ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  27 Şubat 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2019 102

  

ÜYESİ OLDUĞUMUZ ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

FIG nedir?

FIG dünya haritacılarının çıkarlarını temsil eden önde gelen uluslararası bir organizasyondur. Ulusal üye odaların/birliklerin ve küresel anlamda haritacılık toplumu içindeki mesleki alanların tümünü kapsayan bir federasyondur. FIG, mesleki uygulama ve standartların iyileştirilmesini ve tartışılmasını teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir forum sağlamaktadır.

FIG, 1878 yılında Paris‘te Fédération Internationale des Géomètres adıyla kurulmuş olup daha sonraları Uluslararası Haritacılar Federasyonu haline gelmiştir. FIG, dünya genelinde 120‘den fazla ülkede temsil edilen ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören bir sivil toplum kuruluşudur (STK). Amacı haritacılık disiplinleri ve hizmet verdikleri toplumlar ve piyasaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

FIG‘in bakış açısı

Mesleki bilgi ve en iyi uygulamalarla donanımlı; toplum, çevre ve ekonominin faydası için haritacılığın önemi temelinde oluşturulmuş, giderek daha fazla önem ve alaka gören, her yere açılan bir kapı konumundadır.

Misyonu ise insancıl rol, sosyal sorumluluk, barışçılık, taşınmaz haklarının korunması, demokrasi, eşitlik ve sivil toplumu destekleme, sürdürülebilirlik, mesleki ahlaksızlıkla mücadele ve iyi yönetim‘dir

FIG‘in rolü

FIG faaliyetleri Genel Kurul tarafından onaylanan ve görev süresi boyunca Konsey tarafından geliştirilen/yorumlanan bir çalışma planı ile yönetilir. "Zorlukları Göğüslemek: Uygunluğu Geliştirmek" başlıklı mevcut çalışma planı ile Konsey, Komisyonlar, Diğer Bağlantılar ve Özel Görev Birimlerini insanlığın karşılaştığı sorunlara haritacıların yanıtlarını oluşturmaya odaklamıştır. FIG, rolü gereği, haritacılık bilimleri ve teknolojileri, ölçme bilgi ve uygulamalarını takip etmenin öneminin farkındadır. Mevcut Konsey rolünü; geçmiş deneyimler üzerinde gelişimin zenginleştirilmesi çalışmaları, toplumun, çevrenin ve ekonominin iyileştirilmesine yönelik küresel duruş ve başarılar, böylece mesleğin önemi ve rolünü zenginleştirmek üzerine inşa etmektedir.

Bu ivme Konsey, teknik komisyonlar (10), özel amaçlar için kurulan geçici görev birimleri (4), Kurumsal bağlantı ağları (2), FIG Vakfı ve Daimi Ofisinde olmak üzere her düzeyde ifade edilmiş, zamanında oluşan zorlukların göğüslenmesi ile haritacılık mesleğinin uygunluğu ve anlamını en yukarılara taşımaya devam eden bir yarışla mevcut olduğu her alanda ve bölgede geliştirilmiştir.

FIG‘in üyeleri kimlerdir?

FIG bilimsel, araştırma ve akademik birimlerden olduğu kadar coğrafi teknolojiler ve hem kamu hem de özel sektör hizmet birimlerinde çalışan uygulamacıların üyeliğinden oluşturmaktadır.

FIG üyelikleri;

Üye odalar/birlikler - haritacılık disiplinlerinden bir veya daha fazlasını temsil eden ulusal birlikler;


İştirakler - üye oda/birlik koşullarını sağlayamayan, bununla beraber mesleki faaliyetlerini üstlenen haritacılık kurumları veya haritacı gruplar;
 

Kurumsal üyeler - haritacılık mesleğine ticari hizmetleri sağlayan organizasyonlar, kurumlar ya da birimler;


Akademik üyeler -  Harita disiplinlerden bir veya daha fazlasında eğitim veya araştırma yapan organizasyonlar, kurumlar veya kuruluşlar.

FIG‘e katılmasında sorun görülmeyen bir ülkede haritacıların oda/birlik veya grubu olmaması durumunda, ülkeyi temsilen bir kişi de temsilci olarak atanabilir.

FIG nasıl çalışır?

