ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  27 Ekim 2020, Salı

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

BURSA ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 43-44-45

 

Tüm Şube Bültenleri
 

  

BURSA ŞUBE BÜRO İŞLEMLERİ

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

BÜRO İŞLEMLERİ BİLGİLERİ

 

1. ÜYELİKLE İLGİLİ BİLGİLER

1.1. İlk Kayıt: Üye olmak isteyen Harita ve Kadastro Mühendisi / Geomatik Mühendisi /Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi herhangi bir Şubeye başvurabilir. Belgelerin eksiksiz olması durumunda başvuru tarihinden başlayarak yaklaşık on gün içinde üye kaydı tamamlanmış olur. Kimliği hazırlanan üyeye SMS yolu ile bildirim yapılır.

Üyenin ikametgah adresine göre, ilgili Şube etkinlik alanında kaydı yapılır. Bu durum; üyenin işlemleri için bağlı bulunduğu Şubeye başvurması, bağlı bulunduğu Şubenin duyurularını ve yayınlarını doğrudan edinmesi anlamına gelmektedir. Türkiye‘deki tüm üyelere yapılan duyurular ve HKMO bülteni gönderimi Genel Merkezden yapılmaktadır. Genel Merkezce yayınlanan Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (diğer adıyla HKM Dergi) abonelik yöntemiyle gönderilmektedir. Abonelik ücretsiz olup yalnızca gönderim masrafı üye tarafından karşılanmaktadır. Dergiye abone olmak isteyen üyelerimizin hkmo@hkmo.org.tr adresine e-posta göndermesi gerekmektedir.

Üyelerimizin ilk kayıt işlemlerinde Şubeye başvurması gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, bilgilerin güncellenmesi, aidatların ödenmesi vb. işlemler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi (HKMOBİS) üzerinden yapılabilmektedir. Üyelerimizhttp://www.hkmo.org.tr/ adresinden oluşturacakları şifre ile işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

İlk kayıt için aşağıdaki belgelerle şahsen başvuru yapılır:

- Lisans diploması aslı ve 1 adet fotokopisi - Diploma aslı yoksa noterden onaylı örneği

- Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

- İkametgah senedi ya da Kamu personeli için Kurumdan alınan yazı

- 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

- Üye kayıt ücreti (kimlik dahil)

 

1.2.    İletişim Bilgileri Değişiklikleri: İletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda Şubeye bildirim (e-posta, faks) yapılır ya da üyelerimiz HKMOBİS üzerinden değişiklik yapabilir.

1.3.    Kimlik Yenileme: Aşağıdaki belgelerle Şubeye başvuru yapılır. Şahsen başvuru yapılabildiği gibi, kargo/posta yöntemleri ile belgelerin aslının gönderilmesi yeterlidir.

- Kimlik isteği için dilekçe

- Süresi dolan kimlik (kayıp ise beyanı yeterlidir.)

- 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi

- Kimlik değişim/yenileme ücreti

- Varsa geçmişe dönük ödenti borçları

1.4. Nakil: Üyenin bağlı bulunduğu Şubenin sorumluluk alanı dışında bir yere taşınması durumunda, nakil işlemi yapılır. Üyenin Şubeye adres değişikliğine ilişkin dilekçe vermesi yeterlidir.

1.5.  İstifa: Üyenin istifa etmek istemesi durumunda:

- İstifa dilekçesi

- Kimlik kartının iadesi

-İstifa tarihine kadar olan tüm üyelik ödentileri (üyenin ödenti borçları tahsil edilmeden işlem yapılmaz.)

- İstifası kabul edilen üyeye yazılı bildirim yapılır.

1.6. Üye Sicil Kayıt Belgesi: Üye Sicil Kayıt Belgesi, yalnızca Şubeden ve ücreti karşılığında alınır. Belge istendiğinde, varsa geçmişe dönük üye ödentileri alınır.

1.7. Bilirkişilik Başvuruları: Mahkeme veya diğer kurumlarda bilirkişi olarak görev almak isteyen üyeler her yıl en geç 1 Aralık tarihine kadar dilekçe ile Şubeye başvurur.  Şubeye yapılan başvurular,  Aralık ayı içinde Genel Merkeze gönderilir.

1.8. Üye İşlemleri Ücretleri: Üye işlemleri ile ilgili hizmet ve belge ücretleri her yıl, HKMO Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenmektedir.

 

2. ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Yönetmeliği, 16–18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan HKMO 39.Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, TMMOB Yönetim Kurulunun 4 Temmuz 2004 gün ve 28 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

a. TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Yönetmeliği‘nde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma yapmak isteyen tüm Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, HKMO‘na üye olma hakkına sahiptir.

b. Öğrenci üye kayıtları HKMO tarafından tutulur. Öğrenci üyeler ilgili şube ve/veya HKMO Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme, seçilme hakları yoktur.

c. Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen tüm etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen ücretli seminer, panel, kongre, sempozyum gibi mesleki, bilimsel ve teknik etkinliklere kontenjanlar dahilinde ücret ödemeksizin dinleyici ve izleyici olarak katılırlar.

d. HKMO tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programları etkinliklerden kontenjanlar dahilinde öncelikli ve indirimli olarak faydalanırlar.

