ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  26 Haziran 2019, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2019 102

  

TURİZM BAHANE KAMU TAŞINMAZLARININ RANTI ŞAHANE!

    Yayına Giriş Tarihi: 04.10.2018  Güncellenme Zamanı: 05.10.2018 10:01:32  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

25 Eylül 2018 tarihli ve 30546 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "turizm tesisi hizmet alanı tahsisi" kapsamında yeni bir düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan yönetmeliğin ek maddesindeki düzenleme ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarında turizm tesisi hizmet alanı kullanımına ayrılan alanlarda duyuru şartı aranmaksızın kamu taşınmazlarının tahsisi öngörülmüştür. Ayrıca Milli Park sınırları içerisinde kalan alanların da kamu yararı ve zaruret hallerinde tahsis edilebilmesi de yine aynı ek madde ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda imar değişikliklerinin yapılabileceği hükmü de yer almaktadır. 

 

Söz konusu bölgelerde birden fazla turizm tesisi olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olarak kurulan anonim şirketlere veya bu amaçla kurulan birliklere, 49 yıla kadar tahsis yapılabileceği, ormanlık alanlar dahil imar planlarında turizm amacıyla ayrılan alanlar adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara tahsis edilebileceği düzenlenmiş ve yönetmelikle arazi tahsis komisyonunun, turizm tesisinin hizmet alanı kesin tahsisinin yanı sıra kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamasına da olanak sağlanmıştır. 

 

Tahsis edilen alandaki inşaat iznini kolaylaştıran düzenlemeye göre de tapu ve kadastro idaresinin onayladığı tesis için ayrılan yerin krokisinin temin edilememesi durumunda "İlgili" olarak tanımlanan makamdan alınan krokinin yeterli kabul edileceği hükmü de yer almaktadır. 

Önceki düzenlemeler kapsamında kurul kararı ile tahsis onayı verilirken, artık tek adam sözü ile işlemler yürütülebilecek, duyuru şartı aranmadığı için de kamu arazilerinin kime, nasıl tahsis edildiği konusunda şüpheler yaşanacaktır. Keyfi uygulamalara sebebiyet verecek bu düzenleme; tüm halka ait olan kamu arazilerinin işgali niteliği taşıdığı için milli park ve turistik alanların yapısının bozulmasına da neden olacaktır. Değiştirilecek imar planları ile de sadece rant odaklı işlemler gerçekleştirilebilecektir. 

 

Kamu düzeni içerisinde gerçekleştirilecek tüm işlemlerin şeffaf ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekirken, turizm alanı, milli park, orman gibi milli değerlerin böylesi bir sistem içerisinde tahsisinin düzenleniyor olması ise ortak geleceğimiz için en büyük tehditlerden birini oluşturmaktadır. 

 

Bu nedenle kamu yararını gözeten kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak, ortak geleceğimiz olan doğal alanlarımızın ve milli değerlerimizin rant uğruna talan edilmemesi gerektiğini; keyfiyete sebebiyet veren, kamu düzeninin ve şeffaf yönetimin yok sayıldığı düzenlemelere karşı olduğumuzu belirterek, sorumluları bir kez daha uyarıyor ve bu düzenlemenin kaldırılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2018

 


Tüm Basın Açıklamaları »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.