ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  01 Nisan 2020, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

  

BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.01.2009  Güncellenme Zamanı: 26.01.2009 16:10:37  Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR ŞUBE  
 

KENTİMİZİ KORUYALIM, KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇELİM

  BASINA VE KAMUOYUNA

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, medeniyetin beşiği olan kentimiz Diyarbakır‘da medeniyete yakışmayacak bir kaçak yapılaşma furyasının geliştirilmeye çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Kaçak yapılaşma, bir kentte görülebilecek en önemli çevre sorunudur. Kaçak yapılaşma, başladığı bir yöreden çevreye yayılarak çok geniş alanlarda, çok değişik biçim ve konularda çevre sorunlarıyla karşılaşılmasına neden olur. Çağdaş ve planlı bir kentleşmenin önündeki en büyük sorun olan kaçak inşaatlar, kentteki çevre sorunlarının da en önemli etkenidir.

Bizler belediyecilik hizmetleri açısından; kentimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda; yerel hizmetlerin, halk için ve halkla birlikte oluşturulmasına ve uygulanmasının gerekliliğine inanıyoruz. İmar; su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; temizlik ve katı atıkları da içeren çevre sağlığı; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardımlar alanlarını içeren belediyecilik hizmetleri ile kentimizin daha yaşanılabilir ve sorunlarının daha az olduğu bir düzeye gelmesi için çaba verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıklı ve yaşanılabilir bir Diyarbakır için planlı, altyapı hizmetleri tamamlanmış, sosyal imkanları oluşturulmuş yaşam ve yerleşim alanlarının oluşturulması çabalarının yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Diyarbakır‘ın sağlıklı, planlı büyüyen, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, ulaşım ve çevre boyutuyla geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan karar ve çalışmalarının kentimize ve insanımızın yaşam kalitesine oldukça olumlu etkileri olacaktır.

Bir kentin yerleşimcileri için en vazgeçilmez hak sağlıklı, altyapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış yapılarda barınma hakkıdır.

1980‘li yıllarla birlikte gelişen zorunlu göç dalgası maalesef en çok kentimiz Diyarbakır‘ı vurmuştur. Köylerinden göç etmek zorunda kalarak gittikleri yerlerde yoksullukla mücadele etmek zorunda kalan insanlar, kentin çeperlerinde gecekondular oluşturarak yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bu koşullarda yaşayan halk için alınması gereken en önemli tedbir sosyal amaçlı konut üretme ve edindirme süreçleri için çalışmalar yürütmek olmalıdır.

2000‘li yıllardan günümüze kadar gerek imar uygulamaları, gerek etkin bir yapı denetiminin yapılması açısından Diyarbakır iyi bir düzeyi yakalamıştır. İçine girdiğimiz seçim sürecinde, kentin planlanmasına dair yapılan olumlu çalışmalara zarar verecek bir takım uygulamalar bizleri kentimiz adına tedirgin etmektedir. 

Bazı rant gruplarının yerel seçimleri fırsat bilerek kaçak yapı oluşturma süreçlerine dahil olmasıyla birlikte, Diyarbakır‘da yerel seçimler öncesinde kaçak yapılaşma hız kazanmıştır. Bu yapılaşma; barınma ihtiyacını aşan, rant amacı güden bir şekilde ilerlemektedir. Zira yaptığımız tespitlerde, söz konusu yapılaşmanın genellikle mevcut yapıların üzerine kat çıkmak; ya da kaçak binalar yapmak şeklinde geliştiği anlaşılmıştır. Bu tür kaçak yapılaşmanın, bilimsel olarak değerlendirildiğinde "Kente Karşı İşlenen Suçlar" çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Çünkü bu tür yapılaşmalar;

• Kentte görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bütün yurttaşların ortak kullandığı alanlarda yaşanan bu olumsuzluk kentlilerin tamamını etkilemektedir.

•·Oluşturulan bu yerleşim alanlarının su, elektrik, çevre, ulaşım, v.b. altyapı ve üstyapı hizmetleri tamamlanmadığından yapıların yapıldığı alanlarda yaşayan insanların haklarına saldırı anlamına gelmektedir. Zira bütün bu hizmetler yerleşimcilerin sayısı ile belirlenmiş standartlara göre hazırlanarak kapasiteleri belirlenen hizmetlerdir.