2.1. İlk Kayıt: Harita Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğrencilerinin aşağıdaki belgelerle Şubeye başvurusu yapması durumunda HKMO‘dan öğrenci üye kimliği verilir:

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- Öğrenci Belgesi

- İki adet vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

2.2. Öğrenci Üyeliğin Sona Ermesi: Mezun olan ya da bölümle ilişiği kesilen öğrenci üyenin üyeliği iptal edilir ve kimlik belgesi geri alınır.

2.3. Öğrenci Üyelik Ödentisi: Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz.

2.4. İletişim Bilgileri Değişiklikleri: İletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda Şubeye yazılı bildirim (faks, e-posta) yapılır.

3. SERBEST HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI (SHKMMB) BİLGİLERİ

a. Tüm SHKMMB işlemleri için Şubeye başvuru yapılır.

b. Tüm belgelerin aslı ile işlem yapılır. Eksik belge olması durumunda işlem yapılmaz.

c. HKMO hizmet ve belge ücretleri her yıl, HKMO Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirlenmektedir.

3.1. BÜRO İŞLEMLERİ

3.1.1. İlk Tescil İşlemi: İstenen belgeler şunlardır:

-Tip Başvuru Formu (Merkez ya da Şubeden temin edilecek)

- İlgili yıl İçin geçerli Vergi Mükellefi Belgesi Örneği (Vergi Levhası Fot. Şube/Merkez onaylı)

- 2 adet resim

- Büro Tescil ücreti

e. Varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borçları

3.1.2. Büro Tescil Yenileme İşlemi: Tescil Yenileme İşleminin her yıl 1 Ocak–31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1–31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan Tescil yenileme işlemlerinde, Tescil Yenileme ücreti % 50 gecikme bedeli ile alınır. İstenen belgeler şunlardır:

- Tip dilekçe (Merkez ya da Şubeden temin edilecek)

- Tescil Kartının aslı

- Tescil Yenileme ücreti

- Varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borçları

3.1.3. Büro Adres Değişikliği: İstenen belgeler şunlardır:

- Dilekçe

- Tescil kartı

- Tescil belgesi

- Varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borcunun ödenmesi

-Tescil Belgeleri değişim ücreti

3.1.4. Büro Kapanışı: Büro kapanışı için dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler iade edilir:

- Dilekçe

- Tescil kartı

- Tescil belgesi

- Vergi Dairesinden kapanma yazısı

- Varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borçları

3.2. ŞİRKET İŞLEMLERİ

3.2.1. İlk Tescil İşlemi:

a. Şirket tescili istenen belgeler şunlardır:

- Tip Başvuru Formu (Merkez ya da Şubeden temin edilecek)

- Yıl İçin Geçerli Vergi Mükellefi Belgesi Örneği (Vergi Levhası Fot. Merkez/Şube/Tem. onaylı)

- 2 adet resim (Tüm ortakların)

- Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Gazetesinin aslı ya da onaylı örneği

- TMMOB üyesi ortak varsa, ilgili Odadan alınan üyelik belgesi

- Tescil ücreti

b. Şirket Ana Sözleşmesinde;

- Şirketin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri yaptığı belirtilecektir.

- Ticaret Sicil Gazetesinde Şirket Ortağı Harita ve Kadastro Mühendisinin "Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri‘nden Sorumlu Teknik Müdür" olduğu belirtilecektir.

c. Ortaklığın TMMOB üyeleri ile yapılması durumunda; HKM ya da HKM‘lerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu Meslek Oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz.

d. Şirket ortakları HKM ya da TMMOB‘ne bağlı Oda üyelerinden oluşur.

3.2.2. Yıllık Tescil Yenileme İşlemi: Tescil Yenileme işleminin her yıl 1 Ocak–31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1–31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan tescil yenileme işlemlerinde, Tescil yenileme ücreti % 50 gecikme bedeli ile alınır. İstenen belgeler şunlardır:

- Dilekçe (Merkez ya da Şubemizden temin edilebilir)

- Her yıl için, Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan, son hisse ve ortaklık durumunu gösteren belge

- Tescil Kartının aslı

- Tescil Yenileme ücreti

- HKM ortakların varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borçları

3.2.3. Şirket Adres/ Hisse Devri / Sermaye Artırımı / Unvan Değişikliği:

a. Şirket adres değişikliği, hisse devri ve unvan değişikliklerinde istenen belgeler şunlardır:

- Değişikliği belirten dilekçe

- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

- Tescil Belgesi

- Tescil Kartı

- Yıllık Tescil Yenileme Yaptırılmamış İse Tescil Yenileme Ücreti

- Tescil Belge Değişim Ücreti

- HKM ortakların varsa geçmişe dönük tüm üyelik ödenti borçları

b. Değişikliklerde, Tescil Belgesi ve Yenileme Kartı değiştirilir.

c. Hisse değişikliklerinde, SHKMMB Tescil Yönetmeliği 21. madde hükümleri uygulanır.

