ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  26 Eylül 2020, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

  

TRABZON ŞUBE TARİHÇESİ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasın adına Trabzon‘da ilk temsilcilik 1976 yılında açılmış ve Şube Başkanlığının kurulduğu 1995 yılına kadar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ilimizde temsilcilikle temsil edilmiştir. Bu süreç içersinde, meslektaşlarımızdan Ali Osman ŞENGÜL, Muhittin İPEK, Suat ATAY, Ali BATMAN, Hüseyin KARAOSMANOĞLU, İbrahim Ethem BİNGÖL, Kemal UYSAL, Haluk KONAK (üç kez), Ayhan AKTÜRK, Ömer KOLCU ve Mustafa Naci ATALAR Trabzon Temsilcisi olarak görev yapmışlardır.

Trabzon Bölge Temsilciliği 24.05.1993 tarih ve 240 sayılı Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bu süreçte, Bölge Temsilciliği Geçici Yönetim Kurulunda Haluk KONAK, Ömer KOLCU, Mustafa Naci ATALAR asil üye, Fazıl UZUN, Güzide UZUN ve Cahit ERKUT da yedek üye olarak görev yapmıştır.

Trabzon Bölge Temsilciliğinin I. Olağan Genel Kurulu 08-09 Ocak 1994 tarihinde yapılmıştır. Bu genel kuruldaki seçimler sonucunda Hüseyin SAĞLAM, Ülfet KlRCI ve Osman OCAK Yönetim Kurulu asil üyeliğine, Osman Nuri KALAYCIOĞLU, Mustafa AKTÜRK ve Ayhan TURGUT Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmişlerdir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun 05 Mayıs 1994 tarih ve 626 sayılı kararı ile de Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu üye sayıları beşe çıkarılmıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulunun 26 Aralık 1995 tarih ve 105/481 sayılı kararı ile Bölge Temsilciliğinden Şube Başkanlığına geçilmiş ve Yönetim Kurulu üye sayısı yedi kişi olmuştur. Bu tarihte, Trabzon Merkez olmak üzere Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinden oluşan bir görev alanı belirlenmiştir. Bu süreçte de, Şubemizin Olağan Genel Kurulu 27-28 Ocak 1996 yapılmış, Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Hüseyin SAĞLAM, Osman Nuri KALAYCIOGLU, Mustafa AKTÜRK, Osman OCAK, Yılmaz SARlALİOGLU, Fatih HACIHASANOĞLU ve Melike ERGENÇ, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine de Hasan AVCI, Alaattin AYDÖGDU, Şaban AYDIN, Niyazi KOCA, Ziya SAKAOGLU, Cengiz HOTAMAN ve Muammer SAGLAM seçilmiştir. Bu dönemde Şube Başkanlığını Hüseyin SAGLAM yürütmüştür.

Şubemizin III. Olağan Genel Kurulu 07-08 Şubat 1998 tarihinde yapılmıştır. Bu Genel Kurulda, Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Ülfet KIRCI, Selahattin KÖSEOGLU, Mustafa AKTÜRK, İrfan HACIMEMİŞOĞLU, Osman DEMİR, Niyazi KOCA ve Dursun YILDIZ, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine de Salih DEMİR, Yılmaz SARAL, Osman Nuri KALAYCIOĞLU, Hakan BİLGEN, İlhan ÖZLÜ, Nurettin KURAL ve Murat SAMUK seçilmişlerdir. Bu dönemde Ülfet KIRCI Şube Başkanlığı görevini yürütürken, Selahattin KÖSEOGLU II.Başkan, Mustafa AKTÜRK Yazman ve İrfan HACIMEMİŞOĞLU Sayman olarak görev almışlardır.

Bu arada, Trabzon Şube Başkanlığının etkinlik alanı Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek, Trabzon Merkez olmak üzere Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illeri kapsayacak biçimde değiştirilmiştir. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır iller Trabzon Şubesi etkinlik alanından çıkarılarak Genel Merkeze bağlı Temsilcilik haline getirilmiştir.

