ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  18 Ekim 2019, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Hukuk Birimi

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

İSTANBUL ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 2017-1

 

Tüm Şube Bültenleri
 

» ŞUBE KİTAPLARI

ADLİ VE İDARİ YARGI BİLİRKİŞİLİĞİNDE HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ
ALİŞİR ÖZPERÇİ MAHMUT GÜLTEKİN RECEP BAKİ MUHAMMET AFŞİN ALTINÖZ

Tüm Şube Kitapları

  

19-20-26-27 EKİM 2019 TARİHLERİNDE ŞUBEMİZ TARAFINDAN DÜZENLENECEK HAFTA SONU BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 11.09.2019  Güncellenme Zamanı: 11.09.2019 11:15:59  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

19-20-26-27 Ekim 2019 Tarihlerinde 10.00-17.00 Saatleri Arasında Şubemizde Hafta Sonu Bilirkişilik Temel Eğitimi Düzenlenecektir.

DOSYA NO : 2302- 472                                                              10.09.2019
KONU        : 19-20-26-27 Ekim 2019 Tarihlerinde Şubemiz Tarafından Düzenlenecek Hafta Sonu Bilirkişilik Temel Eğitimi Hk.

Değerli Üyemiz,

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "Temel Bilirkişilik Eğitimi" zorunlu hale getirilmiş ve Odamız 16/10/2017 tarihinde "Temel Bilirkişilik Eğitimleri" konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

Bilirkişi yönetmeliğinin yayınlandığı 03/08/2017 resmi gazete için aşağıdaki linke tıklayınız : (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170803-2.htm)

ÖNEMLİ HATIRLATMA
• İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler bilirkişilik başvuru yapabilmektedir.
• Yine yönetmelik gereğince derslerin 1/12‘sinden fazlasına (2 saat üstü) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilmektedir. (Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.)

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre;
Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmakta, bir sınıfta en fazla 24 kişi olmak üzere düzenlenebilmekte, yine yönetmelik gereğince derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilmektedir. (Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.)

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde; en fazla 24 kişilik gruplar şeklinde düzenlenebilen Temel Bilirkişilik Eğitimleri Şubemiz eğitim salonunda (Gülbahar Mah. Oya Sok. Tümer Plaza. No:7 D:10 Şişli/İstanbul) düzenlenmekte, eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi" verilmekte ve eğitimler başvuru yoğunluğuna göre tekrarlanmaktadır.

Programı yazımızın ekinde ve bilgileri aşağıda yer alan Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 17:00`a kadar Şubemize (istanbul@hkmo.org.tr) katılım taleplerini belirten bir mail atmaları gerekmektedir.

EĞİTİME KATILACAK ÜYELERİMİZİN
Geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması,
Üyenin cezalı durumda olmaması gerekmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ
TMMOB`ye bağlı Oda Üyelerine     700,00.-TL (KDV Dahil)
TMMOB`ye bağlı Oda Üyesi Olmayanlar ve diğer katılımcılar 850,00.-TL (KDV Dahil)

EĞİTİM BİLGİLERİ
Tarih : 19-20-26-27 Ekim 2019 (Cumartesi-Pazar-Toplam 4 gün ve 24 Saat)
Saat : 10.00-16.50
Yer : HKMO İstanbul Şubesi/ Gülbahar Mah. Oya Sok. Tümer Plaza. No:7 D:10 Şişli/İstanbul /
https://goo.gl/maps/kAywSVLPMXUavE2XA

Bir eğitime en fazla 24 kişi katılabileceğinden, kayıtlar başvuru sırasına göre değerlendirilecek, eğitim için yeterli katılımın sağlanması sonrasında ön kayıt başvurusunda bulunan üyelerimizin gönderilecek hesap numarasına eğitim ücretlerini ve varsa aidat borçlarını belirtilen tarihe kadar yatırması ile kesin kayıt gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ön kayıt yaptırmış olan üyelerimizin süresi içerisinde kayıt ücretlerini yatırmamaları halinde yedekteki katılımcılar sırayla kesin kayıt işlemleri için aranarak kayıtları yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

   Yaşar BELEN

Şube Yönetim Kurulu a.

   Şube Sekreteri  


Ek:  -Bilirkişilik Temel Eğitim Programı


EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

• Türk yargı teşkilatı
• Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
• Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
• Bilirkişinin Nitelikleri
• Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
• Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
• Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
• Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
• Bilirkişinin Görevlendirilmesi
• Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI
• Oy ve Görüşün Sunulması
• Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
BÖLÜM 5: UYGULAMA  

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre;

(1) Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Temel eğitim, EK-l`de belirtilen on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini artırabilirler.

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(5) Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(6) Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

(7) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.


İstanbul Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.