FIG‘in her dört yılda bir düzenlenen uluslararası Kongreleri ile yıllık Çalışma Haftalarının programları FIG Komisyonları tarafından hazırlanır ve yönlendirilir. Son kongre 2010 yılında Sydney‘de (Avustralya) yapıldı ve bir sonraki kongre Haziran 2014 yılında Kuala Lumpur‘da (Malezya) yapılacaktır.


Kongreler, tüm dünyadan binlerce katılımcıyı buluşturan, FIG takvimindeki en önemli etkinliklerdir.

Çalışma Haftaları,  FIG komisyonları ve ev sahibi üye Oda/birlik tarafından organize edilen teknik konferanslar ile FIG‘in idari organların toplantılarını birleştiren haftalardır. Bu tür toplantılar teknik komisyonlara, çalışma programlarını uygulamak ve geliştirmek için fırsat da yaratmaktadır.

18-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Marakeş/Fas, 06-10 Mayıs 2012 tarihlerinde Roma/İtalya‘da Çalışma Haftaları düzenlenmiş olup 06-10 Mayıs 2013 tarihlerinde ise Abuja/Nijerya‘da düzenlenecektir.

Bölgesel faaliyetleri artırmak için FIG iki yılda bir bölgesel konferanslar düzenlemektedir. Son konferans Ekim 2009‘da Ha Noi/Vietnam‘da düzenlenmiş olup bir sonraki konferans 26-29 Kasım 2012 tarihlerinde Montevideo/Uruguay‘da yapılacaktır.

FIG düzenlediği Kongre ve Çalışma Haftalarının yanı sıra teknik komisyonlar ve onların çalışma gruplarınca hazırlanan genellikle üye Odalar/birlikler veya diğer uluslararası meslek kuruluşları ile işbirliği içinde, geniş bir yelpazede seminerler ve atölye çalışmalarını da organize eder ve katilim sağlar.

Komisyon çalışmalarının başarısının temel unsuru katılımcılıktır. Ulusal delegelerin katılımıyla mesleki gelişim için eşsiz bir fırsat sağlanmaktır. Üye Odalar/birlikler, bağlı kuruluşlar, kurumsal üyeler ve akademik üyelerin komisyonlara delege verme hakkı vardır.

FIG nasıl yönetilir?

FIG‘de seçim esaslı demokratik bir yönetim vardır. FIG çalışma haftaları ve kongrelerinde genel kurul toplanır. Genel Kurul delegeleri üye oda/birliklerin temsilcilerinden oluşur. Genel kurulda mesleki, idari, teknik ve bilimsel her türlü konu görüşülür.  Genel Kurul tartışmaları ve politikaları onaylar. Politikalar Konsey tarafından uygulanmaktadır.

Konsey, Genel Kurul tarafından seçilir. Konsey dört yıllığına seçilen bir Başkan, dört yıllığına seçilen dört başkan yardımcısından oluşur.  Başkan yardımcılarından ikisi için iki yılda bir secim yapılır. Buna ek olarak teknik komisyon başkanlarının bir temsilcisi de FIG Konseyinde yer alır.

Genel Kurul ve Konseyin çalışmaları Komisyon Görevlileri Danışma Komitesi (ACCO) tarafından desteklenmektedir. Özel amaçlar için kurulan geçici çalışma grupları da mevcut iş planlarını gözden geçirmek ve yeni stratejiler geliştirmek için zaman zaman görevlendirilirler. İki adet de sabit kurum vardır FIG çatısı altında, bunlar (OICRF) ve Harita ve Ölçme Tarihi Uluslararası Kurumudur. FIG Vakfı özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve kapasite artırımını desteklemek için hibe ve burslar veren Federasyonu altında bağımsız bir organdır.

Daimi ofis FIG‘in günlük işlerinde yönetimi üstlenmiştir.

FIG nasıl finanse edilmektedir?

FIG finansmanı nasıl sağlanır? Üyelerin yıllık üyelik ücretleri büyük ölçüde işletme maliyetlerini finanse eder. Üyeler tarafından ödenecek aidat oranları Genel Kurul tarafından oylanır, kabul edildiğinde yıllık olarak onaylanır ve yürürlüğe girer. Konsey iştiraklerin, kurumsal üyelerin ve akademik üyelerin ödenecek aidat oranlarını belirler.

