ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  03 Haziran 2020, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

HAKAN GÜNGÖR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ZEKİ YAVUZ YÜCESOY

ODA YAYIN KURULU

SEBAHAT YILDIZ GEÇİLMEZ

NİHAL ERDOĞAN

GÜLDEN BİLGİÇ

SAADET ÖZTEN

GONCA SEÇER BİLGİN

ARİF ÖNDER GACEMER

BURAK KUKUL

SERAP AYDIN

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA

UTKU TEKİN

ANKARA

BURAK KUKUL

ANTALYA

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA

SÜLEYMAN BULUT

DİYARBAKIR

VEYSEL ÇERİ

İSTANBUL

YÜK. MÜH. RAHMİ YÜCEL YAŞAYAN

İZMİR

SERDAL SELÇUK SAVCI

KONYA

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

SAMSUN

YUSUF PİRİ

TRABZON

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 63   Yıl: HAZİRAN 2006

 

İçindekiler

 • KAPAK KONUSU  
 • 40. Olağan Genel Kurul                 1
 • ETKİNLİKLERİMİZ  
 • Kadastro Kongresi                        9
 • MISEM Açılışı                              18
 • 4. Avrupa Sosyal Forumu            20 
 • ODA GÖRÜŞLERİ                        23
 • TMMOB GÜNCESİNDEN   
 • TMMOB 39. Olağan GeneL Kurul   24
 • TMMOB'den Kısa Kısa                  29
 • TMMOB Danışma Kurulu              32
 • MİTİNGLER                                36
 • ODA GÜNCESİ                           38
 • Oda Kurullarında Görev Alanlar   39
 • ŞUBELERİMİZDEN HABERLER      52
 • Aramızdan Ayrılanlar                  86
 • Atananlar                                  87
 • Evlenenler                                 89
 • Doğanlar                                   89

 Değerli dostlar merhaba...

Ocak-Şubal 2006 tarihlerinde Şubelerimizin Genel Kurulları, 22-23 Nisan 2006 tarihlerinde de Odamızın 40. Olağan Genel Kurulu ger­çekleştirilerek Oda Genel Kurullar süreci tamamlandı. Üstbirliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğr'nin 39. Olağan Genel Kurulu ise 25-28 Mayıs 2006 tarihinde yapıldı.

Oda kurullarında büyük bir özveri ve sorumluluk isteyen çalışma­lara katılan bir önceki dönemdeki değerli arkadaşlara teşekkürü borç biliyor yem dönemde görev alan arkadaşları kutluyor ve başarılar dili­yoruz.

22-23 Nisan 2006 tarihinde gerçekleştirilen 40. Olağan Genel Ku­rulu ite Odamızın 40. Dönemi başladı ve bu dönemin ilk bülteni ile kar­şınızdayız.

Mesleki demokratik kitle örgütü olan Odamız ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başta Genel Kurulları olmak üzere, De­mokrasi Kurultayı. Mühendislik Mimarlık Kurultayı, bilimsel ve sosyal diğer etkinliklerinde, ülkemizde t/e dünyada yaşanan gelişmeleri ve ge­linen süreci, demokrat ve bağımsız kimliğiyle ve gerçekleri söyleme il­kesiyle her platformda tahlil etmekte ve cesurca dile getirmektedir. Üyelerini, halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu yolda inançlı ve kararlıdır.

Etkinliklerimizde, dünyada emperyalist saldırganlığın ve yayılma­cılığın artarak devam ettiği; Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) kapsamın­da siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve askeri alanlarda bu politikanın ha­yata geçirilmekte olduğu; bölge coğrafyasının yer altı ve yer üstü zen­ginliklerinin ele geçirilmesinde, sömürülmesinde emperyalist işgallere ülkemizin de ortak edilmesi girişimlerinin devam ettiği, emperyalizmin Özgürleştirme değil köleleştirme, barış ve kardeşlik değil düşmanlık yarattığı saptamaları dile getirilmiştir.

Demokrasi ve özgürlük adına emperyalist güçler tarafından işgal edilen Afganistan ve Irak'ta kan ve göz yaşı artarak devam ediyor Irak'ta insan deflen yok sayılıyor, etmsite ve mezhep temelinde Irak parçalanıyor. Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceğini ifade eden em­peryalistlerin neo-con temsilcileri planlarını bir bir uygulamaya koyu­yorlar, 2006nın yazında Orta Doğu'da yeni bir alev yumağı oluşturulu­yor. Emperyalistlerin Orta Doğu temsilcisi olan İsrail, Nazi Almanya-sında kendilerine uygulanan faşizmi unutarak Orta Doğu halkı üzerine kendisi faşizmi uyguluyor. Dünya halklarının tüm tepkisine rağmen, kimyasal silahların kullanıldığını, her gün başta çocuklar olmak üzere yüzlerce insanın öldürüldüğünü film gibi televizyon ekranlarından izli­yoruz. İsrail, kuruluş yılı olan 1948'den bu yana başta Filistin ve Lüb­nan olmak üzere toprak işgallerini hayata geçiriyor, Filistin halkına ve bölge yurttaşlarına kan kusturmaya devam ediyor Orta Doğu'nun ha­ritası yeniden çiziliyor. 1920lerde Orta Doğu'da yaşanan parçalanma yüzyıl sonra yeniden gündeme getiriliyor, Suriye ve İran'ın çizilen bu yeni haritada yeniden belirleneceği ifade ediliyor. Bu tabloda huzursuz­luğun ülkemize sıçrama olasılığı uzmanlarca dile getiriliyor. Tüm bu süreç hakkındaki değerlendirmeler, Odamız ve TMMOB Genel Kurul sonuç bildirgelerinde ayrıntılı olarak yer almış, bu sayede üyeler ve ka­muoyu ile paylaşılmıştır.