Trabzon Şubesinin IV. Olağan Genel Kurulu toplantısı 29-30 Ocak 2000 tarihinde yapıImıştır. Bu genel kurulda, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Ülfet KIRCI, Osman DEMİR, Salih DEMİR, Uygun ALKAN, Şükrü DEMİR, Fevzi BAYTAR ve Hüseyin SAĞLAM seçilmişlerdir. Bu dönemde Ülfet KIRCI Şube Başkanı, Osman DEMİR II. Başkan, Salih DEMİR Yazman, Uygun ALKAN da Sayman olarak göreve başlamışlardır. Daha sonra, Ülfet KIRCI ve Salih DEMİR işlerinin yoğunluğu gerekçesi ile Yönetim Kurulundan istifa etmeleri ile Yedek Üyelerden Selahattin KÖSEOĞLU ve Ziya SAKAOĞLU Asil Yönetim Kurulu Üyeliğine geçmiş, Hüseyin SAĞLAM Şube Başkanı, Selahattin KÖSEOĞLU II. Başkan, Ziya SAKAOĞLU Yazman, Uygun ALKAN Sayman olarak Şube Yönetiminde görev değişikliği yapılmıştır.

Şubemizin V. Olağan Genel Kurulu 02-03 Şubat 2002 tarihinde yapıImış ve bu kurulda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Suat ATAY, Veysel ATASOY, Osman DEMİR, Hamit Kadir TELATAR, Fevzi BAYTAR, Muzaffer ÇİLİNGİROĞLU ve Niyazi KOCA, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Hasan Tahsin BOSTANCI, Oktay SÖGÜT, Kadir BOLİÇ, İrem ATAY, Fevzi KARSLI, Davut ÇOLAK ve Faruk YILDIRIM seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında görev dağılımı yaparak Şube Başkanlığına Suat ATAY, Fevzi BAYTAR II. Başkan, Veysel ATASOY Yazman ve Hamit Kadir TELATAR Sayman olarak göreve başlamışlardır.

Şubemizin VI. Olağan Genel Kurulu 14-15 Şubat 2004 tarihinde yapıImış ve Yönetim kurulu Asil üyeliklerine Uygun ALKAN Salih DEMİR, Faik Ahmet SESLİ, Niyazi KOCA, Osman DEMİR, Fevzi BAYTAR ve Suat ATAY, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Şükrü DEMİR, Murat SAMUK, Murat GENÇ, Temel Mete TANKUTAY, Eyüp ÖZKAN, Nurcan SİVRİKAYA ve Erdem Murat EĞRİOĞLU seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev dağılımı yaparak Şube Başkanı Uygun ALKAN, Salih DEMİR II. Başkan, Faik Ahmet SESLİ Yazman ve Niyazi KOCA Sayman olarak göreve başlamışlardır.

Şubemizin VII. Olağan Genel Kurulu 04-05 Şubat 2006 tarihinde yapılmış ve Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Tahsin YOMRALIOĞLU, Fazıl UZUN, Faik Ahmet SESLİ, Murat SAMUK, Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Zuhal AKYÜZLÜ ve Mustafa Özer İSKENDER, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Pervin ŞAHİN, H. Ebru ÇOLAK, Hülya CİHAN,  İsmail ÇİFTÇİ, Yüksel BOZ, Hakan BİLGEN ve Eyüp ÖZKAN seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev dağılımı yaparak Şube Başkanı Tahsin YOMRALIOĞLU, Fazıl UZUN II. Başkan, Faik Ahmet SESLİ Yazman ve Murat SAMUK Sayman olarak göreve başlamışlardır. Şube yazmanının işyeri değişikliği gerekçesiyle Yönetim Kurulu‘ndan istifa etmesi sonucu, Pervin ŞAHİN asil yönetim kurulu üyeliğine geçmiş ve boşalan Yazman görevine Mustafa Özer İSKENDER seçilmiştir.

Şubemizin VIII. Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 2008 tarihinde yapılmış ve Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Tahsin YOMRALIOĞLU, Fazıl UZUN, Arif Çağdaş AYDINOĞLU, H. Ebru ÇOLAK, Hülya CİHAN, Altuğ AYDIN ve Okan YILDIZ, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Hakan DURMUŞ, Erhan ÖZER, Enver UZER, Volkan YILDIRIM, Hasan UZUN, Şakir SEYHAN ve Kamil Hilmi GÜZEL seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev dağılımı yaparak Şube Başkanı Tahsin YOMRALIOĞLU, Fazıl UZUN II. Başkan,  Arif Çağdaş AYDINOĞLU Yazman ve Altuğ AYDIN Sayman olarak göreve başlamışlardır. H. Ebru ÇOLAK‘ın görevi nedeniyle istifa etmesiyle, 24 Eylül 2008 tarihinde Hakan DURMUŞ yönetim kurulu asıl üyeliğine geçmiştir.

