ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  26 Haziran 2019, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2019 102

  

YEREL SEÇİMLERDE TÜM ÜYELERİMİZİN ADAYLIKLARINI DESTEKLİYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 24.10.2018  Güncellenme Zamanı: 24.10.2018 13:53:07  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

2019`da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak adaylık başvurusu yapmış olan meslektaşlarımızın özelinde tüm adayların yerel yönetimlerde dikkate alması gerekenleri, yerel yönetimler için önem arz eden hususları ve belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hangi partiden olursa olsun tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın adaylıklarını desteklediğimizi hatırlatmak istiyoruz.

 

Kentlerin yönetiminde harita mühendislerinin etkisi ortadadır ve bu anlamda meslektaşlarımızın bu görevleri yürütecek olması, başarılı ve örnek yerel yönetimler için özellikle önem arz etmektedir. Harita mühendisliği mesleğinin uzmanlık alanlarından olan ve yerel yönetimlerdeki çalışmaların en önemli ayağını oluşturan imar, altyapı, yapılaşma, kentsel dönüşüm, sosyal donatılar, kent bilgi sistemleri, ulaşım, akıllı şehirler ve doğal yaşam alanlarının tasarımı gibi konularda mesleğimizden ileri gelen bilimsel ve teknik bilgi birikimlerinin çağdaş, yaşanabilir, akıllı kentlerin yaratılması ve toplumcu belediyecilik anlayışının hâkim kılınmasında kullanılması yerel seçimlere gitmekte olan ülkemizin geleceği için öncelikli hususların başında gelmektedir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak çağdaş toplum yaşamına ve çağdaş kentleşme anlayışına aykırı, toplumsal çıkarları göz ardı eden, insanı, toplumu, tarihi, kültürü göz ardı eden, siyaset ve ekonomik çıkar amaçlı belediye faaliyetlerine ısrarla karşı durduk. Ülke ve toplum çıkarlarını ve geleceğimizi bedeli ne olursa olsun savunacağımızı her koşulda duyurduk.

 

Belirtilen bu anlayış ve duruş doğrultusunda, her meslektaşımızın ve üyemizin içinde bulunduğumuz topluma, ülkeye ve kente sahip çıkma ve hizmet etme görevi ve hakkı bulunduğunu savunarak meslektaş ve üyelerimizin hizmete ve göreve adaylıklarını içtenlikle destekliyoruz.

 

Mesleğimizden kaynaklı bilimsel ve teknik bilgilerin kullanımının yanı sıra, yerel yönetimlerde ayrıca demokratik ve katılımcı bir yönetim ile toplumsal çıkarları koruyan, kent bilincini sağlayan, rantı değil halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini ön planda tutan bir anlayışın benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

 

Kentlerimizin en önemli sorunlarının başında plansız ve çarpık yapılaşmalar gelmektedir. Bu durumun önüne geçmek adına düzenli şehir planları oluşturulmalı, nazım imar planları bu doğrultuda düzenlenmeli, hayata geçirilmeli ve planlara mutlaka uyulmalıdır.

 

Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılaşmalarda ise rant odaklı uygulamalar yerine barınma ihtiyacı ön planda tutularak yerel halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve kültürel, sosyal, ekonomik gerçeklikler dikkate alınmalıdır. İnsan ihtiyaçlarına odaklı yeni kent anlayışları ve yeni kent tasarımları yaratmaya odaklanılmalı; ortak yaşam kültürünün oluşmasına uygun mekânlar yaratılmasına, toplumsal birliktelikler ve etkinlikler için gerekli ortamların sağlanmasına, dayanışmacı, paylaşımcı, ortak değerleri olan hemşehri ruhunun yaratılmasına dikkat edilmelidir.

 

Belediye gücü ve yetkisi; halk sağlığı, halk güvenliği ve kamu hizmeti yönlerinden piyasayı kontrol etmeli ve sınırlandırma amacıyla kullanılmalı, toplumun ortak çıkarlarına ve toplumsal yararlara özgülenmelidir.

 

Ülkenin deprem gerçeğinin de gerçekleştirilecek uygulamalarda dikkate alınması önem arz eden bir başka husustur. Yanlış arazi kullanım politikalarından, kaçak yapılanmalardan, imar afları ile desteklenen bu yaklaşımlardan uzak durulmalı ve güçlü bir denetim mekanizması hayata geçirilmelidir.

 

Kentlerin sosyolojik yapılarına uygun sosyal alanların yaratılması, kent bütünlüğünü bozmaya yol açan farklı kent alanlarının oluşturulmasının önüne geçilmesi, temel kamu hizmetlerinde kamu çıkarını dikkate alan bir anlayışın benimsenmesi gerekmektedir.

 

Kent planlarında evrensel tasarım kuralları dikkate alınmalı ve engelli, yaşlı insanlara uygun projeler hayata geçirilmelidir. Engellilerin, kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve yoksunların toplumsal yaşama eşit katılımı için sosyal projeler geliştirilmelidir.

 

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına önem verilmeli; orman, mera, yeşil alan, sahil, tarım arazisi gibi kamuya ait alanlar rant beklentisinden uzak tutularak geliştirilecek imar planlarında bu husus dikkate alınmalıdır. Kentlerin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem verilmelidir. Doğal kaynakların kullanımına dikkate dilmeli, geri dönüşüm projeleri arttırılmalıdır.

 

Yerel yönetimlerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve yardımlar gibi temel kamu hizmetlerinde kamusal alan sorumluluğunu taşıması gerekmektedir. Elektrik, su, doğalgaz, temiz hava, ulaşım, haberleşme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında kâr amacı gütmeyen hizmet üretme anlayışı geliştirilmelidir. Kamu hizmetlerinin bedava ya da bu mümkün değilse maliyetini aşmayan bir bedelle sunulması, bedeli karşılığı sunulmak zorunda kalınan hizmetlere olanaksızlığı ve yoksulluğu nedeniyle ulaşamayanlara ise bu hizmetlerin sosyal eşitlik içinde bedelsiz olarak sunulmasını gerekmektedir.

 

Halkın örgütlenme çabasına katkı verilmeli; örgütlü kesimlerin karar, yönetim ve gözetim sürecine katılması özendirilmeli, toplumsal üretim ve paylaşım desteklenmelidir. İstihdam koşulları iyileştirilmeli, emek gücünün eğitimi ve örgütlenmesi sağlanmalı, değeri ve saygınlığı yükseltilmelidir.

 

Aday olacak tüm meslektaşlarımız özelinde, tüm mühendis, mimar ve şehir plancısı adayların bu kriterleri önemsemesini, göreve geldikten sonra bu kapsamda uygulamalar yapmasını ve meslek odamız başta olmak üzere diğer meslek odalarından, TMMOB`den, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından öneri, görüş ve fikir alarak çalışmalar yürütmesini bir kez daha hatırlatarak siyasi parti, fikir ayrımı gözetmeksizin tüm üyelerimize seçim çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2018

Tüm Gündem »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.