ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  28 Mayıs 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

DAMGA VERGİSİ, SÖZLEŞME BEDELLERİ VE PROTOKOLLER HAKKINDA

    Yayına Giriş Tarihi: 16.01.2019  Güncellenme Zamanı: 22.01.2019 14:20:23  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 3/B15-102                                                                                                       16/01/2019

Konu : Damga Vergisi, Sözleşme

            Bedelleri Ve Protokoller Hk.

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

İlgi: a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığının 19.10.2015 tarih ve 32381507-010.07.01/E.18460 sayılı  "Damga vergisi ödendiğinin aranılması" konulu Talimatı.

b) 20.11.2015 tarihli ve 3/B15-1728 tarihli yazımız.

c) Gelir İdaresi Başkanlığının 08.07.2014 tarihli ve 77888587-155.01.01(6242)-72282 sayılı yazısı.

ç) Oda Yönetim Kurulumuzun 23.11.2015 tarihli ve 80/1241 sayılı kararı.

d) 03.12.2015 tarihli ve 1636488 sayılı görevlendirme yazısı.

e) 13.05.2016 tarihli Komisyon Raporu.

f) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığının 25.05.2016 tarihli ve 32381507-010.07.01/E.1149853 sayılı Talimatı.

g) HKMO Antalya Şubemizin 04.01.2019 tarihli ve 2019/03 sayılı yazısı.

ğ) 23.11.2015 tarihli ve 1749 sayılı yazımız.

h) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarihli ve 67670310-030.03/R.1700246 sayılı yazısı.

ı) 12.01.2017 tarihli ve 3/B15-95 sayılı yazımız.

 

10.01.2019 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Vekilleri Adil Hakan AYBER ve Sinan FIDAN Yönetim Kurulumuzca makamlarında ziyaret edilerek mesleki sorunlara yönelik üyelerimizin beklenti ve talepleri iletilmiştir. Sözlü olarak iletilen konuların yazılı olarak gönderilmesinin istenilmesi üzerine, işbu yazımız hazırlanmıştır.

 

İlgi (ğ)`de kayıtlı yazımızla ilgili birimlerinize sunulan ve damga vergisine esas teşkil eden teşkil eden Tip Sözleşme kontrollerinin karşılıklı olarak kurumların bilgi sistemleri arasında yapılabilmesi ve yetkili harita mühendislerinin kadastro verilerini TAKBİS`ten kullanmalarına yönelik protokollerin hazırlanması için ortak çalışma grubu oluşturulması talep edilmiş, ilgi (h)`de kayıtlı yazınızla da Kurumunuzdan bilgi paylaşım taleplerinin, Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunda değerlendirildiği, Komisyonun talebimizi görüşmek üzere 08.12.2015 tarihinde Kadastro Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda toplanacağı belirtilerek yetkili temsilcilerimizin belirtilen tarihte toplantıya katılmaları istenilmişti. Toplantı sonrasında ilgi (ç)`de kayıtlı kararımız ve ilgi (d)`de kayıtlı görevlendirme onayı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Odamız temsilcilerinden oluşan Komisyon kurulmuş ve oluşturulan Komisyon toplantılar yaparak "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında TİP Sözleşmelerin Kontrolünün Sağlanmasına İlişkin Protokol"

 

 

Taslağı ile "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Arasında Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" Üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol" Taslağını hazırlamıştı.

 

Komisyon tarafından kesinleştirilen ve Odamızca imza altına alınan "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında TİP Sözleşmelerin Kontrolünün Sağlanmasına İlişkin Protokol" Odamız tarafından imzalanarak ilgi (ı)`da kayıtlı yazımızla imzalamanız için Genel Müdürlüğünüze iletilmişti. İlgi (ı)‘da kayıtlı yazımızla gönderilen Protokol‘ün imzalanmadığının öğrenilmesi üzerine Genel Müdürlüğünüzle yapılan şifahi görüşmeler sonucunda Odamızca imzalanan Protokol`ün kaybedildiği öğrenilmiş, bunun üzerine Odamızca yeniden imzalanan Protokol Eylül 2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Vekili Adil Hakan AYBER`e iletilmek üzere o dönem Kadastro Dairesi Başkanı olan Sinan FİDAN`a elden teslim edilmiştir. "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Arasında Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" Üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol" Taslağı üzerinde ise çalışmalar yapılmış ancak kesinleştirilememişti.

