ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  27 Eylül 2020, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

ANKARA ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 16

 

Tüm Şube Bültenleri
 

» ŞUBE KİTAPLARI

ANKARA ŞUBE 12.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
HKMO ANKARA

Tüm Şube Kitapları

  

YEREL YÖNETİCİLER TARAFINDAN TMMOB VE BAĞLI ODALARA KARŞI YAPILAN SÖZLÜ SALDIRILAR HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 10.03.2009  Güncellenme Zamanı: 10.03.2009 17:19:25  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Yerel Yöneticiler tarafından TMMOB ve bağlı Odalar hakkında saldırgan bir dille yapılan açıklamaları ve Bahçelievler Gökkuşağı Projesi‘ni teşhir etmek için 10 Mart 2009 Salı günü Milli Kütüphane önündeki Gökkuşağı yolunun TEDAŞ girişi tarafında bir basın açıklaması düzenledi.

TMMOB Ankara İKK bileşeni 19 meslek Odası yönetici ve temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasında, "Durmak Yok Yolmaya Devam", "Büyükşehir Düşmanı Ankara Düşmanı", "İşiniz Yalan Gücünüz Talan", "Eskişehir Yolu Değil Banka Hesaplarınız Aydınlandı", "Kentimizin Sakini Değil Sahibiyiz" dövizleri açıldı. TMMOB Ankara İKK Sekreteri ve EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan PEKTAŞ burada basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Sevgili Basın Emekçileri, Sevgili Ankaralılar!

İktidarı elinde bulunduran anlayış, Merkezi ve Yerel Yöneticilerinin ağzından tahammülsüzlüğünü her fırsatta sergileyerek, TMMOB, bağlı Odalar ve Yöneticilere saldırmaktadır. Mal bulmuş mağribi gibi odaların ideolojik olduğunu tekrarlayan sığ anlayış, odalara saldırarak yerel seçim propaganda malzemesi üretmeyi hedeflemektedir. Bizzat Sayın Başbakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen söylemlerde Odaların hukuk mücadelesi nedeniyle iş yapamadıkları konusu ise, ben yaptım oldu anlayışındaki iktidarın hukuktan ne anladığını da açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Evet, TMMOB ve bağlı Odaları ideolojiktir, Yöneticilerinin de her düşünen insan gibi ideolojileri vardır. İdeoloji demek düşünce demektir, TMMOB Yöneticilerinin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düşüncesi olacaktır. TMMOB ve her düzeydeki yöneticilerinin ideolojisi IMF, DB, Uluslararası Sermaye, Ulusal Sermaye ve işbirlikçilerinin yanında değil, fabrikada, tarlada, kamuda, sokakta yani emeğiyle geçinen halkın yanında olmaktır. Elbette IMF sözcüleri, sermaye gözcüleri, işbirlikçiler TMMOB ve bağlı Odaları sevmeyeceklerdir, aksi olsaydı biz kuşku duyardık. Anasını alıp gitmesini istedikleri çiftçinin, gözünü toprak doyursun dedikleri köylünün, sarhoşsun dedikleri vatandaşın, provokatör dedikleri işçinin yanında olan bir ideolojiye sahibiz. Onlarsa IMF ve DB karşısında el ovuşturan, kamu mallarını yağmalayan, yolsuzluktan nemalanan, tarihi-doğal ve kültürel değerleri piyasalaştıran, sanatın içine tüküren, astığım astık diyerek otoriter yönetimi benimseyen bir ideolojinin sahibidirler.

Odaların hukuk mücadelesinden rahatsız olan iktidar sahipleri bilsinler ki, bizler meslek alanlarımızın kamu zararına uygulanmasına karşı her zaman karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkacağız. Bizlerin mahkeme kararları ile çalışmalarının engellediğini söyleyenlere, kendilerinin yazboz tahtası gibi dilediklerince oynayabildikleri, kanunlara uymaya davet ediyoruz. Çünkü en kötü kanun bile kanunsuzluktan iyidir ve hukuk devletinde kanunlara göre iş yapılır, kafasına estiği gibi iş yapılmaz. Ülkemiz insanı, diledikleri gibi değiştirdikleri yasalara bile uymaktan imtina eden yöneticileri gayet iyi bilmektedir.

