞ ZİYARETLERİMİZ 181
 • DİSK GENEL SEKRETERİ VE DİSK DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI DR.ARZU ÇERKEZOĞLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ. 184
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN MESLEKTAŞIMIZ SAYIN MEHMET ZEKİ ADLI MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ 185
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI KAPSAMINDA KURUM ZİYARETLERİ 186
 • OVACIK BELEDİYESİ ZİYARETİ VE  TUNCELİDEKİ ÜYELERİMİZLE BULUŞMA 187
 • HABERLER ETKİNLİKLER, DUYURULAR 189
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI 190
 • ODAMIZ AVRUPA HARİTA MÜHENDİSLERİ KONSEYİNE (CLGE) ÜYE OLDU 191
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARININ MESLEKİ FAALİYET DENETİMİNE İLİŞKİN  YARGI KARARLARI HAKKINDA DUYURU 193
 • ODAMIZDAN ULUSLARARASI BİR BAŞARI DAHA: FIG BAŞKAN YARDIMCILIĞI 194
 • ODAMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SUNMUŞ DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ,SEVGİLİ AĞABEYİMİZ AYHAN KALYONCU`YU KAYBETTİK 196
 • DAMGA VERGİSİ HAKKINDA DUYURU 197
 • PROF. DR. EKREM ULSOY SOKAĞI" NIN AÇILIŞI VE YAŞAMIŞ OLDUĞU BİNAYA PLAKET ASILMASI TÖRENİNE KATILDIK 198
 • HKMO YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU 199
 • MADEN YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİKLER HAKKINDA DUYURU 200
 • CEMİL CANDAŞ`I KAYBETTİK.201
 • CEMİL CANDAŞ`I SONSUZLUĞA UĞURLADIK 202
 • LİHKAB MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU 204
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ VE FENNİ MESULİYET ŞARTNAMESİ YENİLENDİ 205
 • DAMGA VERGİSİ HAKKINDA DUYURU 206
 • AİDAT HAKKINDA DUYURU 207
 • CEMİL CANDAŞ`IN ADI SON GÖREV YERİ OLAN İSTANBUL - ŞİŞLİ`DE YAŞAYACAK 208
 • KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ HAKKINDA DUYURU! 209
 • KONYA ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ PAZAR KAHVALTISINDA ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 210
 • FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ 211
 • SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ TANIŞMA KAHVALTISINA KATILDIK 212
 • AİDAT DUYURUSU HAKKINDA 213
 • JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ`NİN  SON SAYISI YAYINLANDI:EDİTÖRÜN MESAJI 214
 • MESLEKTE 50. YIL HİZMET VE ONUR PLAKET TÖRENLERİ YAPILDI 215
 • YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ İÇİN EĞİTİM VİDEOLARIMIZ YAYINDA 216
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU 217
 • ADANA ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BULUŞTUK 218
 • AİDATLAR HAKKINDA SON HATIRLATMA! 219
 • İSTANBUL ŞUBEMİZİN 40. YILI İÇİN DÜZENLENEN KUTLAMA TÖRENİNE KATILDIK 220
 • LİHKAB`LARIN MESLEKİ DENETİMİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU 221
 • YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU 222
 • 2017/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 223
 • TMMOB HKMO MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE`DE YAYINLANDI 224
 • SAMSUN`DA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ VE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 225
 • TMMOB HKMO SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 226
 • MESLEKTAŞIMIZ CEMİL CANDAŞ CİNAYETİNİN İLK DURUŞMASI ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 227
 • ODAMIZCA, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NIN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMASI HAKKINDA 228
 • BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU`NUN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 229
 • İZMİR ŞUBEMİZİN KURULUŞUNUN 30. YIL ETKİNLİKLERİNE KATILDIK 230
 • 2017/2 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 231
 • SEVGİLİ CEMİL CANDAŞ İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİNDE VE TRABZON/BEŞİKDÜZÜ`NDE MEZARI BAŞINDA ANILDI 232
 • CBS UZMANI ULUSAL MESLEK STANDARDINA DAİR YARGI KARARI 234
 • BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI 235
 • BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI 237
 • TKGM`NİN 24.02.2017 TARİHLİ "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NA DAYANAK ALINAN MAHKEME KARARININ DANIŞTAY`CA BOZULMASI HAKKINDA 238
 • HKMO VAN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNDE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 239
