ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  04 Ağustos 2020, Salı

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

“ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI” HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

    Yayına Giriş Tarihi: 03.09.2019  Güncellenme Zamanı: 09.09.2019 18:30:35  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı "Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanması üzerine bu kanun ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 13, 15, 16, 18 ve 19`uncu maddeleri de yeniden düzenlenmiş olduğundan bu değişikliklere dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından "Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı" hazırlanması işlemi ivedilikle başlatılmıştır.

 

Yasa değişikliğinin Resmî Gazetede yayımlanması üzerine Yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmaların başlaması için 23.07.2019 tarih ve 1/G99-1132 sayılı yazımız ile 18. Madde Uygulama Yönetmelik Taslağı hazırlama noktasında katkı verebilecek nitelikte üyelerimizin isim ve iletişim bilgilerinin ve yasa değişikliği hakkında görüşlerinin Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizce Odamız Genel Merkezine iletilmesi istenmiştir. Genel Merkezimizde Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonumuzun koordinasyonunda 46. Dönem 18. Madde Uygulamaları Çalışma Grubumuz tarafından şube temsilcileri ve konunun uzmanlarıyla 03.08.2019 tarihinde bir günlük çalıştay niteliğinde bir toplantı düzenlenerek yasa değerlendirilmiş ve bir sonuç raporu hazırlanmıştır.

 

06.08.2019 tarihinde Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu (MPİK) Başkanı Hüseyin Ülkü, Mesleki Standartlar, Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu (MSUYTK) Başkanı Namık Gazioğlu ve Odamız Teknik İşler Biriminin çalışmaları ile sonuç raporu esas alınarak hazırlanacak yönetmeliğe ilişkin bir ön rapor hazırlanmıştır. 08.08.2019 tarihinde; Odamız II. Başkanı Ayhan Erdoğan, Genel Sekreteri Ali İpek, MPİK Başkanı Hüseyin Ülkü ve MSUYTK Başkanı Namık Gazioğlu`nun katılımları ile Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış ve hazırlanan ön rapor çerçevesinde fikirlerimiz Genel Müdürlük ile paylaşılmıştır.

 

Yönetmelik taslağının 09.08.2019 tarihinde Bakanlık web sitesinde yayınlanmasının ardından Odamız web sitemizden üyelerimize duyurulmuştur. Ayrıca Odamızca 15.08.2019 tarih ve 1/G99-1230 sayılı yazımız ile Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizden taslak yönetmelik hakkında görüş ve önerileri istenmiş, Şubelerimiz tarafından yerel çalışmalar yapılarak yönetmelik taslağı ile ilgili görüşler Genel Merkezimize iletilmiştir. Bu süreçte 31.07.2019 tarihinde Antalya Şubemiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kadastro Müdürlüğü, Milli Emlak Daire Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve tüm ilçe belediyelerinde çalışan konusunda uzman meslektaşlar ve paydaş meslek gruplarından katılımcılar davet edilerek Şubemizde bir çalıştay gerçekleştirmiş ve çalıştay sonrası oluşturulan rapor Genel Merkezimize iletilmiştir.

 

MPİ Komisyonu Başkanı koordinasyonunda Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi Komisyonu (TDYK) Başkanı Prof. Dr. Hülya Demir, 46. Dönem 18. Madde Uygulamaları Çalışma Grubu, Şube Temsilcilerimiz ve konunun uzmanları, Odamız Teknik İşler Birimi ve Hukuk Biriminin katılımı ile 24.08.2019 tarihinde bir toplantı daha yapılmış ve yönetmelik taslağı ile ilgili genel değerlendirmelerle birlikte Şubelerimizden, üyelerimizden gelen görüş ve öneriler de eklenerek öneri metin geliştirilmiştir.

 

Yönetmelik değişiklik taslağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile de görüşülerek fikir alışverişlerinde bulunulmuş ve akabinde tüm bu görüş ve çalışmalar değerlendirilerek, Odamız 46. Dönem 1 No.lu Özel Sektör Komisyonumuzun görüş ve önerileri de dikkate alınarak "Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı" hakkındaki taleplerimiz, görüş ve önerilerimiz oluşturulmuş, 29.08.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlükçe çalışma sürecinde ilişki kurulacak iki kişi istendiğinden MPİK Başkanı Hüseyin Ülkü ve 46. Dönem 18. Madde Uygulamaları Çalışma Grubu üyelerimizden TDYK Başkanı Prof. Dr. Hülya Demir`in isimleri Genel Müdürlüğe bildirilmiş ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Yönetmelik çalışmalarına Odamızın katılım ve katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

 

Yönetmelik taslağı üzerine yapılan genel değerlendirmeler neticesinde; yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı maddesinde mevzuat ve uygulama açısından bütünlük sağlanması amacıyla eksik görülen bazı tanımların eklenmesi gerektiği ve bazı tanımların yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Taslakta yer alan bir maddenin İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri ile yönetmelik taslağı içindeki bazı maddelerle çeliştiğine dikkat çekilmiş ve gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmiştir. Taslakta yer alan muğlak ifadelerin netleştirilmesi, tarihlerin yer almadığı maddelerde 7181 sayılı Kanun`un yürürlük tarihi olan "10.07.2019 tarihinden önce" ifadesinin eklenmesinin önerilmesi ile hem uygulamada bütünlük sağlanması hem de belirsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

 

Düzenleme ortaklık payını aşan umumi ve kamu hizmet alanlarının elde edilmesi ile ilgili olarak kamulaştırmanın, düzenlemeye giren parseller içerisinden yüz ölçümü en küçük olandan başlanarak yapılacak olmasının küçük mülkiyet sahiplerini korumak ve konuta işyerine ulaşabilmeleri için yüz ölçümü en büyük olandan başlanması şeklinde değiştirilmesi önerisi ile de daha adil bir uygulamanın yapılması ve mülkiyet hakkının korunması, mülksüzleşmenin önlenmesi açısından önerilmiştir.
Taslak ile ilgili genel olarak uygulamada karışıklığa yer vermeyecek, bütünlük oluşturacak şekilde değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar önerilmiş; tapu ve imar mevzuatı ile çelişmeyecek şekilde düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızla ve kamusal yararlar ile ülke kalkınması, toplum ve kişilerin mülkiyet haklarının korunması, geliştirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü çalışmaya katılmaya; konunun uzmanı bilim insanlarımızla, komisyon çalışma grubu ve birimlerimizle birlikte katkı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirterek "Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı" ile ilgili çalışmalarımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce sürdürülecek çalışmalara katkı ve katılım sağlayacağımızı üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla.


 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2019
 
 

Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı Hakkında Odamız Görüşleri için tıklayınız.  


Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.