ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Ekim 2020, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    BİLİM KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ ŞABLON

    KONU BAŞLIKLARI

    POSTER HAZIRLAMA KRL.

    PROGRAM

    ÖNEMLİ TARİHLER

    THBTK YÖNERGESİ

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    FUAR ALANI VE SALON

    ULAŞIM

    17.THBTK KISA FİLM

    SOSYAL ETKİNLİKLER

    ÖĞRENCİ POSTER YARIŞMASI

    BİLDİRİ GÖNDER

    BİLDİRİLER

 

  

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 07.05.2019  Güncellenme Zamanı: 08.05.2019 14:29:34  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen, Harita/Geomatik ve Geoinformasyon sektörünün tüm bileşenleri olan ilgili kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve öğrencileri bir araya getiren ve ülkemizde meslek alanımızın en büyük ulusal etkinliği olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`nın 17`ncisi, "Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0" temasıyla, 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi-Beytepe Kongre Merkezi`nde başarıyla tamamlandı.

 

Kurultay; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarının genel müdürleri, çalışanları ve üst düzey temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, dokuz yüze yakın delege, kayıtlı katılımcı ve kayıtlı altı yüz elli Harita Mühendisliği öğrencisi ile yoğun ilgi gördü.

 

Mesleğimizin ülkemizdeki gelişimine, akademik eğitimine ve bugünlere taşınması sürecine önemli katkıları olan değerli hocalarımız Prof. Macit Erbudak, Prof. Dr. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. Ahmet Burhanettin Tansuğ‘un ülkemizde sivil harita mühendisliği öğretimini başlatmalarının 70. yılı anısına kendileri Kurultay Onursal Başkanı ilan edildi ve 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türk Haritacılığının 3 büyüklerinin isimlerine ithaf edildi.

 

Kurultay`ın ilk günü; Odamızın 01 sicil numaralı üyesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy`un adını verdiğimiz kongre ana salonunda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasından sonra, Türk Haritacılık Tarihine bugüne dek katkı sunanlara ithafen hazırlamış olduğumuz ve büyük beğeni toplayan filmimiz izlendi. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

 

Açılışta konuşma yapan Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan Kasap, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, TBMM 27. Dönem Kocaeli AKP Milletvekili İlyas Şeker, TBMM 27. Dönem Kastamonu CHP Milletvekili Hasan Baltacı; bilgi ve iletişim çağında Harita/Geomatik Mühendisliğinin içinde bulunduğu kavramsal yeni durum ve ülke gündemine ilişkin konuşmalar yaparak düşünce ve temennilerini dile getirdiler. 

 

17. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı`nın ilk gününde, kurultay açılış konuşmalarından sonra "Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı" açılışı yapıldı. Kurultay fuar salonunda 28 özel firma standı, 4 kamu kurum ve kuruluşu standı ve 3 üniversite standı yer aldı. Firmalar ve kurumlar; son teknolojik ürünlerini, hizmetlerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

 

İlk gün öğleden sonra Oda Başkanımız Orhan Kasap`ın yönettiği "Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0" adlı panele MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Ankara Şube Başkanı Yazar Dr. Alper Akçam ve Ekonomist-Gazeteci Emin Çapa konuk konuşmacı olarak katıldılar. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut "Eğitim Nereye Gidiyor?" başlıklı sunumunu ile mezunlardan memnun olmayan işverenler, eğitimden memnun olmayan aileler, hayatından memnun olmayan öğrenciler ve bunların sonucunda oluşan çaresizlik duygusu ve bunlarla nasıl baş edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler aktardı. Yazar Dr. Alper Akçam; köy enstitülerinin yalnız öğretmen yetiştirme amacını taşımadığını; aydın, bilimsel, akılcı bireyler yetiştirmek ve cumhuriyet devrimlerini köye kadar indirerek aydınlanmanın köyden yayılmasını hedeflediğini; enstitülerin sanat, bilim, spor her anlamda muazzam bir eğitim yuvası olduğunu ve çarenin tekrar köy enstitüleri ruhuna dönülmesinde olduğunu vurguladı. Emin Çapa ise; "Yeni Dünyayı Anlamak, Yeni Dünyaya Hazır Olmak" temalı konuşmasında "Dijital çağ başlıyor, değişmeyen kalmasın`" diyerek ülkemizi geleceğe hazırlamanın, cinsiyet eşitliğinin modern bilimsel akılcı eğitimin önemini vurgulayarak mesleğimizin geleceğiyle ilgili önemli tespitlerini dinleyicilerle paylaştı.

 

Ardından Odamız Mesleki Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik moderatörlüğünde gerçekleşen "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim ve Paydaşlarının Beklentileri" panelinde Prof. Dr. Rasim Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney, Öğr. Gör. Dr. Taylan Öcalan, Öğrenci temsilcisi Yasin Öztürk, Mertkan Akça ve Ahmet İpekçi konuşmacı olarak yer aldılar. 