Kongre, seminer, teknik ve idari toplantılar gibi diğer faaliyetler, çoğunlukla kendi kendini finanse eder. Toplantılar olması durumunda, gelir ev sahibi hükümet veya Oda ya da yardım kuruluşlarının bağışları ile sübvansiyonlar,  sergi gelirleri ile kayıt ücretlerinden oluşur.

FIG uluslararası işbirlikleri

FIG, uluslararası işbirlikleri şunlardır:

•·         Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT),

•·         Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),

•·         Birleşmiş Milletler Küresel Mekânsal Bilgi Yönetimi (UN-GGIM),

•·         Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),

•·         Birleşmiş Milletler Dış Uzay İlişkileri Ofisi (BM OOSA)

•·         Dünya Bankası

•·         Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK),

•·         Afrika için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECA),

•·         BM destekli Daimi Asya ve Pasifik için CBS Altyapı Komitesi (PCGIAP)

•·         Amerika için SDI Daimi Komitesi (PC IDEA)

•·         Birleşmiş Milletler Bölgesel Kartografya Konferansları (UNRCC).

Ortak atölye ve diğer işbirliği projeleri arazi mülkiyeti ve yönetimi ile ilgili sorunlara pratik çözümler belirlemek ve geliştirmek için yardımcı olur. FIG resmen Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından tanınmaktadır.

Haritacılık alanında bilinen aşağıda listelenen uluslararası mesleki organizasyonlarla da işbirliği içindedir;

•·         Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG),

•·         Uluslararası Kartografya Birliği (ICA),

•·         Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO),

•·         Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)

•·         Küresel Mekânsal Veri Altyapısı Birliği (GSDI).

Ayrıca,

•·         Uluslararası Maden Ölçmecileri Birliği (ISM),

•·         Pan-Amerikan Coğrafya ve Tarih Enstitüsü (PAIGH)

•·         Hidrografi Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFHS)

ile resmi işbirliği bulunmaktadır.

FIG, aynı zamanda Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) ‘nin uluslararası bilimsel bir üyesidir.

Komisyon faaliyetleri

FIG‘in teknik çalışmalarını 10 teknik Komisyonu yürütür. Her üye Oda/Birlik Komisyonlara üye bildirir. FIG Komisyonları ve isimleri aşağıdaki gibidir:

•1.    Mesleki Standartlar ve Uygulama

•2.    Mesleki Eğitim 

•3.    Mekânsal Bilgi Yönetimi 

•4.    Hidrografya 

•5.    Konumlandırma ve Ölçme 

•6.    Mühendislik Ölçmeleri 

•7.    Kadastro ve Arazi Yönetimi

•8.    Mekânsal Planlama ve Gelişim 

•9.    Değerleme ve Taşınmaz Mal Yönetimi 

•10. Yapı Ekonomisi ve Yönetimi

Ölçme ve Haritacılık Tarihi (FIG Sürekli Enstitüsü).

Komisyon 1 - Mesleki Standartlar ve Uygulama 

•·         Mesleki uzmanlıklar, standartlar ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi

•·         Profesyonel halka hizmet ve meslek pazarlama

•·         Genç profesyoneller (Genç Haritacılar Ağı tarafından düzenlenen oturumlar)

•·         Küresel işgücü piyasası ve niteliklerin karşılıklı tanınması,

•·         Çalışmanın yeni yolları ve yenilik, Haritacının değişen rolü

•·         İş dünyasında başarılı bir yol olarak Mesleki etik

•·         Kurumsal gelişme ve yasal konular

•·          Meslek ve piyasa ekonomileri

•·         Profesyonel pazarın serbestleşmesi

•·         Uluslararası ve ulusal sınır yerleşim ve sınır sorunları Analizi

Komisyon 2 - Mesleki Eğitim

•·         Ölçme programlarına yeni nesiller ve öğrencileri çekebilme

•·         ölçme Müfredatında Yenilik

•·         Mesleki bilgi değişimi

•·         e-Öğrenme - içerik geliştirme yöntemleri, araçları, öğrenciye destek

•·         Yaşam boyu eğitim - öğretim ve eğitim hizmetleri

•·         Eğitim ve öğretimde kalite güvencesi

•·         İyi eğitim uygulamaları

•·         Eğitim ve öğretimde Ağ

•·         Eğitim ve öğrenim için kapasite geliştirme

Komisyon 3 -  Mekânsal Bilgi Yönetimi 

•·         Her düzeyde Mekânsal Veri Altyapısı (KVA) - yerel, bölgesel, ulusal ve küresel
KVA bileşenler - teknoloji, politika, standartlar ve kullanıcılar