 

"TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında TİP Sözleşmelerin Kontrolünün Sağlanmasına İlişkin Protokol" Taslağı henüz tarafınızca imzalanmamış olup, Odamızın ve Genel Müdürlüğünüzün iş ve işlemleri ile görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin kolaylaştıracak bu protokolün ivedilikle imzalanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları ile lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duydukları Genel Müdürlüğünüzde mevcut olan tapu sicil ve kadastro bilgilerine elektronik ortamda ulaşmasını amaçlayan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Haita ve Kadastro Mühendisleri Odası Arasında Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" Üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol"le ilgili çalışmaların da ivedikli tamamlanması için oluşturulan Komisyonun çalışmalarına devam etmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

 

İlgi (a)‘da kayıtlı talimatta, "… 6235 sayılı Kanun kapsamında serbest çalışan harita mühendislerinin tescile konu işlemlerine yönelik kadastro müdürlüklerine sundukları Tip Sözleşmelerin nüsha sayısı itibarıyla damga vergisinin ödendiğinin kadastro müdürlüklerince aranması gerekmektedir. Söz konusu Tip Sözleşme daha önce başka idarelere ibraz edilmiş olsa bile nüsha sayısı itibarıyla damga vergisinin ödendiğini arama zorunluluğu İdaremizi de bağlamaktadır. Aksi takdirde ödenmeyen damga vergisinden İdaremiz ve memurlarımız sorumludur.

 

Söz konusu Tip Sözleşme kullanılması esas olmakla birlikte geçmiş yıllarda bu sözleşme formu yerine yapılacak işleme yönelik sözleşme/anlaşma gibi isimler altında taraflarca imzalan kağıtlar sunulmuş ise bu kağıtlar da nüsha sayısı itibarıyla damga vergisine tabi olduğundan bu nitelikte sözleşme/anlaşma belgelerinin de damga vergisi ödendiğinin aranması ve gerekiyorsa bu belgelerin de vergi dairesine bildirilmesi,

 

Söz konusu Tip sözleşmede veya sözleşme/anlaşma belgesinde serbest harita mühendisince yapılacak işin bedeli belirtilmemiş olsa bile bedeli vergi dairesince açıklığa kavuşturulabileceğinden bu şekilde belgelerin de vergi dairesine bildirilmesi,

 

......

 

Bundan sonra yapılacak işlemlerde ise; kadastro müdürlüklerine sunulacak yukarıda belirtilen damga vergisine konu Tip Sözleşmenin damga vergisini ödediklerine dair serbest çalışan harita mühendislerinin beyanları yeterli olmayıp, damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin aranması, damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmaması halinde işlemin bekletilmesi, damga vergisi ödendiğine ilişkin belgenin sunulmasından sonra damga vergisinin noksan ödendiğinin tespiti halinde 488 sayılı Kanunun 26. maddesince vergi dairesine gerekli bildirimde bulunmak suretiyle işlemin gereğinin yapılması ve damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin Tip Sözleşme ekinde arşivlenmesi,

 

......

 

gerektiği ...... " denilmekteydi.

 

Söz konusu talimatla ilgili üyelerimizden gelen yakınmalar dikkate alınarak, konu, Odamızca değerlendirilmiş, uygulamada yaşanan aksaklık ve eksikliklere ilişkin tespitlerimiz ve bununla ilgili talimatlarda yapılmasını istediğimiz düzenlemeler ilgi (b)`de kayıtlı yazımızla Genel Müdürlüğünüze sunulmuştu.