 • HARİTA MÜHENDİSLERİNİN MESLEKİ VE OSYAL DURUMLARINI ARAŞTIRMA ANKETİ 240
 • FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ 241
 • BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU 242
 • BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU 243
 • ODAMIZ YAYINLARINDAN JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ EDİTÖRÜ SAYIN PROF. DR. M. ONUR KARSLIOĞLU 2017 YILI TUJK BİLİM ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ 244
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI TEKNOLOJİLERİN MESLEĞE UYGULAMALARI ANKETİ 245
 • 2017/3 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 246
 • BİLİRKİŞİLİĞE KABUL VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA 247
 • BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELERE TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARINDA UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA 248
 • MESLEKTE 50. YIL HİZMET VE ONUR PLAKET TÖRENİ YAPILDI 249
 • AİDAT DUYURUSU HAKKINDA 250
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU 251
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN TALİMATINA AÇTIĞIMIZ DAVADA ODAMIZIN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞINA İLİŞKİN MAHKEMECE VERİLEN RET KARARI BOZULDU 252
 • THY`DEN FIG 2018 İNDİRİMİ 253
 • SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI 254
 • ÜYELERİMİZE ÖZEL AKARYAKIT İNDİRİMİ 255
 • 2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ DUYURUSU 256
 • HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davalarda Verilen Yargı Kararları Hakkında 257
 • TMMOB İLE ETKİNLİKLER 259
 • TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: HİÇ KİMSE ODALARIMIZI MESLEKİ KAMUSAL, TOPLUMSAL, MESLEKİ YARARLARI SAVUNMAKTAN ALIKOYAMAZ 260
 • TMMOB`YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANI TMMOB VE ODALARIMIZI HEDEF GÖSTERİYOR ANCAK ÜLKEMİZDEN, HALKIMIZDAN YANA VE RANT KARŞITI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK 262
 • TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ BAHAR ŞENLİĞİ 30 NİSAN`DA 264
 • YAŞAM ALANIMA DOKUNMA -YEŞİL YOLA DUR DE- SEMPOZYUMU YAPILDI 265
 • DİYARBAKIR İKK`DAN DAYANIŞMA KAMPANYASI 266
 • TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU 26-29 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 267
 • TMMOB 44. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK 268
 • TMMOB 44.DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 270
 • TMMOB`DEN EĞİTİM SEMPOZYUMU KATILIMCILARINA ÇAĞRI 271
 • TMMOB 5. KADIN KURULTAYI 272
 • DİSK, KESK, TMMOB VE TTB`DEN ORTAK FORUM 273
 • TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU  274
 • MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ 275
 • TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 276
 • KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile YAZIŞMALAR 277
 • ŞUBE VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİLER İLE YAZIŞMALAR 343
 • STBK ÇALIŞMA RAPORLARI 379
 • 1 NO.LU MESLEKİ UYGULAMALAR VE YASAL TEMELLER KOMİSYONU 380
 • 2 NO.LU EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 381
 • 3 NO.LU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 383
 • 4 NO.LU MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 388
 • 5 NO.LU JEODEZİ VE NAVİGASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 389
 • 6 NO.LU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 392
 • 7 NO.LU FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 393
 • 8 NO.LU KARTOGRAFYA VE MEKANSAL BİLİŞİM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 400
 • 9 NO.LU KADASTRO KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 404
 • 10 NO.LU KIRSAL KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 407
 • KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORLARI 411
 • BİRİM FİYAT KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 412
 • MESLEKİ STANDARTLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 413
 • ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 417
 • HKMO BÖLÜM BAŞKANLARI ÇALIŞMA KONSEYİ 418
 • GENÇ HARİTA MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU 419
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU RAPORU 420
 • TMMOB 44. DÖNEM ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİMİZİN RAPORLARI 423
 • BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 424
 • MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI EĞİTİMİ VE DENKLİK,UNVAN, YETERLİK ÇALIŞMA GRUBU 430
 • YAPI DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 434
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 437
 • 44. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 438
 • ÜCRETLİ, İŞSİZ VE EMEKLİ MÜH. MİM. ŞEH. PLN. ÇALIŞMA GRUBU 444
 • DOĞA VE ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU 445
 • HKMO ÖĞRENCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 447
 • MALİ ve İDARİ DENETİM RAPORLARI 449
 • DENETLEME KURULU RAPORU 483
 • 45. DÖNEM (2016-2017) DENETLEME KURULU RAPORU 484
 • ONUR KURULU RAPORU 487
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ONUR KURULU 45. DÖNEM GENEL RAPORU 488
 • YAYINLAR 491
 • HARİTA BÜLTENİ 493
 • HKMO HAKEMLİ DERGİSİ (JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ) ÇALIŞMALARI 494
 • BİLGİ ÇAĞINA GİDERKEN-TBMM GENEL KURULUNDA HARİTA SEKTÖRÜ VE KADASTRO ALGISI 496
 • UYGULAMALI KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ 500
 • MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ KİTAPÇIKLARI 501
 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi İş Süreçleri, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu 502
 • YARGI SÜRECİ 505
 • YARGI SÜRECİ 506
 • HUKUK BİRİMİ 515
 • ODA ÜYELERİNE SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR 516
 • ODA GÖRÜŞLERİ 519
 • ‘`BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 520
 • BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK HARİCİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ TASLAĞI`NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 521
 • LPG SORUMLU MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN EĞİTİM, BELGELENDİRME VE KOTROL KAYIT DEFTERİ ÜCRETLERİ İLE 2017 UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 527
 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLAR İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI`NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 528
 • TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ TAŞINMAZ DEĞERLEME BİLEŞENİ TASLAK POLİTİKA GELİŞTİRME RAPORUNA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 529
 • BİLİRKİŞİLİK KANUNUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR,  YASAL KARŞILIĞI EK-1 532
 • EK-2: 3/11/2016 TARİHLİ VE 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU`NUN ANAYASA`YA AYKIRILIĞI SORUNU 543
 • 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ 545
 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 546
 • "TARIMSAL ARAZİ EDİNDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 555
 •  "BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 557
 • PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 606
 • PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ 620
 • "SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 628
 • TÜRKİYE`DE HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ HAKKINDA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI RAPORU 632
 • EK: ALTYAPI İŞLETME HARİTA VE PLANLARI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZDEN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 637
 • ISTATISTIKLERLE HKMO 639
 • SHKMMB VE LİHKAB`LARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 640
 • TESCİL DURUMLARINA GÖRE SHKMMB VE LİHKAB DAĞILIMI 641
 • DOĞUM TARİHLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 641
 • KAYIT TARİHLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 642
 • CİNSİYETLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 643
 • ÜNİVERSİTELERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 643
 • ÜYELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 644
 • ÜYELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 645
 • OKUDUĞU OKULA GÖRE ÖĞRENCİ ÜYE DAĞILIMI 646
 • 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • 45. DÖNEM DENETLEME KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • 45. DÖNEM ONUR KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU ODAMIZ TEMSİLCİSİ TOPLANTI KATILIM CETVELİ 648
 • TMMOB 44. DÖNEM DENETLEME KURULU ODAMIZ TEMSİLCİSİ TOPLANTI KATILIM CETVELİ 648
 • SÖYLEDİKLERİMİZ 649
 • 23 NİSAN: BEN ÇOCUĞUM, BEN ULUSUM 650
