ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Eylül 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

BURSA ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 43-44-45

 

Tüm Şube Bültenleri
 

  

DUYURU

    Yayına Giriş Tarihi: 12.11.2019  Güncellenme Zamanı: 12.11.2019 15:49:18  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

 

Kamuoyuna Duyurulur…

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi olarak;

Son günlerde, özellikle sosyal medya üzerinden, meslektaşlarımızın siyasi pozisyonları nedeniyle mesleki ve ticari faaliyetlerine yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

1954`te çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile "Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;" hükmü uyarınca TMMOB iştiraki olan HKMO`nun meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak görevi bulunmaktadır.

Yine HKMO Ana Yönetmeliği`mizin 7. maddesi e) bendinde "Üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek" görevi yer almaktadır.

Ayrıca; 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun`un 1. maddesinde; "Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir."  Hükmü ile

   5. maddesinde "Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.    Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, bu Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır….`` hükmü yer almaktadır.

Tüm bu yetki ve sorumluluklar kapsamında;

Lisanslı Büro ünvanı ile ilgilisinin talebi doğrultusunda önceki dönemler Şube Başkanlarımızdan Sn. Ufuk AY imzası ile verilen "Aplikasyon Krokisi", Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) adına ilgilisine sunulan mecburi hizmet kapsamında yer almakta olup resmi bir belgedir.

Konu ile yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından, TKGM adına mecburi hizmet kapsamında verilen bir resmi belgenin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun 21.maddesinde ifade edilen "Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır." hükmüne muhalefet edilerek aleni olarak yayınlanması ve hatta siyasi ya da başka maksatlı menfaatler doğrultusunda polemik malzemesi olarak kullanılması mesleğimiz, meslektaşlarımız ve HKMO camiamızca kabul edilemez bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Türk Medeni Kanunu gereğince mülkiyete ilişkin bilgiler sadece ilgilisine açık olup 3. Şahıslara ilgili olduğunu belgeleyemeyenlere verilemez.

Basın özgürlüğü kavramının "kişisel hak ve hürriyetlere" saldırı olarak algılanmış olması ve meslektaşlarımızın meşru ticari faaliyetlerinin yayınlanmasına hatta özel hayata kadar indirgenmesi HKMO Bursa Şubemizce esefle karşılanmaktadır.

Gerek sosyal medya, gerekse başka yayın kanalları kullanılarak, meslektaşlarımıza yöneltilen haksız, yersiz ve maksatlı yayınlardan uzak durulması, meslektaşlarımızın verdikleri hizmetlerin kamu nezdinde siyasi ya da ticari polemiklere malzeme edilerek itibarsızlaştırılması vb. faaliyetlerden kaçınılması hususunu tekrar hatırlatarak, bu ve benzeri durumlarda üyelerimizin haklarını korumak adına HKMO Bursa Şube olarak tüm platformlarda mücadele edeceğimizi Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,                                                                             


Yönetim Kurulu Adına                                                    

Ali Faruk ÇOLAK                                                                                      

Şube Başkanı 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


Bursa Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.