•·         Karar destek - teori, uygulamalar ve en iyi uygulamaları desteklemede e-Yönetişim ve KVA

•·         Mekânsal veri entegrasyonu - kadastro, arazi kullanımı, gayrimenkul, altyapı, çevre, sosyoekonomik bilgileri, vs

•·         3B/4B coğrafi modeller, algoritmalar, standartları ve uygulamaları

•·         Geo-algılayıcı ağlar ve KVA

•·         İş modelleri, kamu-özel ortaklıkları ve KVA ekonomik yönleri

•·         KVA toplantılarının meydan okumaları - doğal ve çevresel risk önleme ve afet
yönetimi, atık yönetimi, vb

•·         KVA birlikte çalışabilirlik yönleri - standartlara, teknik araçlar, metaveri, portallar ve takas merkezleri

•·         KVA - kontrol ve kalite güvence süreçleri

•·         Web ve mobil CBS - zorlukları, hizmetler ve gerçek zamanlı yetenekleri

•·         Geospatial görselleştirme (2B/3B/4B)

Komisyon 4 - Hidrografya

•·         Hidrografik ölçmeler ve haritalama

•·         Hidrografik standartlar ve ilkeler

•·         Hidrografik eğitim, öğretim ve mesleki gelişim

•·         Yeni ve hidrografi için gelişmekte olan bilim ve teknolojilerin (örn. sensorlar, sistemleri, AUVs, elektromanyetik dalga yayılımı vb)

•·         Denizcilik ve deniz mekansal bilgi yönetimi (veri işleme ve hidrografik veri yönetimi dahil olmak üzere, veri yapıları, deniz mekansal veri altyapıları, deniz bilgi sistemleri)

•·         E-Navigasyon

•·         Hidrografi ve toplum (Offshore, enerji, çevre destek ölçme denizaltı Telekomünikasyon, limanlarda, ekonomileri, ulusal ve Uluslararası siyasi hedefleri)

Komisyon 5 - Konumlandırma ve Ölçme

•·         Jeodezi ve konumlandırma ölçmeleri - altyapı, metodoloji, dengeleme ve
analiz

•·         Standartlar, uygulama kılavuzları, kalite güvence ve jeodezik ölçme aletlerini de içerecek bir kalibrasyon

•·         Ulusal ya da coğrafi referans sistemleri ve ilgili altyapıları

•·         Referans sistemleri, çerçeveler ve uygulamada datumlar

•·         GNSS CORS RTK ağlar ve altyapı - bu ağların etkisi, onların
işlemleri ve uygulamaları

•·         Yersel ve havadan lazer tarama

•·         Maliyet-etkin ölçme (GNSS ve diğer olcme yöntemleri)

•·         Konumlandırma teknikleri ve RFID, WiFi, AGPS, mobil gibi-bu tür uygulamalar
telefonlar, MEMS içsel sensorları, Locata

•·         Kinematik ölçümler - GNSS ve Çoklu Algılama Sistemleri dahil
GNSS modernizasyonu ve onun Ölçme üzerine etkisi

•·         Jeoit ve gravite - modelleme, ölçmeler ve uygulamaları

•·         eJeodezi

•·         GGOS (Küresel Jeodezik Gözlem Sistemi)

Komisyon 6 - Mühendislik Ölçmeleri

•·         Deformasyon ölçmeleri

•·         Doğal afetler yönetiminde Mühendislik ölçmeleri

•·         Mühendislik ölçmeleri örnek çalışmaları

•·         Mühendislik için hassas yükseklik ölçümleri

•·         Yeni endüstriyel ölçme ve algılama teknolojileri ve uygulamaları

•·         Lazer tarama uygulamaları

•·         Konumlandırma teknikleri ve uygulamaları

•·         Ölçme Teknolojileri ile yöneltme ve makine kontrolü

•·         Sürdürülebilir kırsal ve kentsel kalkınma için Ölçme teknolojileri

•·         Gömülü araçlardan Konumlandırma

Komisyon 7 - Kadastro ve Arazi Yönetimi

•·         Arazi politikaları ve reform

•·         Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için Arazi yönetimi,

