ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  29 Mayıs 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

UFUK SERDAR İNCİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

SERAP AYDIN

GÜLDEN BİLGİÇ

BURAK KUKUL

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA ŞUBE

UTKU TEKİN

ANKARA ŞUBE

BURAK KUKUL

ANTALYA ŞUBE

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA ŞUBE

SÜLEYMAN BULUT

DİYARBAKIR ŞUBE

VEYSEL ÇERİ

İSTANBUL ŞUBE

YÜK. MÜH. RAHMİ YÜCEL YAŞAYAN

İZMİR ŞUBE

SERDAL SELÇUK SAVCI

KONYA ŞUBE

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

SAMSUN ŞUBE

YUSUF PİRİ

TRABZON ŞUBE

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 64   Yıl: KASIM 2006

 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

 • KAPAK KONUSU
 • 1 14 Ekim Mitingi                                         
 • ETKİNLİKLERİMİZ
 • 5 Karadenizdeki Sessis Çığlık                      
 • 8 Dikili V. Yaz Eğitim Kampı                         
 • 11 Türkiye Sosyal Forumu                            
 • 14 "Yabancılara Toprak Satışı" Konulu Kitapçık 
 • 15 HKMO 1. Danışma Kurulu                          
 • 19 Ortak Basın Açıklaması                             
 • 23 "CSB Günü" GIS DAY                               
 • 25 HKMO‘DAN HABERLER                              
 • 29 BASINDAN                                              
 • 32 BASINDAN BİLDİRİLER                           
 • 34 YAZIŞMALAR                                           
 • Sayısal Kadastro Yapımı İşleri ile
 • 39 Yaklaşık Maliyete İlişkin Tespit ve Öneriler  
 • 41 BASINA VE KAMUOYUNA                           
 • TMMOB GÜNCESİNDEN 
 • 43 TMMOB 1. Danışma Kurulu                       
 • 47 ŞUBELERİMİZDEN HABERLER                   
 • 86 Aramızdan Ayrılanlar                               
 • 87 Atananlar                                               
 • 88 Evlenenler-Doğanlar                             

                            

BAŞLARKEN

Sevgili dostlar merhaba, Bültenimizin yeni sayısıyla 2006 yılının sonuna doğru sizlerle birlikteyiz. Ülkemizde ve dünyada yaşanılmakta olan gelişmeleri ve bu gelişmelerin, yaşam alanlarımıza mühendislik mimarlık alanlarına, eğitim alanlarına, üyelerimize, emekçi sınıflara ve halkımıza yansımalarında TMMOB ve bileşeni Odalar sürekli duyarlı olmuştur.

 İnsanlık tarihine, ülkemizdeki yakın tarihe bakıldığında; emekten, kardeşlik ve barıştan, özgürlük ve demokrasiden, insan hakları ve onurundan yana tavır koyan,  bu anlayışla sömürüye, emperyalist işgallere, faşizme, savaşa, yoksulluk ve yolsuzluğa ve gericiliğe karşı tam bağımsız bir ülkede özgürce yaşayabilmek için mücadele eden, yaşamlarını bu yolda hiç düşünmeden feda eden binlerce yürekli ve onurlu insanın olduğunu biliyoruz. Onları  anlamak, anlayabilmek, duymak yada duyabilmek için milyonların bir şey yapmaları gerekmiyor mu?

Dünyanın dört bir yanında insanlık onurunun ayaklar altına alındığı ve yok sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Topyekûn duyarsız hale getirilmiş bir görüntü veriyoruz. Ülkeler işgal ediliyor, parçalanıyor, tüm zenginliklerine el koyuluyor, "şeker" diyemeden çocuklar öldürülüyor, her gün yüzlerce insan işkenceden geçiriliyor, yok ediliyor, sokak ortasında patlayan bombalar, açlık ve sefalet artan bir ivmeyle devam ediyor. 

Emperyalizm, yaşadığı bunalımdan çıkabilmek için her türlü kirli oyunu sahneye koymada geri adım atmıyor. Ortadoğu, Orta Asya başta olmak üzere projeleri isim değiştirerek yeni isimleri ile birlikte yerli işbirlikçileriyle yaşama geçiriyor. Küreselleşme diye tanımlanan yeni süreç, yaşadığımız döneme damgasını vuran kapitalizm çok uluslu şirketler aracılığı ile dünya ölçeğinde kurduğu ekonomik egemenliğin son aşaması olarak kendisini gösteriyor. Emperyalizmin işgaline karşı özellikle Latin Amerika da mücadele ve direnme geleneği olan kıta halkının direnişi, başarısı ve zaferi başka bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu mücadele ruhu tıpkı sermayenin küreselleşmesi gibi küresel bir yapıya kavuşmalıdır. Emekçileri, köylüleri, işçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, bilim insanlarını, yurttaşları, ülkeleri ve dünyayı bu bilinç sarmalıdır.

