ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  28 Mayıs 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

TAŞINMAZ DEĞER BİLGİ MERKEZİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 08.03.2019  Güncellenme Zamanı: 28.03.2019 15:47:54  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 3/B15-440                                                                              08/03/2019

Konu : "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması 

        ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" Hk.

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

Bir üyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM imzalı Kadastro Dairesi Başkanlığınızın 14/02/2019 tarihli ve 728398 sayılı yazısı ile Genel Müdürlüğünüz tarafından hazırlanan "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında bazı bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, iki üniversite ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden görüş istendiğine ilişkin Odamıza bildirimde bulunulmuştur.

 

Bilindiği üzere taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin, kamu ve özel sektör uzmanlarınca tartışılmasını sağlamak, öneriler ışığında sorunun köklü çözümüne yönelik ülkemize özgü bir modelin oluşturulmasına ve Genel Müdürlüğünüzün yürütmüş olduğu TKMP`nin 4 üncü bileşeni "Taşınmaz Değerleme" çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalıştay ve vergilendirmeye esas pilot uygulamaya yönelik çalışmalara katkı sağlanması amacıyla Odamız ile Genel Müdürlüğünüzün ortak çalışması ile "Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu" 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

 

Odamız bu Sempozyumun Genel Müdürlüğünüzle paylaştığımız amacına ulaşabilmesi için; konuyla ilgili bilgi, deneyim ve birikimleri son derece önemli olan kamu kuruluşlarının yetkili görevlileri ile makamlarında ziyaret ve görüşmeler yaparak katkı ve katılımları istenmiştir.

 

Genel Müdürlüğünüz görüş ve önerileri de alınarak yaptığımız bu çalışmalar sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, T.C. Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Harita ve Emlak Dairesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı, T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nın Sempozyuma katılımları sağlanmıştır. Böylece konu ile ilgili bildiri ve konuşmalar ile zenginleştirilen bilgileri ortak çalışmalarımızın ürünü olan Sempozyum metinlerine yansıtılmıştır.

 

Anılan Sempozyumun Sonuç Bildirgesinde ülkemizdeki sosyo-ekonomik gerçekler ve koşullar da göz önüne alınarak taşınmaz değerleme faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, idari, yasal ve teknik düzenlemelerin yapılmasının; mekânsal bilgi sistemlerinin temeli olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)  projesini yürüten Genel Müdürlüğünüzün, vergilendirmeye esas toplu değerleme, değer haritalarının üretimi ve ulusal taşınmaz değerleme bilgi sisteminin kurulması görevlerini üstlenmesinin; Genel Müdürlüğünüzün yürüttüğü Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi‘nin 4. bileşeni "Taşınmaz Değerlemesi" projesi kapsamında yapılacak olan çalışmaların hedeflerine ulaşması için paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmesi ve siyasi otoritenin desteğinin sağlanmasının; TKGM bünyesinde kurulacak, sağlıklı, güncel güvenilir verilerinin yer aldığı, kolay erişilebilen, ülke genelinde sorgulamaların yapılabildiği, karşılaştırma algoritmaları kurulmuş ve ekonomi üzerinde olumlu etkiler sağlayacak "Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi" oluşturulmasının gerekliliği ortaya konulmuştur.

 

Bununla birlikte, Genel Müdürlüğünüzce Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Kapsamında düzenlenen Gayrimenkul Değerleme Çalıştaylarına Odamızın Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarından, Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller,  Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi, Kadastro, Taşınmaz Değerleme Komisyonlarından üyelerimiz ve bilim insanlarımızla katılım sağlanarak katkı ve desteklerimiz kesintisiz sürdürülmüştür.

 

Ancak, ürettiği hizmetler ve çalışma alanı doğrudan tapu, kadastro ve haritacılık hizmetlerini ilgilendiren, Anayasada belirtilen taşınmaz mülkiyet hakkının kurulmasında, korunmasında, kullanılmasında, değerlemesinde ve el değiştirmesindeki işlemlerde yetkili ve sorumlu olan, Ülkemizdeki kendine özgü kamu kurumundan biri olan Genel Müdürlüğünüzün mesleğimizi, meslektaşlarımızı, Odamızı ve kamuyu doğrudan ilgilendiren ve yukarıda da belirtildiği üzere Genel Müdürlüğünüzce birlikte yapılan Sempozyumda ortaya konulan konuya ilişkin hazırlanan "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında Odamızdan görüş istenmemesi ve Odamızın konu dışında tutulması anlaşılamamıştır. Bu konuda Odamıza bilgi verilmesi üyelerimiz ve meslek çevremizde oluşabilecek yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracaktır. Kaldı ki üyelerimizce de soru konusu edilmektedir.

 

Anayasamızın 135. maddesi ve 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Hakkında Kanun ile Odamıza verilen meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunma, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri inceleme ve bunlar hakkındaki görüş ve önerilerimizi bildirme görev ve sorumluluk yükümlülüğümüzü yerine getirmek zorunda olduğumuzdan "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" incelenerek Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz en kısa sürede Genel Müdürlüğünüze iletilecektir. Yukarıda belirttiğimiz hususların değerlendirilmesi için,

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

   

 

 

   Orhan KASAP

Yönetim Kurulu a.

   Genel Başkan

 

 

 

"Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" na İlişkin Odamız Görüşleri için TIKLAYINIZ... 

 

"Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" na İlişkin Odamız Ek Görüşleri için TIKLAYINIZ... 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.