Odalara demokrasi dersi vermeye kalkanların demokrasi anlayışı maluldür. Odalara demokrasi öğütleyenlerin sanatçılara yaklaşımı, çiftçiye, köylüye, memura çıkışmaları henüz unutulmadı. Kent içi ulaşımda insan faktörünü yok sayan, kenti araç trafiğine göre planlayan, kentin kültürel ve tarihi dokusunu rant uğruna tahrip eden, mahkeme kararlarına uymayarak gece yarıları ağaç kesen, havagazı fabrikasını yıkan, dediğim dedik diyerek kentin tarihi amblemini değiştirenlerin demokrasi anlayışı, günümüz modern demokrasi anlayışı ile değil meşrutiyet ile açıklanabilir.

TMMOB ve bağlı odaların meslek alanları bellidir ve odalar bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürürler. Öte yandan kamu denetiminden rahatsız olan anlayış, kenti dilediğince yağmalamasının önündeki her engelden kurtulmak istemektedir. Bir dönem Odaların seçimlerine minibüs ile üyeleri taşıyarak odaları kendi denetimine almak isteyenler bunu başaramayınca şimdi de yasa değişikliği ile Odaları tehdit etmektedirler. TMMOB ve Odalar bugüne kadar onurlu bir duruş sergilemişlerdir ve bu duruştan taviz vermemekte kararlıdırlar.

İşte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının rahatsız olduğu bazı hukuksal mücadeleler:

•    MİTHATPAŞA VE MALTEPE-NOKTA DURAĞI VE ŞEHİT GÖNENÇ SOKAĞINDAKİ KATLI KAVŞAK
•    MİTHATPAŞA CADDESİ İLE ZİYA GÖKALP CADDESİ KESİŞME NOKTASINDAKİ KATLI KAVŞAKAKAY KAVŞAĞI
•    GÜVENPARK
•    BAŞKENT HASTANESİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
•    PAPAZIN BAĞI
•    HAVAGAZI FABRİKASI
•    AOÇ PLAN İPTALİ
•    DİKMEN VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SINIR İLAVESİNE YÖNELİK NAZIM İMAR PLAN İPTALİ
•    KUĞULU PARKI
•    KIZILIRMAK SUYU
•    ANKARA AMBLEMİ
•    GÖKKÜŞAĞI
•    GAR ÖNÜ KATLI KAVŞAK

Yoksullara yardım adı altında seçim rüşveti dağıtanların aklına demokrasi ve yardım tam seçim öncesi gelmiştir. Kömür yardımı ile havayı, Kızılırmak suyu ile suyumuzu kirletenler, seçim rüşvetleri ile de kendi alanı olan siyaseti kirletmektedirler. EGO kasıtlı olarak zarar ettirilerek elden çıkarılmış, göreve getirdiği bürokrat doğalgaz faciası açıklamasında niteliğini ortaya koymuş, Eskişehir Yolu-Esenboğa Yolu ve Atatürk Bulvarında tip onaysız aydınlatma direkleri dikilmiş, plansız metro inşaatı 7 yıldır bitirilememiş, doğalgaz sayaçlarında yapılan usulsüzlükler ortaya çıkmış. Bütün bunların sorumluları şimdi aba altından sopa göstererek TMMOB kanununda değişiklik yaparak Odaları işlevsiz kılmaya çalışmaktadırlar.


TMMOB ve bağlı Odalar, kentlerin planlanmasında, kaynakların optimum bir biçimde kullanılmasında, temiz-yaşanabilir bir dünyanın yaratılmasında ve sürdürülmesinde, bilim ve tekniğin kamu yararına sunulmasında ve denetlenmesinde hava kadar, su kadar, barınma kadar vazgeçilmezdir. Mühendissiz, mimarsız ve şehir plancısız bir gelecek düşleyenlerin düşlerini tahmin etmek hiç de güç değildir. Bilimi, tekniği mimarları, mühendisleri ve şehir plancılarını görmezden gelen anlayışın marifetleri ortadadır; alın size Gökkuşağı projesi, alın size, bitmek bilmeyen metro kazı çalışmaları, alın size otobana dönmüş kent içi yollar, alın size tarihi Gar önü katlı kavşağı.

Ancak, TMMOB örgütlülüğü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek onuru ve kamu yararı doğrultusunda rant değil insan odaklı, karanlık değil aydınlık bir gelecek için, bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı, demokratik bir Türkiye ve insanca bir yaşam mücadelesini sürdürecektir. TMMOB ve bağlı Odalar, gücünü üyesinden almaktadır ve ulemaya değil bilime kulak vermeye devam edeceklerdir.

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI • GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI • HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • İÇ MİMARLAR ODASI • İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI • JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI • MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ • METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI • MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ • PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI • PEYZAJ MİMARLARI ODASI  • ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ • ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

 


Ankara Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.