ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  07 Ağustos 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

  

KORUMA ALANLARI ANTALYA ŞUBE GÖRÜŞÜ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 17.04.2020  Güncellenme Zamanı: 17.04.2020 14:20:58  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

   KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE UYGULAMASI HAKKINDA ŞUBE GÖRÜŞÜ

    Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, T.C. Anayasasının 135. maddesi uyarınca kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğindeki Bir Meslek Kuruluşu olup, kamu tüzel kişiliğine haizdir. Ayrıca, 6235 TMMOB Yasası ile Meslek Odalarının amaçları konusunda hükümler yer almaktadır.

       16/03/2020 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerde Yönetmeliğin 8. Maddesi ile 9. Maddesine eklenen değişiklikler; Anayasasının 135. maddesi ile 6235 TMMOB Yasası doğrultusunda, HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Kamuyu bilgilendirmeye yönelik değerlendirmelerimiz şu şekildedir.

  Söz konusu Yönetmelikte daha öncesinden yapılan değişikliklerde doğal sit alanlarının bilim adamları tarafından yaklaşık 2 yıllık bir gözlemsel tespit neticesinde yeniden değerlendirme yapılarak tescil edilmesi gerektiği belirtilmişti.Yeniden tespit ve değerlendirme aşaması ile birlikte 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece gibi tanımlarla tariflenen doğal sit sınırlarının, tanımlamalarında yapılan değişiklikle isimleri Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanları, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları olarak değiştirilmişti. Aynı Yönetmeliğin 8. Maddesinde Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve 9. maddesinde Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları tanımlanarak hangi koşullarda korunması gerektiği açıklanmıştı.

    16/03/2020 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, bu alanlarda yapılaşma koşullarının değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır.

Nitelikli Doğal Koruma Alanları 

Değişiklik Öncesinde:

(2) Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.

Değişiklik Sonrasında:

(2) (Değişik:RG-16/3/2020-31070) Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskeledoğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalariçme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları

Değişiklik Öncesinde:

(1) Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Değişiklik Sonrasında: 

(1) (Değişik:RG-16/3/2020-31070) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında değişiklik sonrasında imar planı ile yapılması zorunlu olan, balıkçı barınağı, iskele gibi yapılar ile içme suyu amaçlı baraj, gölet gibi yapılar ve teknik altyapı alanlarının yapılabileceği hükmü eklenmiş olup Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanlarında değişiklik sonrasında "entegre tesis" yapılabileceği hükmü eklenmiştir. 

Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanların da yapılan değişikliklerle yapılabilecek uygulamalar, imar planı ile yapılacak uygulamalardır. Söz konusu imar planlarının ilgili tüm bakanlıkların onayı ile yürürlüğe girecek olmasına rağmen mevzuata eklenen uygulamaların uzun yıllar içerisinde bölgenin doğal ve ekolojik yapısını değiştirebileceği gerçeği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, mevzuatta yeni bir düzenleme yapılarak, söz konusu alanlarda Bölge Koruma Kurulları tarafından düzenli belli aralıklarla ekolojik dengenin devamlılığının kontrol edilmesinin sağlanması ve ekolojik dengeye zarar verdiği tespit edilen işletmelerin veya uygulamaların(imar planı neticesinde yapılmış olsa bile) iptal edilmesinin sağlanması, geleceğimizi oluşturan doğal alanların korunmasında önem arz edecektir.

Koruma alanlarında uygulanan arazi yönetimi çoğu zaman mülkiyet haklarının kısıtlanması veya tamamen ortadan kalkmasına neden olmakla birlikte planlama hatalarından dolayı kaçak yapılaşma ve kültürel değerlerin zarar görmesi gibi istenmeyen durumlarında ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle koruma alanlarının yönetiminde, mekânsal veriye dayalı koruma alanları bilgi sistemi daha etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Söz konusu alanlara ilişkin mülkiyet bilgilerinin standart bir formata dayalı olarak toplanarak sağlıklı bir veri altyapısı oluşturulması, güncellenmesi konusunda karşılaşılan problemlerin çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılarak doğru ve hızlı karar alabilme noktasında sürdürülebilir bir bilgi sistemi altyapısı oluşturulmak, mevcut biyolojik çeşitliliğin kontrol altına alınıp ülkenin yaşam kaynakları olan bu alanların gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemlidir.

     Koruma amaçlı arazi yönetiminde yapılacak çalışmaların daha verimli olması için, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi yerel halkın görüş ve önerileri dikkate alınarak, kısmi mevzuat düzenlemeleri ve buna bağlı projeler üretmek yerine konu ülke politikası ölçeğinde ele alınmalı, kamu kurumlarında uygulama birliği oluşması ve hukuki altyapının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla zaruri durumlar haricinde mevzuat değişikliği yapılmamalıdır. 

Koruma bölgelerinin gelişimi ve yaşatılması ile ilgili karar alma sürecindeki eğilimlerin tespit edilmesi için öncelikle bu alanlarda mevcut doğal/insanı gereksinimler ve buna bağlı ortaya çıkabilecek tehditlerin ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek doğal ve tarihi değerlerin koruma altına alınması gerekmektedir. Koruma alan yönetimi ülke politikası şeklinde stratejik olarak planlanarak yerel tedbirler alabilecek kabiliyetle yeniden ele alınmalıdır.  Aksi durumda koruma amacına hizmet etmeyen uygulamalar,sorunların çözümünden çok, daha karmaşık bir halde gelmesine, gelecek nesillere aktarmamız gereken doğal ve kültürel zenginliklerimizin geri dönüşü olmayacak şekilde kaybetmemize neden olabilecektir.

​​

                                                       TMMOB

                                               Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

                                                           Antalya Şubesi


Antalya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.