•·         Arazi yönetiminde yenilikçi teknoloji Uygulamaları

•·         Arazi yönetimi ve arazi yönetiminin geliştirilmesi

•·         Düşük maliyetli ölçme ve harita yapımı

•·         Gelenekçi ve grup mülkiyet hakları

•·         3B ve 4B kadastro

•·         Uluslararası sınırların oluşturulması

•·         Deniz kadastrosu

•·         Devlet arazileri yönetimi

•·         Tartışmalı bölgelerde ve doğal afet alanlarında arazi yönetimi

•·         Uluslararası ve ulusal sınır yerleşim ve sınır sorunları Analizi

•·         Yenilikçi kadastro ve arazi haklar yönetimi

Komisyon 8 - Mekânsal Planlama ve Gelişim

•·         Kentsel ve kırsal bölünme köprüsü

•·         Kentsel ve kırsal arazi kullanım planlaması

•·         Planlama Politikaları ve çevre iyileştirme

•·         Mekânsal gelişimde kacak yapılaşma/yerleşim konuları, planlama ve yönetişim

•·         Planlama ve kentleşme yönetimi

•·         Bölgesel ve yerel yapı planlaması

•·         Afet risk yönetimi

•·         Planlamada Kamu-özel işbirliği ve arazi geliştirme

Komisyon 9 - Değerleme ve Taşınmaz Mal Yönetimi

•·         Taşınmaz mal değerleme

•·         Pazarın olmadığı yerlerdeki taşınmazlar için değerleme yöntemleri

•·         Arazi ve emlak vergisi

•·         Değerleme mesleği ve değerleme standartları

•·         Taşınmaz değerlemede CBS

•·         Taşınmaz finansman ve yatırımlar

•·         Emlak yönetimi

•·         Zorunlu satın alma ve arazi edinimi ve kazancın tazminatları

•·         Taşınmaz mal uygulamaları ve sürdürülebilir şehirler

•·         Arazi ve mülkiyet vergisinin vergi uygulanması

Komisyon 10 - Yapı Ekonomisi ve Yönetimi

•·         Yapı ekonomisi

•·         Ticari yönetim

•·         Proje ve program yönetimi
Yenilikçi Konut yapımı

•·         Yapı teknolojileri, metodolojileri ve yaşanabilir şehirler

•·         Sürdürülebilir konut, "yeşil bina" programları ve indeksler

•·         Yenilikçi yapı metodolojiler ile kacak yerleşim koşullarının iyileştirilmesi

•·         Haritacılar tarafından büyük ölçekli yapım yönetimi desteği

•·         Projelerde yeşil yönetim teşvik

•·         Yeşil sözleşme ve ihale

•·         Tüm yaşam döngüsü değerlendirmesi

•·         En iyi uygulamalar - projelerinin pratik örnekler ve sonuçları

 

 

•1.    ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan: Prof. Dr. Haluk ÖZENER

e-posta : ozener@boun.edu.tr

Üye:

Üye:

Üye: 

•2.    FIG KOMİSYONLARI HKMO TEMSİLCİLERİ

KOMİSYON 1: Mesleki Standartlar ve Uygulama 

KOMİSYON 2: Mesleki Eğitim 

KOMİSYON 3: Mekânsal Bilgi Yönetimi 

KOMİSYON 4: Hidrografya

KOMİSYON 5: Konumlandırma ve Ölçme   

KOMİSYON 6: Mühendislik Ölçmeleri

KOMİSYON 7: Kadastro ve Arazi Yönetimi

KOMİSYON 8: Mekânsal Planlama ve Gelişim 

KOMİSYON 9: Değerleme ve Taşınmaz Mal Yönetimi 

KOMİSYON 10: Yapı Ekonomisi ve Yönetimi

•3.    ICA HKMO TEMSİLCİSİ


 


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.