 

İkinci gün, Odamız Örgütlenme Sekreteri Murat Türüdü moderatörlüğünde "Öğrenci Paneli" gerçekleştirildi. Meslektaşlarımız Bora Yavuz ve Mehmet Ünal gelişen ve dönüşen mesleğimiz ve yani uygulama alanları konusunda öğrencilere farklı deneyimlerini aktardılar. HKMO Öğrenci Birliği adına konuşmacı olan Öğrenci Temsilcileri Hakan Çavuş ve Gökçe Köksoy ise öğrenci sorunları, beklentileri ve Oda örgütlüğüne değindiler. Panelin ardından "Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümleri Lisans Öğrencileri Poster Bildiri Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Odamız Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonları tarafından değerlendirilen 12 poster, ‘En İyi Poster Bildiri` ödülüne layık görüldü ve poster sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül töreninden sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Grup Pafta adlı öğrenci müzik grubu ve solo performansıyla Hasan Kılıç kısa bir konser verdi.

 

Öğleden sonra, Odamız Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü moderatörlüğünde "İmar Uygulamaları, Bina Bilgi Modelleme ve 3 Boyutlu Kadastro" panelinde Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Doç. Dr. Fatih Döner, Yük. Müh. Sedat Bakıcı, Arş. Gör. Abdullah Kara ve Av. Hasan Basri Özdemir konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde; uluslararası taşınmaz alan ölçüm standartları ve ülkemizde alan ölçümlerine ilişkin durum, 3B Şehir Modelleri ve 3B Kadastro Projesi, BIM‘e Geçiş Süreci,  Dünyada ve Türkiye‘de BIM Uygulamaları konuşuldu.

 

Kurultayda; Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya yönetiminde "Jeodezi ve Ölçe Tekniği 1", Prof. Dr. Fatih İşcan yönetiminde "Arazi Yönetimi 1", Prof. Dr. Necla Uluğtekin yönetiminde "Kartografya ve Mekansal Bilişim", Prof. Dr. Haluk Konak yönetiminde "Jeodezi ve Ölçme Tekniği 2", Doç. Dr. Sultan Kocaman Gökçeoğlu yönetiminde "Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 1", Prof. Dr. Ali Melih Başaraner yönetiminde "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Prof. Dr. Çetin Mekik yönetiminde "Jeodezi ve Ölçme Tekniği 3", Doç. Dr. Ayşe Yavuz Özalp yönetiminde "Arazi Yönetimi 2", Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ercüment Ayazlı yönetiminde "Arazi Yönetimi 3", Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yönetiminde "Eğitim-Öğretim Etik ve Sektörün Geleceği",  Prof. Dr. Mustafa Türker yönetiminde "Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 2" adlı teknik oturumlar gerçekleştirildi. 

 

Kurultayda ayrıca Odamız Eğitim Sekreteri Dr. Taylan Öcalan ve Mesleki Eğitim-Öğretim Komisyonu başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde ülkemizdeki öğrenci alan tüm Harita/Geomatik Mühendisliği bölümleri bölüm başkanlarının davet edildiği "Bölüm Başkanları Konseyi" toplantısı gerçekleştirildi.

 

Üçüncü gün, Prof. Dr. Çetin Cömert moderatörlüğünde gerçekleşen "Özel Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri" panelinde özel sektör adına Ufuk Aydın ile Metin Erel ve ücretli çalışanlar adına Özgür Yanıt Kaya konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde; ücretli çalışan ve işveren boyutuyla özel sektör sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

 

Kurultayın son gününde Prof. Dr. Çetin Cömert yönetiminde gerçekleşen "En İyi Bildiri Oturumu" gerçekleştirildi.  Metehan Uz ve Orhan Akyılmaz tarafından hazırlanan "Grace L1B RL03 Verilerinin Enerji Korunumu Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Öncül Sonuçlar" adlı bildiri En İyi Bildiri Ödülü`ne layık görüldü. 

 

Ayrıca;  Ramazan Alper Kuçak, Serdar Erol, Emrah Özögel, Bihter Erol tarafından hazırlanan "İHA ve Hava LIDAR Verilerinden Üretilen SAM ile Geoit Modellerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme" ‘En İyi Poster Bildiri` birincilik ödülüne; Burhan Sözer, Sultan Kocaman Gökçeoğlu, Hakan Ahmet Nefeslioğlu, Orhan Fırat, Candan Gökçeoğlu tarafından hazırlanan "Ankara İçin Taşkın Duyarlılık Haritası Üretimi" ve Gözde Şimşek, Ahmet Özgür Doğru tarafından hazırlanan "Rüzgar Haritası Üretimine Yönelik Uygun Ara Değer Hesap Yöntemi Seçimi" ‘En İyi Poster Bildiri` ikincilik ödülüne; Fatih Döner, Samet Şirin tarafından hazırlanan  "Üç Boyutlu Kadastroda Mevcut Durum ve Gelecek İçin Beklentiler" ‘En İyi Poster Bildiri` üçüncülük ödülüne layık görüldü. 

 

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının kapanış oturumu, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı yürütücülüğünde yapıldı. Sonuç bildirgesi okunduktan sonra genel değerlendirme ile görüş ve önerilerin alınması sonrası kurultay tamamlandı.

 

Kurultaya katılım ve katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına, fuarda yer alan tüm firma ve kurumlara, tüm delegelere, katılımcılara, öğrenci meslektaşlara, yoğun emek sarf eden kurultay yürütme kuruluna ve Odamız çalışanlarına büyük teşekkür ve şükranlarımızı sunuyor, önceki kurultaylarımızdan aldığımız miraslar ışığında 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`nı daha da yukarılara taşıyarak başarıyla tamamlamanın verdiği mutluluk ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MAYIS 2019

 


Tüm »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.