 

İlgi (b)`de kayıtlı yazımızla 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu`nun "Vergi ve cezada sorumluluk" başlıklı 22. maddesinde "Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi; a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir." ve "Resmi dairelerin mecburiyeti" başlıklı 26. maddesinde "Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar." denildiği, 04.02.2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 43 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği‘nde "3.1. Damga Vergisi Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca, daha önce yayımlanan 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde3 sayılan aşağıdaki kurum ve kuruluşların sürekli damga vergisi mükellefiyetinin devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER

İL ÖZEL İDARELERİ-BELEDİYELER

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

BANKALAR

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

DEVLET VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İŞTİRAKLERİ

ÖZERK KURULUŞLAR

DİĞER KAMU KURUMLARI

ANONİM ŞİRKETLER

 

3.2. Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların eskiden olduğu gibi damga vergisi defteri tutması ve bu defterleri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi uygulamasına devam etmeleri gerekmektedir.

 

Damga Vergisi Kanunu 16 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılanların yanısıra bu statüye sonradan dahil olanların da aynı uygulamaya tabi olacağı açıktır.

 

3.3. Bu listeye 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği (4) ile aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar da eklenmişti:

 

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA TABİ DİĞER MÜKELLEFLER

KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR

 

3.4. Bakanlığımızca 32 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde yer alan listeye 12 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki mükelleflerin de eklenmesi uygun görülmüştür:

 

"13- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR"

 

3.5. Damga Vergisi Kanunu 32 Seri No.lu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile listeye bu tebliğin (3.4.) ayrımı ile yeni eklenenlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi ve defter tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, damga vergisine ilişkin kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır.

 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 16 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Kanunun 22/b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

 

3.5.1. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilip ödenmesi uygulamasına devam edilecektir. Diğer taraftan, bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin düzenledikleri kağıtlara ait damga vergileri ise, şubeler tarafından, muhtasar beyannamelerinin verildiği vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek beyan edilip ödenecektir." ve 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği‘nde de "3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama: 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir." hükmü bulunduğu, 43 Seri No‘lu ve 44 Seri No`lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği`nin yukarıda anılan hükümlerine göre 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa tabi mükellef ve serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren harita ve kadastro mühendislerinin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebildiği, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren harita ve kadastro mühendislerinin damga vergisi ödemelerinin 488 sayılı Kanun`un 22. maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin açık olduğu, bu nedenle sürekli damga vergisi mükellefi olan harita ve kadastro mühendislerinden, her bir sözleşmenin ayrı ayrı damga vergisinin ödendiğinin aranmasının 488 sayılı Kanun`un 22. maddesinin (a) bendine aykırı olduğu, Tip sözleşmelerin; notere yıllık olarak onaylattırılan, gerektiğinde vergi dairelerince de denetlenebilen ve damga vergisi mükellefliği tesis ettirenler tarafından tutulması zorunlu olan damga vergisi defterine işlenerek, kurumunuza bu defterin ilgili sayfasının fotokopisi ve Tip Sözleşmeye "........ TL. Damga Vergisi Tarafımızdan Makbuz Karşılığı Ödenecektir." Defter Sıra No: ......." ifadesini taşıyan kaşe basılması suretiyle tarafınıza sunulmasının uygun olacağının düşünüldüğü, 488 sayılı Kanun`un 26. maddesi ile İdarenizde çalışan memurlarınıza serbest çalışan harita kadastro mühendislerince ibraz edilen Tip Sözleşmelerin Damga Vergisini arama ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etme veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine gönderme zorunluluğu getirildiği, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş Tip Sözleşmelere ilişkin işlerin damga vergisi ödeninceye kadar bekletilmesi görev ve yetkisi verilmediği, böylesi bir kısıtlamanın serbest çalışan üyelerimizin ve üyelerimizden hizmet alan kişilerin zaman ve hak kaybına yol açacağı, çalışma hürriyetinin engellenmesi sonucunu doğurduğu, bu nedenle yasal dayanağı bulunmayan söz konusu uygulamaya son verilmesi gerektiği tarafınıza bildirilmişti.