Ülkemiz de, emperyalizmin kurumları olan IMF, DB ve DTÖ üzerinden neo-liberal politikalar hayata geçirilmektedir. Yapısal değişiklikler için onlarca yasa maddesi ya değiştiriliyor ya da yenisi çıkartılıyor. Özellikle 1980 den buyana uygulamaya konulan ekonomik politikalar ile başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bir çok alandan çekilerek üretim ekonomisinden vazgeçilerek rant ekonomisi öne çıkartılıyor. Üreten değil tüketen bir topluma dönüşüm hızla hayata geçiriliyor. İç ve dış borçların ülke geleceğini neredeyse tamamen ipotek altına aldığını ve sorunların çözümü yerine her alanda çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz.

TMMOB ve bileşeni Odaların, mühendis ve mimarların ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve toplumsal sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmayacağı anlayışı içerisinde, bilimi ve teknolojiyi, mühendislik ve mimarlığı emekten, demokrasiden, özgürlükten, halktan ve ülkenin çıkarları yönünde kullanmada inançlı ve kararlı olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Bu anlayış çerçevesinde TMMOB ve Odalar 14 ekim 2006 tarihinde, üreterek büyüyen, paylaşarak büyüyen bir ülkede insanca ve barış içinde yaşamak için; "Emeğe, İnsanımıza, Üyelerimize, Yaşama, Mesleğimize, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz !" sloganıyla Ankara‘da buluştu. Binlerce mühendis ve mimar yağmur demeden, soğuk demeden insanca bir yaşam için, emperyalist işgale ve savaşa karşı, barış, dostluk, özgürlük ve demokrasi için başkentte birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu paylaştılar. TMMOB‘nin düzenlediği bu coşkulu mitingi bültenimizin ana kapak konusu yaptık.

Odamız Şube başkan, yazman ve saymanları ile birlikte, Denetleme ve Onur kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz ve Oda Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile birinci Danışma Kurulu toplantısı haziran ayı sonunda yapıldı. İki gün süren toplantıda, mesleki alanlarımıza yönelik kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde yaşanılan gelişmeler, yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm önerileri, çalışma dönemine ilişkin çalışma programı vb. konularda görüşmeler yapılarak ilke kararları alındı. Danışma Kurulu Sonuç Raporu‘na bültenimiz de genişçe yer verdik.

Odamızın sürekli etkinliklerinden olan ve İzmir şubemizin yürütücülüğünde bu yıl beşincisi yapılan Dikili Yaz Eğitim Kampı bu yılda çok yoğun bir program ve emek süreci ile gerçekleştirildi. Yaz kampı ile ilişkili olarak genel değerlendirme yazımızı bültenimizin iç sayfalarında sizlerle paylaşıyoruz.

Mayıs 2006 tarihinde yapılan "Kadastro Kongresi" sonrası ülkemizin dört bir yanında hızla devam eden sayısal kadastro çalışmalarını yerinde izlemek, sorunları tespit etmek, yurttaşı bilinçlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla Fırtına Vadisi‘nde Trabzon Şubemizin yürütücülüğünde bir Forum gerçekleştirildi. Forumu "Karadeniz de Sessiz Çığlık" olarak kamuoyuna duyurduk. Bültenimizde de aynı rapora yer verdik.

"Bir başka dünya mümkün, başka bir Türkiye mümkün, başka bir yaşam mümkün, gelin mücadeleyi küreselleştirelim, gelin umudu küreselleştirelim" ifadeleriyle İstanbul‘da toplanan Türkiye Sosyal Forumu, "Neo- liberalizmin Kıskacında Türkiye Toprakları" konulu odamız yayını, "CBS Günü" ilgili basın açıklaması, TMMOB Danışma Kurulu, Basın açıklamaları, Kurum ve kuruluşlar ile bazı yazışmalar, Odamızın diğer etkinliklerinden özet haberler, basın ile ilişkiler ile Şubelerimizden ve üyelerimizden derlediğimiz güncel haberler bültenimizin diğer konuları arasında yer almakta olup, ilgiyle okuyacağınızı umuyor, görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

Yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın..

Yayın Kurulu

 

 

 

Ekler

(1-37) sayfaları içerir (1959 KB)
(38-46) sayfaları içerir (311 KB)
(47-85) sayfaları içerir (2264 KB)
(86-88) sayfaları içerir (147 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.