ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  27 Şubat 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

  

TMMOB AMED İKK KENT ORMANININ YEŞİL ALAN OLARAK KORUMA ALTINA ALINMASI ÇAĞRISI BULUNDU

    Yayına Giriş Tarihi: 25.07.2019  Güncellenme Zamanı: 01.08.2019 14:37:55  Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR ŞUBE  
 

İmar Planında yeşil alan olan Kent Ormanının 2946 dönümlük bölümünün ‘Rezerv Yapı Alanı‘ olarak ilan edilmesine karşı TMMOB AMED İKK basın açıklamasında bulundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Kentler, doğal ve kültürel birçok unsurun birlikte ve karşılıklı etkileşim içinde olduğu yaşam alanlarıdır. Bu doğal ve kültürel kaynakların koruma ve kullanım kültürünün oluşması, kentlerde çevre sorunlarının giderilmesini ve önlenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla kentleri şekillendiren imar planı tasarımlarında insan ve çevre ilişkisinin önemi dikkatlice göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu kapsamda değerlendirildiğinde imar planlarında bir yeşil alan olan Kent Ormanı kavramı da ortaya çıkmış ve zamanla kentlerde oluşturulmaktadır. Kent ormanları sürdürülebilir kent yaşamını güvence altına almak ve kent toplumunun fizyolojik, psikolojik, toplumsal, moral düzeyine önemli katkılar sağlamak üzere orman ekosistemlerinden oluşturulan alanlardır. Uygun planlama ilke ve yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan kent ormanları kentsel alanlara yönelik birçok işlevi yerine getirir. Bu işlevlerden birkaçını sıralarsak;

Ekolojik İşlevleri; Kent iklimini iyileştirme ve hava kalitesini yükseltmek, Su kaynaklarının kullanım döngüsü ve korunmasını düzenlemek, Toprak kaynaklarını korumak, Çöplük ve atık depolama alanlarını ıslah etmek, Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

Sosyal İşlevleri; Kent halkının sağlığına katkı sağlamak, Görsel güzellikler sunmak, Doğa ve çevre eğitimi için ortam oluşturmak, Rekreatif hizmetler vermek.

Ekonomik İşlevleri; Hava kirliliği, Isı adası oluşumu, Sera etkisi gibi çevre sorunlarının neden olduğu kayıpları azaltmak, Enerji tasarrufuna yönelik katkılar sağlamak, Bitkisel besin maddeleri sağlamaktır.

Diyarbakır Kent ormanı kapsamında değerlendirildiğinde;

Mahabad bulvarı ve Talaytepe, Mastfıroş Tepeleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Kent Ormanı, Kentimiz için çok büyük doğal bir değerdir.  Kentin en büyük yeşil alanı konumundadır.

Diyarbakır büyük şehir belediyesinin kent ormanı ile ilgili 2006 yılı nazım imar planına göre kent vizyonu belgesinde; "kentin, gelecekte sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede, kentin tarihsel birikimine dayalı sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal kimliğinin korunduğu, geliştirildiği, çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm olanakların kentte yaşayanlara ayrım gözetmeden sunulduğu, kentin yapılanmasında kentlilerin söz sahibi olduğu, dış dünyaya açık bir bölge merkezi olması "şeklinde belirtilmiştir.

Ancak bilindiği üzere Çevre ve şehircilik bakanlığı kent ormanı alanının yaklaşık 3000 dönümünü yapı rezerv alanı alarak değiştirmiştir. Böylesi bir değişim kararında yerel yönetimler, meslek örgütleri ve kentlinin de söz hakkı vardır. Ancak son yıllarda uygulanan yereli dikkate almama pratiği bu kararda da kendini göstermiştir. Yani direkt Ankara merkezli bir karar alınmış ve uygulanmaya çalışılmaktadır.

Kent ormanının 6 ayrı bölgesinde çeşitli nitelikte büyük ağaçlar ekilip dikilerek yeşil alan düzenlenmesi yapılmıştır. Bu kararın uygulanması binlerce ağacın kesimine yol açacaktır.

Kentin hâkim rüzgârı kuzeybatısından geldiğinden kentin gelişim planlarındaki ana arterler, bulvarlarda kuzeybatı aksında dizayn edilmiştir. Böylelikle kuzeybatıdan esen hâkim rüzgarlar tepede olan kent ormanı içerisinden ana arterler ve bulvarlar aracılığıyla kentin iç kısımlarına kadar rahatlıkla ulaşabilmektedir. Yani kent ormanı bu yönüyle kentin adeta akciğer, ana arterler ve bulvarlar ise bir nevi damar niteliğindedir.

Günümüzde çevre sorunları çeşitlenerek artmaktadır. Doğayı ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Hava kirliliği ise canlıları etkileyecek en önemli tehditlerden biridir. Kent ormanının yapılaşmaya açılması kent sağlığını da ciddi anlamda riske atacaktır. Şöyle ki; kent ormanının yapılaşmaya açılmasıyla oluşacak hava kirliliği felç, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, kronik ve akut solunum yolu hastalıkları, astım gibi hastalıkların artmasını sağlayacaktır.

Bu değişim kent iklimini de değiştirecektir. İklim değişikliği ve hava kalitesi göz önüne alındığında kentin temiz havaya ve kaliteli yaşama ihtiyaç duyduğu tartışma götürmez bir gerçekliktir.

Kentin hızla sanayileşmesi ve nüfus artışı değerlendirildiğinde ortalama günlük hava temizleme kapasitesi için insan başına 20-25 ağaç ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaç tam karşılanmadan var olan böylesi bir yeşil alanın yapılaşmaya açılması akıl alır bir şey değildir.

Anayasanın 56.maddesi "herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. "Hükmünü içermektedir. Dolayısıyla anayasadan da anlaşılacağı üzere Devletin görevi yıkmak değil yapmak ve korumaktır.

Çevre ve Şehircilik bakanlığının Kent Ormanını Yapı rezerv alanına dönüştürmesine karşılık TMMOB AMED ve Diyarbakır Barosu hukuki süreci başlatmış ve toplumsal duyarlılık için çalışmalar yapmaktadır. Ancak böylesi önemli bir konuda Kentin diğer Dinamiklerinin sessizliğini bozması da gerekmektedir.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin diğer tüm belediyeleri bu kararın iptali için gerekli sonuç alıcı girişimlerde bulunmalıdır.

Tüm bu veriler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Rezerv Yapı Alanı "olarak ilan edilen Kent Ormanına yönelik bu kararın biran evvel durdurulup proje alanının yeşil alan olarak koruma altına alınması çağrısını tekrarlıyoruz.

TMMOB AMED İL KOORDİNASYON KURULU

Diyarbakır Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.