 • YAŞASIN 1 MAYIS! YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ! 651
 • EMPERYALİZME KARŞI "19 MAYIS 1919"… 652
 • NAZIM HİKMET: TEPEDEN TIRNAĞA KAVGA, HASRET VE ÜMİTTEN İBARET 653
 • MESLEĞİMİZE VE GELEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÜYELERİMİZE ÇAĞRIDIR! 654
 • HAİNLİK BU!.. 655
 • BÖYLE İSTİKRAR OLMAZ OLSUN! 656
 • DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, BASIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE! 657
 • SENİN TERÖRÜN BENİM TERÖRÜM YOK… 658
 • ASKERİ DARBEYE DE, SİVİL DARBEYE DE HAYIR! 659
 • NE DARBE, NE DİKTA, YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE!.. 661
 • MARMARA DEPREMİ ÜZERİNDEN 17 YIL GEÇTİ 662
 • YUH OLSUN, LANET OLSUN! 663
 • SİZİ TANIYORUZ! ARTIK YETER! 664
 • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN 666
 • BARIŞ 667
 • 12 EYLÜL DARBESİ VE 36 YIL SONRASI! 668
 • 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ 670
 • TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ  TERÖRE KURBAN VERİLEN CANLARI ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ 672
 • CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 673
 • DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA, TERÖRÜ LANETLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ... 674
 • BÜYÜK DEVRİMCİYİ SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ 675
 • TECAVÜZÜ TEŞVİK, "TECAVÜZ ET, EVLEN, SERBEST KAL" ÖNERGESİ! 676
 • TAHİR ELÇİ`Yİ SAYGIYLA ANIYORUZ… 677
 • KHK`LAR İLE HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTMALAR EN ÇOK DARBECİLERİ SEVİNDİRİR 678
 • BU KADER DEĞİL, YİNE AYNI İHMAL YİNE AYNI SON! 679
 • YİNE TERÖR… 680
 • KAYSERİ`DEKİ TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ 681
 • KUBİLAY`LARIN ANISINA SAYGIYLA… 682
 • KARA BULUTLAR DAĞILSIN! 2017 MASMAVİ BİR YIL OLSUN 683
 • YENİ YILA TERÖRLE GİRDİK 684
 • KATİL BELLİ! ARTIK YETER… 685
 • UĞUR MUMCU`YU ANIYORUZ 686
 • HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE "HAYIR" DEMEKTEDİR 687
 • DÜNYA GELECEK NESİLLERE KAYNAK AKTARIYOR SİYASAL İKTİDAR GELECEK NESİLLERİN KAYNAKLARINI TÜKETİYOR 690
 • 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 692
 • ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ 693
 • BAHARA CESARET GEREK 694
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI HAKKINDA DUYURU 695
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİNİN ODAMIZIN 28.03.2017 TARİHLİ KAMUOYU BİLGİLENDİRME DUYURUSUNA YÖNELİK AÇIKLAMALARI HAKKINDA... 697
 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.                    DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA 700
 • YAŞASIN 1 MAYIS! 701
 • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MANEVİ KIZINA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ 702
 • 13 MAYIS 2014 SOMA MADEN KAZASINDA ÖLENLERİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ 703
 • 19 MAYIS 1919`UN ŞARTLARINI YAŞIYORUZ 704
 • İYİ BAYRAMLAR 705
 • SİVAS KATLİAMI`NI UNUTMADIK! 706
 • TMMOB SGK PROTOKOLÜNE DAİR ÜYELERE MEKTUP 707
 • DEMOKRASİ, LAİKLİK VE TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ SÜRECEK 709
 • CEMİL CANDAŞ ARAMIZDAN AYRILALI BİR YIL OLDU! 710
 • İSTANBUL`DA SEL FELAKETİ 711
 • DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR 712
 • İYİ BAYRAMLAR 713
 • KAMU TAŞINMAZLARININ CEMAATLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE HAYIR! 714
 • 10 EKİM 2017: "KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK!" 716
 • NASIL BİR CUMHURİYET İSTİYORUZ? 717
 • MUSTAFA KEMAL`LER TÜKENMEZ 718
 • EMPERYALİZMİN KUDÜS POLİTİKASINA HAYIR! 719
 • HUKUK DEVLETİNE DARBEYE DE, DARBE YÖNETİMİNE DE HAYIR! 720
 • "YENİ" BİR YIL OLSUN! 722
 • KADINLAR VARSA UMUT VARDIR, ÇARE VARDIR VE BAŞARI KAÇINILMAZDIR! 723
 • ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ 724
 • BASINDA HKMO 725
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞKANI PROF. DR. RASİM DENİZ KANAL B`DE AÇIKLAMALAR YAPTI 726
 • ODA GENEL BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL CANDAŞ ULUSAL KANAL`DA İSTANBUL`UN MERA ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU... 727

 

45.Dönem Çalışma Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ... 

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.