 

İlgi (f)`de kayıtlı yazınızla ilgi (ç) ve ilgi (d)`de kayıtlı yazılarla görevlendirilen komisyon tarafından hazırlanan ilgi (e)`de kayıtlı Komisyon Raporunda ilgi (c)`de kayıtlı yazıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi bakımından ilgi (a)`da kayıtlı Talimatın "… damga vergisi ödendiğine ilişkin belgenin sunulmaması halinde işlemin bekletilmesi, damga vergisi ödendiğine ilişkin belgenin sunulmasından damga vergisinin noksan ödendiğinin tespiti halinde 488 Sayılı Kanunun 26. Maddesince vergi dairesine gerekli bildirimde bulunmak suretiyle işlemin gereğinin yapılması ve damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin Tip sözleşme ekinde arşivlenmesi" hükümlerinin Komisyonca önerildiği "… damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmaması veya damga vergisinin noksan ödendiğinin tespiti halinde, talep konusu işlemin gereği yapılarak bu sebeple bekletilmemesi ve bu durumda 488 Sayılı Kanunun 26. Maddesince vergi dairesine gerekli bildirimde bulunulması, damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulması halinde ise Tip Sözleşme ekinde arşivlenmesi" şekliyle değiştirilmişti.

 

Ancak bir üyemiz tarafından Odamıza yapılan başvuruda, tescile konu işlemler ile imar barışı kapsamında yapılan cins değişikliği işlemlerine ait Odamızdan alınan TİP Sözleşmelerin ayrı ayrı damga vergisinin vergi dairesine yatırılmasının hem zaman kaybı yarattığını hem de iş yükü getirdiğini, vergi dairesiyle yaptığı görüşme sonucu vergi dairesi tarafından kendisine damga vergisi kodu açıldığını, 2 ay süre boyunca işlerini kadastro müdürlüğünde bu şekilde yaptığını, ancak daha sonra damga vergisini internet üzerinden beyan etmesine karşın, ilgili Kadastro Müdürlüğü tarafından damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzu görmek istediklerini, makbuz sunulmadan da Kadastro Müdürlüğü tarafından işlemlerinin bekletildiği iletilmektedir.

 

Yukarıda da açıkça belirtildiği üzere 488 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir ay içinde düzenlenen kağıtların damga vergisinin ertesi ayın yirminci gününe kadar beyan etmesi ve yirmialtıncı gününde ödemesi zorunluluğu getirilen sürekli damga vergisi mükellefi olan serbest çalışan harita ve kadastro mühendislik bürolarından her bir TİP Sözleşmenin damga vergisinin ayrı ayrı yatırılmasının istenilmesi 488 sayılı Kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırıdır. Bu nedenle sürekli damga vergisi mükellefi olan serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerinin İdarenize sunduğu TİP Sözleşmeye konu işler için ayrı ayrı damga vergisi yatırıldığına ilişkin makbuz istenmesi uygulanmasına son verilmesi, ilgi (f)`de kayıtlı Talimatta ilgi (b)`de kayıtlı yazımızla sunduğumuz öneri doğrultusunda değişiklik yapılması, damga vergisi yatırılmayan veya noksan yatırılan TİP Sözleşmelere konu işlerin bekletilmemesi ve damga vergisi yatırılmayan veya noksan yatırılan işlerin vergi dairesine bildirilmesi hususlarına ilişkin Kadastro Müdürlüklerine tekrar yazı yazılarak hatırlatma yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca 31.08.2018 tarihli ve 12364127-180.99-E.2487221 sayılı Talimatla Lisanslı büroların; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik ile 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge hükümleri gereğince damga  vergisi  ödeme  belgelerini  aylık  olarak sunduklarını, bu  kapsamda;  lisanslı  büroların  İdarenizce  düzenli  olarak  izlendiği  ve denetimlerinin yapıldığının bilindiği, bürokrasinin  azaltılması  amacıyla İmar  barışı damga vergisi ödeme belgesinin Lisanslı Bürolar tarafından hazırlanan işlemlerde aranmaması, 2010/13 sayılı genelge uyarınca aylık olarak kontrol edilmesi uygun görüldüğü belirtilerek bilgi ve gereği için Kadastro Müdürlüklerine ve LİHKAB‘lara duyurulmuştur.