Bununla birlikte ülkemizde, siyasal iktidarlar üzerinden IMF, Dün­ya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği merkezli neo-libe-ral politikaların hayata geçirilmekle olduğu, onbeş günde onbeş yasa ve hatta torba yasaları ile Tapu Kanunundan Turizm Kanunu'na, Doğ­rudan Yabancı Yatırımlar Kanunundan, Maden ve Petrol Kanununa: Bağımsız Üst Kurulların kurulmasından hizmetlerin serbest dolaşımına kadar ekonomik, siyasal, toplumsal tüm alanlarda yeniden yapılandır­manın hızla devam ettiği hususu Odamız tarafından sürekli vurgulan­maktadır.

Özellikle 1980'den bu yana üretim ekonomisinden uzaklaşılarak rant ekonomisinin hayata geçirildiği, tarım ve hayvancılığın yok edildi­ği; devasa stratejik öneme sahip, halkın malı olan kuruluşların özelleş­tirme ile yok pahasına elden çıkarıldığı, devletin sosyal yönünün tasfi­ye edilerek eğitim ve sağlığın paralı duruma getirildiği, yurttaşın müş­teri konumuna sokularak kamu hizmetinin ticarileştirildiği; paradan pa­ra kazanma, köşe dönmecilik, yapanın yanına kar kalma anlayışının ha­kim kılındığı; bireyselciliğin dönemin yükselen değeri olarak kabul gördüğü Odamız ve TMMOB tarafından her platformda ifade edilmiş­tir.

Dünyada ve Türkiye'de yukarıda sayılan gelişmelerin yaşandığı bu dönemde çıkan bültenimizde yer verdiğimiz konulara değinerek devam ediyoruz.

Bültenimizin kapağında, Odamız ve TMMOB Genel Kuruları, "Ka­dastro Kongresi 2006" ve 04-07 Mayıs 2006 tarihlerinde Atina'da top­lanan Avrupa Sosyal Forumuna yer verdik. Mühendislik, mimarlık ve meslek alanımızla ilgili bilimsel ve teknik gelişmeler ile yasal düzenle­meler, dünyada ve Türkiye'de yaşanılan ve yukarıda belirtilen sosyo­ekonomik, politik, toplumsal gelişmeler ve değerlendirmeleri de kap­sayan Odamız ve TMMOB Genel Kurulları ile Avrupa Sosyal Forumuna bültenimizin iç sayfalarında geniş olarak yer verdik.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 159. kuruluş yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde TKGM'nin katkılarıyla Odamızca 22-24 Mayıs 2006 tarihinde MTA'da gerçekleştirilen "Kadastro Kongresi 2006"yı bu bültenimizde ayrı bir dosya olarak sizlerle paylaşıyoruz, Mesleğimizde uygulama alanı bakımından da tartışmasız önemi bulunan "Kadastro" konusunda ortaya koyduğumuz bj etkinliğin, Odamızın Tapu ve Kadastro raporunda önemli bir yer tutacağı; düzenlenecek olan çalış-taylarda bilgi ve sonuçları ile yön verici olacağı açıktır.

Bültenimizin diğer bölümlerinde: MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) açılış haberini, TMMOB'den kısa kısa haberleri. Şube ve Genel Merkez Organlarında 2006-2008 dönemi için görev alan yöneticilerimizin resimli özgeçmişlerini. 1 Mayıs mitingi haberini, Oda Güncesini, Şubelerimizden ve üyelerimizden derlediğimiz güncel haberleri ilgiyle okuyacağınızı umuyor; görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

Yeniden buluşmak dileğiyle, Hoşça kalın...

Yayın Kurulu

Ekler

(1-8) sayfaları içerir (333 KB)
(9-17) sayfaları içerir (527 KB)
(18-19) sayfaları içerir (233 KB)
(20-22) sayfaları içerir (248 KB)
(23-28) sayfaları içerir (244 KB)
(29-31) sayfaları içerir (133 KB)
(32-34) sayfaları içerir (292 KB)
(35-37) sayfaları içerir (80 KB)
(38) sayfayı içerir (101 KB)
(39-51) sayfaları içerir (830 KB)
(52-84) sayfaları içerir (2844 KB)
(85-90) sayfaları içerir (151 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.