•·En önemli tehlike ise mühendislik hizmeti görmemiş binalarda oturmanın/yaşamanın can güvenliğini direkt tehdit eden bir unsur olmasıdır. Diyarbakır‘da yanlış ya da hatalı yapılan binaların çöktüğü, can ve mal kaybına yol açtığı hepimizin belleklerinde hala tazeliğini korumaktadır. Özellikle tek kat olarak yapılmış ve statik hesabı yapılmamış, herhangi bir mühendislik hizmeti almamış yapıların üzerine kat ilaveleri yapmak, telafisi imkansız felaketlerin karşımıza çıkmasına davetiye çıkarmaktadır. Kendini taşımakta zorlanan yapıların üzerine beton yığını koymak, oluşturulacak bütün katların birbiri üzerine çökmesine neden olacak kadar vahim bir hatadır. Bu tür yapıların sahipleri, yapanı ve bir şekilde ortağı olan her kes ilerde yaşanması muhtemel can kayıplarının birinci dereceden sorumlusu olacaktır.

17 Ağustos depremi, Düzce depremi, Bingöl depremi, Karlıova depremi, Çınar ve Batman‘daki sel felaketleri en çok mühendislik hizmeti almamış, imar dışı kaçak yapıları vurmuştur. Bu yapılar her tür bilim ve teknoloji kuralının yanı sıra mühendislik ve mimarlık hizmeti almamış, şehircilik ilkelerine aykırı, kentsel sistem içinde yeri olmayan, kaçak olarak inşa edilmiş, yasadışı ve tüm kentsel afet risklerine açık yapılardır.

Kaçak yapılaşma, seçim sürecinde kendilerine göz yumulacağını düşünen kesimlerle bu süreçten rant beklentisi ile hareket edenlerin ortaklaşması sonucu artış göstermiştir. Bu dönemde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yürütülen "Evimi Güzelleştiriyorum" kampanyası çerçevesinde yoksul kesimlere kapı, pencere, çimento gibi inşaat malzemelerinin dağıtıldığı yardım çalışmasında dağıtılan inşaat malzemeleri kaçak yapılaşma süreçlerinde kullanılabilmektedir. Kaçak yapılaşma insan hayatını direkt etkileme ihtimali olan bir konu olduğundan; bu tür inşaat malzemesi dağıtımı çalışmaları yapılırken oldukça dikkatli olunmasını, denetimlerin sağlıklı yapılmasını öneriyoruz. Kaçak yapılaşmadan rant beklentisi içinde olan kesimlere bu rantın insanların canına mal olabileceğini bilmelerini, kaçak yapıların sahiplerine ise Diyarbakır ve insanımız açısından kabul edilemez olan bu hevesten vazgeçmelerini öneriyoruz. Bu çerçevede Belediye Başkanları tarafından yapılan, kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğine dair açıklamaları ve belediyelerin çalışmalarını desteklediğimizi belirtiyoruz. Bu konuda, başta belediye ve valilik olmak üzere, ortak çalışma yürütmesi gereken kurumların, sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri gerekmektedir. Tüm kamu kurum, kuruluşlarını ve kent kamuoyunu duyarlı olmaya ve bu yönüyle belediyelerin çalışmalarına destek olmaya; kentimizi korumak için kenetlenmeye davet ediyoruz. Bu kent hepimizindir. Kent için çabası olanlara destek olmak her bir kurumun ve vatandaşın kaçınılmaz görevidir. Kent adına görev yapanların ister oy, ister bir başka araçla olsun tehdit ve yıldırmalara maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Belediyelerinin uygulamaların takipçisi, bununla birlikte yoksul halkın ucuz ve güvenlikli konut ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulması gereken sosyal projelerin talepçisi olacağımızı değerli halkımız, kamuoyu ve karar alıcılarla paylaşmayı görev sayıyoruz.

                              TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

Orman Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

 


Diyarbakır Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.