 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik ile 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgeniz hükümlerine dayanılarak ve lisanslı büroların İdarenizce düzenli olarak  izlendiği  ve denetimlerinin yapıldığı ve bürokrasinin  azaltılması amacı gerekçe gösterilerek imar  barışı damga vergisi ödeme belgesinin kapsamında Lisanslı Bürolar tarafından hazırlanan işlemlerde aranmaması ve aylık olarak kontrol edilmesine ilişkin İdarenizce düzenleme yapılabiliyorsa 488 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları için de benzer bir düzenlemenin yapılmasında da bir engel olmadığı düşünülmektedir.

 

Bununla birlikte, ilgi (g)`de kayıtlı yazıda 2019 yılı itibari ile Serbest Çalışan Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları tarafından hazırlanacak zemin tespit tutanağı işlemleri için 2018 yılı içerisinde alınmış TİP4 Sözleşmelerin 2018 yılında imzalanmasına rağmen kontrol için Antalya Kadastro Müdürlüğüne yapılan başvurularda Odamızın 2018 yılı II. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre hesaplanan ücret kabul edilmeyerek 2019 yılı I. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre hesaplanan ücretin kabul edileceği, Kadastro Kontrol Sistemine de 2019 yılı I. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre giriş yapılabileceği yönünde uygulama olduğu bilgisinin alındığı, Antalya Kadastro Müdürlüğünün bu uygulaması ile gelen sözleşmelerin faturalarının iptal edilerek yenilenmesinin ve damga vergilerinin yeniden yatırılmasının talep edildiği kontrollük harçlarının da bu bedele göre alındığı belirtilerek açıklanan bu durumun Odamızca değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

Serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri ayrı yıllarda yaptırılırsa ücretin sözleşme yılındaki Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre hesaplanması zorunludur. Bu nedenle, 2018 yılında imzalanmış ve 2019 yılında İdarenize sunulmuş Tip Sözleşmelere konu işlerin ücretlerinin Odamızca yayımlanmış 2018 yılı mühendislik hizmetleri ücret cetvellerine göre hesaplanması gerekir.  2018 yılında imzalanmış ve 2019 yılında İdarenize sunulan Tip Sözleşmeye konu işlerin ücretlerinin 2019 yılında yayımlanan mühendislik hizmetleri ücret cetvellerine göre yeniden düzenlenmesinin, faturaların iptal edilerek yeniden fatura kesilmesinin, damga vergisi ve kontrollük hizmetlerinin bu ücretlere göre yeniden yatırılmasının serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarından istenilmesi hukuka aykırıdır. Bu durum çalışma hürriyetini engelleyeceği gibi serbest harita ve kadastro mühendisleri ile işverenleri karşı karşıya getirecek, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının almadıkları bir ücretin damga vergisini ve KDV`sini ödemesine yol açacak, böylece gelir kaybına uğrayacaklardır. Bu nedenle belirtilen uygulamadan vazgeçilmesi kadastro kontrollük sisteminde gerekli düzeltilmelerin yapılması ve yapılan işlemler hakkında tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

 

         Orhan KASAP

       Yönetim Kurulu a.

          Genel Başka

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.