ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Ekim 2020, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    BİLİM KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ ŞABLON

    KONU BAŞLIKLARI

    POSTER HAZIRLAMA KRL.

    PROGRAM

    ÖNEMLİ TARİHLER

    THBTK YÖNERGESİ

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    FUAR ALANI VE SALON

    ULAŞIM

    17.THBTK KISA FİLM

    SOSYAL ETKİNLİKLER

    ÖĞRENCİ POSTER YARIŞMASI

    BİLDİRİ GÖNDER

    BİLDİRİLER

 

  

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI - I. DUYURU

    Yayına Giriş Tarihi: 07.01.2019  Güncellenme Zamanı: 11.01.2019 18:04:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı: 3/B15-38                                                                                                     07/01/2019                

 

Konu: "17.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı - I. Duyuru" Hk.

 

 

 

..................................

  

Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın on yedincisi, "Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0" teması ile 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Ankara‘da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.

 

Bugün dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm olarak adlandırılan değişim ve dönüşüm süreci, özellikle büyük veri, ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve yapay zeka gibi teknolojiler vasıtasıyla; insan hayatının tüm alanlarında olduğu gibi meslek alanlarımızı da doğrudan yeni bir sürece sokmuştur. 

 

Diğer taraftan, Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar ve ülkemizde süregelen eğitim politikaları birçok meslek disiplininde olduğu gibi mesleğimizi de bir istihdam sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu teknolojik değişimin doğru yönetilmesi ve toplumun, doğanın, insanlığın yararına kullanılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılması ise en tabandan başlayarak doğru bir eğitim sistemi ile beslenen akıllı toplumların yaratılmasından geçmektedir. 2019 yılının Türkiye‘de Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitiminin 70. yılı olması vesilesiyle de eğitim, eğitim sorunlarının doğrudan etkilediği istihdam ve mesleğimizin geleceğini şekillendirecek olan toplum 5.0 olgusu bu nedenlerle kurultayımızın ana temasını oluşturacaktır.

 

Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği, değişim ve dönüşüm olgusunun etkinleştiği, mesleki uygulama alanlarımızın farklılaştığı ve zenginleştiği bir dönemde Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde temel bir görevi yerine getirmektedir.

 

Jeoinformasyon alanındaki gelişmelerin etkin şekilde Harita/Geomatik Mühendisliği uygulamalarına yön verdiği bu süreçte, gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, geleceğe dönük mesleki politikalarımızın belirlenmesi, diğer meslek alanları ile ilişkilerin geliştirilmesi etkinliğimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında ve hizmet sürecinin her aşamasında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bu alanda serbest çalışan kişi ve kuruluşlar ile Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara‘da tekrar buluşacaklardır. Önceki kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda da tüm paydaşlar toplum ve kamu yararı çerçevesinde, ülkenin ve mesleğimizin gelişmesi ve kalkınması yönünde politikaların oluşturulmasına önemli katkı ve destek sağlayacaklardır.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı çalışmaları için aşağıdaki konu başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir:

 

·         Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları

·         Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar

·         Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği

·         Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar

·         Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik

·         Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları

·         Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik

·         Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Eşdeğerlilik ve Akreditasyon

·         Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)

·         Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti

·         Kadın Mühendislerin Mesleğe Katkıları ve Sorunları

·         Türkiye Uzay Ajansı ve Mesleğimize Yansımaları

·         Arazi/Toprak Yönetimi

·         Kadastro ve Tapu Sicili

·         Kentsel Dönüşüm

·         Kentsel ve Kırsal Toprak Düzenlemeleri

·         Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi

·         Yabancıların Mülk Edinimleri

·         Kent Yönetimi ve Kent Ekonomisi, Konut Ekonomisi ve Politikaları

·         İmar Affı/Barışının Teknik, Hukuki ve Toplumsal Boyutu

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Uygulamaları

·         Konumsal Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi

·         E-Devlet ve Konumsal Veri Altyapıları

·         Semantik Web, Bağlı Açık Veri, Bulut Bilişim

·         Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler

·         Akıllı Kentler, Yapı Bilgi Modellemesi

·         Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Mekansal Zeka, Makine Öğrenme Algoritmaları ve Uygulamaları

·         İklim Değişikliği ve Doğal Afet Yönetimi

·         Doğal Kaynakların Yönetimi,

·         Fotogrametri

·         Uzaktan Algılama

·         Ulusal Uydu Uygulamaları

·         Hiperspektral Veri Uygulamaları

·         Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları

·         İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri

·         Üç Boyutlu Modelleme: Teori, Geometrik Modelleme Algoritmaları, Veri Yapıları ve Uygulamalar

·         Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri

·         Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar - Optik)

·         Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı

·         Jeodinamik ve Tektonik Uygulamalar

·         Konumsal İstatistik

·         Yeni Konum Belirleme Teknikleri, Kapalı Alan (Indoor) Konumlama

·         Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları

·         Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu

·         Deniz Seviyesi Değişimlerinin İzlenmesi

·         Meteorolojik ve İklimsel Uygulamalar Amaçlı GNSS Kullanımı

·         Jeodezik Zaman Serileri Analizleri

·         Jeodezik Amaçlı Uygulamalar/Analizler İçin Yazılım Geliştirme

·         Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri

·         Mühendislik Ölçmeleri, Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri

·         Ulaşım Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları

·         Gravite, GNSS, CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları

·         Kartografya ve Mekansal Bilişim

·         İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri

·         Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri

·         Kartografik Genelleştirme

·         Harita Projeksiyonları

 

Meslektaşlarımızın, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, öğrencilerimizin ve de farklı disiplinlerden katılımcıların paylaşımları kurultayımıza büyük bir güç ve ivme katacaktır. Tüm kişi, kurum ve kuruluşları, bu bilinç, ortak akıl ve her türden paylaşımlarıyla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

 

       
 

Doç. Dr. Halil AKINCI

Yürütme Kurulu Başkanı

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

 

 
 

Orhan KASAP

Genel Başkan

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

 

 

 

 

 

 


Tüm »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.