ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  21 Mart 2019, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: OCAK 2019 101

  

“YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI” İLE “ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI”NA İLİŞKİN ODAMIZ GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 30.10.2018  Güncellenme Zamanı: 08.11.2018 15:39:33  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 1/K-1637                                                                                       30/10/2018

Konu : "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının
           Tutulması Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile "Şantiye Şefleri
           Hakkında Yönetmelik Taslağı"na İlişkin Odamız Görüşü.

 


TMMOB BAŞKANLIĞI`NA
ANKARA

 

İlgi: a) T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`nün 18.10.2018 tarih ve 39984637-335.99-E.187565 sayılı yazısı.
        b) 19 Ekim 2018 tarih ve 1/K-1829 sayılı yazımız.

 

İlgi (b) yazınızda ilgi (a)`da yazıyla "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" Bakanlığın (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) internet sayfasında yayınlandığının bildirildiği ve taslaklara http://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/duyurular/taslaklar-20181018153410.rar adresinden ulaşılabileceğinin belirtildiği ve söz konusu Taslakların Birliğinizce incelenerek görüş ve önerilerinizin çok acele Bakanlığa gönderilmesinin istenildiği belirtilerek, söz konusu Taslakların Odamızca incelenmesi ve konuya ilişkin görüşlerimizin ACELE olarak Birliğinize e-mail ortamında iletilmesi istenilmektedir.

 

Anılan Taslaklar Odamızca incelenmiş olup, görüş ve önerilerimiz aşağıda yer almaktadır.

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği‘nin 3. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde şantiye şefi kavramı "Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel" olarak tanımlanırken, teknik öğretmen veya teknikerlerin şantiye şefi olamayacağı iddiasıyla açılan dava sonucunda, Danıştay 6. Dairesi‘nin 02.02.2011 tarih ve E:2008/3365, K:2011/161 sayılı kararıyla Yönetmeliğin ilgili kısmının iptali üzerine 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle söz konusu şantiye şefi tanımından teknik öğretmen ve tekniker unvanları çıkarılmıştır.

 

Bu nedenle Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Taslağı`nın 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker" ibaresinin kaldırılması gerekmektedir.

 

Ayrıca aynı Yönetmelik Taslağı`nın 6. maddesinin ikinci fıkrasına "elektrik-elektronik mühendisi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", harita mühendisi" ibaresinin eklenmesi, 8. maddesinin üçüncü fıkrasının "(3) Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına dair ilgili meslek odasından alınmış oda sicil kayıt belgesi istenir." şeklinde değiştirilmesi ve EK-2 taahhütnamenin kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

       Ali İPEK
Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter

 


Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.