Şubemizin IX. Olağan Genel Kurulu 23-24 Ocak 2010 tarihinde yapılmış; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Fazıl UZUN, Recep NİŞANCI, Altuğ AYDIN, Okan YILDIZ, Hasan UZUN, H. Ebru ÇOLAK, Volkan YILDIRIM,  yönetim kurulu yedek üyeliklerine Hasan SOYLU, M.Hanefi FİDAN, Ö. Faruk BİLİCİ,  Şakir SEYHAN, Şenol ADANUR, Volkan ALTUNTAŞ ve Y. Emre ÇORUHLU seçilmiştir.  Yönetim Kurulu; Şube Başkanı Fazıl UZUN,  II. Başkan Recep NİŞANCI, Yazman Volkan YILDIRIM ve Sayman Altuğ AYDIN olarak görev dağılımı yapmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve yazmanı Volkan YILDIRIM askerlik görevini yerine getirmek için 15.03.2010 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle Yedek Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan SOYLU Asil Yönetim Kurulu Üyeliğine geçmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Okan YILDIZ 15.03.2010 tarihinde yazman olarak seçilmiştir.

Şubemizin X. Olağan Genel Kurulu 04-05 Ocak 2012 tarihinde yapılmış; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine  Recep NİŞANCI, Şakir SEYHAN, Okan YILDIZ, Ahmet Türesin TAMZARALI, H. Ebru ÇOLAK, Şenol ADANUR, Volkan YILDIRIM,  yönetim kurulu yedek üyeliklerine M.Hanefi FİDAN, Hasan SOYLU, Çağrı ERDEN,  Asiye ÇEVİK, Özlem KARATAŞ, Serkan COŞKUN ve Ziya USTA seçilmiştir.  Yönetim Kurulu; Şube Başkanı Recep NİŞANCI,  II. Başkan Şakir SEYHAN, Yazman Okan YILDIZ ve Sayman H. Ebru ÇOLAK olarak görev dağılımı yapmıştır.

Şubemizin XI. Olağan Genel Kurulu 15-16 Ocak 2014 tarihinde yapılmış; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine  Recep NİŞANCI, Şakir SEYHAN, Okan YILDIZ, Ahmet Türesin TAMZARALI, H. Ebru ÇOLAK, Şenol ADANUR, M.Hanefi FİDAN; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Adem ABDİOĞLU, Murat EYÜBOĞLU, Serkan COŞKUN, Emrah KALYONCU, Özlem KARATAŞ, Yavuz HANCI ve Zuhal BAYRAKTAR seçilmiştir.  Yönetim Kurulu; Şube Başkanı Recep NİŞANCI,  II. Başkan Şakir SEYHAN, Yazman M.Hanefi FİDAN ve Sayman H. Ebru ÇOLAK olarak görev dağılımı yapmıştır. Ayrıca 23 Eylül 2014 tarihinde şube saymanı H.Ebru ÇOLAK‘ın talebi ve Yönetim Kurulu‘nun kararı ile şube saymanlığı görevine Okan YILDIZ getirilmiştir.

 

Şubemizin XII. Olağan Genel Kurulu 30-31 Ocak 2016 tarihinde yapılmış; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine  Recep NİŞANCI, Oktay SÖĞÜT, Seyhan ÖZTÜRK, Serkan COŞKUN, M.Hanefi FİDAN, Ergin SUNGUR  ve Okan ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Yaşar ŞİMŞEK, Rasim Zafer ŞENDİNÇ, Batuhan BIYIKLI, Özlem KARATAŞ, Abdulkadir KULEYİN, Yavuz HANCI, Osman YAVUZ seçilmiştir.  Yönetim Kurulu; Şube Başkanı Recep NİŞANCI,  II. Başkan Oktay SÖĞÜT, Yazman Seyhan ÖZTÜRK ve Sayman M.Hanefi FİDAN olarak görev dağılımı yapmıştır.

Şubemizin XIII. Olağan Genel Kurulu 03-04 Şubat 2018 tarihinde yapılmış; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine  Adem ABDİOĞLU, Mustafa Özer İSKENDER, Şeniz TURHAN, Serkan COŞKUN, M. Hanefi FİDAN, Necati ŞAHİN  ve Okan ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Murat AKKAYA, Rasim Zafer ŞENDİNÇ, Osman YAVUZ, Önder YETİM, A. Nur SAĞLAM, Ekinsu SARITAŞ, Zeynep SEVGİ seçilmiştir.  Yönetim Kurulu; Şube Başkanı Adem ABDİOĞLU,  II. Başkan Mustafa Özer İSKENDER, Yazman Şeniz TURHAN ve Sayman M.Hanefi FİDAN olarak görev dağılımı yapmıştır.  

 


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.