ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  18 Ekim 2019, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2019 102

  

TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ VE PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU!

    Yayına Giriş Tarihi: 24.06.2019  Güncellenme Zamanı: 24.06.2019 15:50:45  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesi ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardında "yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılması üzerine, standardın ve tebliğin ilgili maddesinin iptali istemiyle TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay Dairesince "yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından  hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz etmektedir." gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz açısından sağlıklı bir çevre ile can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesinin öneminin vurgulandığı yürütmenin durdurulması kararı ile yapı
ruhsatlarından "yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu ortaya konmuştur.

 

Yine TMMOB tarafından 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi eklenmesi, yönetmelik ekinde yer alan yapı ruhsatında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmeyip; her iki formun açıklama bölümlerinde daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan "İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir." hükmünün çıkarılması ve yapılan değişikliğin yapı üretim süreçlerinde yer alan mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerinin kısıtlanmasına, müelliflik ve telif haklarının korunmasına yönelik denetim olanaklarının ortadan kaldırılmasına, sahteciliğin önü açılarak sağlıklı ve güvenli kentleşmenin engellenmesine yol açması üzerine anılan düzenlemelerin iptali istemiyle açılan davada da Danıştay 6. Dairesince dava konusu edilen Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi Föy 2/a Yapı Kullanım İzin Belgesi Eki: Açıklama bölümü ve ‘Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Haziran 2019 

 

 

Ekler: -  Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/5260 E. sayılı dosyasının YD kararı
          -  Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/9566 E. sayılı dosyasının YD kararı


 

Dosyalar

Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/5260 E. sayılı dosyasının YD kararı (538 KB) (24.06.2019 15:49:59)

Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/9566 E. sayılı dosyasının YD kararı (172 KB) (24.06.2019 15:50:11)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.