3.3. BÜRO ve ŞİRKET ODA SİCİL KAYIT BELGESİ

a. Büro ve şirket Sicil Kayıt Belgesi, yalnızca Şubeden ve ücreti karşılığında alınır.

b. Belge istendiğinde, belge ücreti ile birlikte varsa geçmişe dönük üye ödenti borçları alınır.

4. MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ İŞLEMLERİ

Mesleki denetim işlemleri Şubemize bağlı İl/İlçe Temsilciliklerinde yapılmaktadır.

4.1. SHKMMH Mesleki Denetim İşleminde istenen belgeler:

a. İçinde bulunulan yıl için onaylanmış Tescil Belgesi,

b. HKMOBİS üzerinden alınan Tip-1, Tip-2, Tip-3 Sözleşme

Mesleki faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; "Tip Sözleşme" üzerinde "Oda Yetkilisinin Onayı" kısmına sadece Temsilcililik Mührü uygulanması (Oda birimlerinde "Talebe Bağlı İşler İçin" kullanılan kaşeler kullanımdan kaldırılmıştır) ve Oda Yetkilisinin imzası sonrası izleme defterine işlenmesi suretiyle Oda birimlerince yapılacaktır,

4.2. Mesleki Denetim Hizmet Bedeli:

"Tip Sözleşme" temini öncesinde, her bir belge için maktu 30,00 TL ödeme yapılacaktır. Bu ücrete mesleki faaliyet denetim hizmeti dahil olup mesleki faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Ücret her yıl başında diğer belge ücretleri kapsamında yeniden belirlenecektir.

5. ÖDEME YÖNTEMLERİ

Banka, posta çeki yolu ile yapılan ödemelerde, üye sicil numarası, ad-soyad, ödemeye ait açıklamalar yazılmalı ve dekont örneği Şubemize iletilmelidir.

a. HKMO Banka Hesaplarına: Bankalar ve hesap numaraları şunlardır:

BANKA ADI ŞUBESİ ŞUBE KODU HESAP NO AÇIKLAMA

HALKBANKASI DEMİRTEPE 0389 16000004 Havale masrafı alınmamaktadır.

b. Şubemizde ve Temsilciliklerimizde Kredi Kartı ile: Temsilciliklerimize nakit ödeme yapılmamaktadır.

c. HKMOBİS Üzerinden: Üyemiz http://www.hkmo.org.tr/ adresinden kendi şifresini oluşturarak e-ödeme yapabilmektedir.

d. Posta Çeki ile: HKMO adına kayıtlı 077429 numaralı Posta Çeki hesabına ödeme yapılabilir. (PTT tarafından 1 YTL masraf alınmaktadır.)

6. YIL İÇİN GEÇERLİ HKMO HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

HKMO 2015 YILI HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

2015 YILI HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

Üye Kimlik Belgesi   55,00.-TL

Giriş Ödentisi  0 – 1 YIL : ÜCRETSİZ

                        1 – 2 YIL :130,00.-TL

                        2 – 3 YIL :220,00.-TL

                       3 – 4 YIL :270,00.-TL

                       4 – 5 YIL : 330,00.-TL

                       5 YIL Sonra:450,00.-TL

Üyelik Ödentisi(11*12 Ay):   132,00.-TL

Büro Tescil İşlemi: 600,00.-TL

Büro Tescil Yenileme:         450,00.-TL

Şirket Tescil İşlemi: 825,00.-TL

Şirket Tescil Yenileme: 550,00.-TL

SHKMM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi (Büro/Şirketler İçin): 150,00.-TL

Tip İmar Yönetmeliği Şartnamesine İlişkin SHKMM Büroları

 Oda Sicil Kayıt Belgesi :30,00.-TL

Oda Sicil Kayıt Belgesi (Üyeler İçin): 110,00.-TL

Sözleşme: 50,00.-TL

LPG Sorumlu Müdür Belgesi: 110,00.-TL

Tescil Belge Değişim :100,00.-TL

Karne Başvuru Belgesi: 110,00.-TL

Not: * Kimlik bedeli 55 tl zorunludur. 

 

Not:Oda Yönetim Kurulumuzun 30.12.2013 tarihli ve 1278 sayılı kararına göre, Odamıza kayıtlı Büro/Şirketlerin her yıl yapılması zorunlu olan tescil yenileme işlemlerinin gecikmeli yapılması durumunda 31.12.2013 tarihine kadar yapılmayan tesciller için ait oldukları yılın ceza oaranına göre ,01.02.2014 tarihinden itibaren ise aylık % 1,5 (yüzde bir buçuk) gecikme zammı uygulanarak tescil yenileme işlmeleri yapılacaktır.  

 

 

 


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.