ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  28 Mayıs 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

UFUK SERDAR İNCİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

SERAP AYDIN

CEMAL ALPTEKİN TEZEL

AYHAN BİNGÖL

BURAK KUKUL

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA ŞUBE

UTKU TEKİN

ANKARA ŞUBE

BURAK KUKUL

ANTALYA ŞUBE

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA ŞUBE

SÜLEYMAN BULUT

DİYARBAKIR ŞUBE

VEYSEL ÇERİ

İSTANBUL ŞUBE

YÜK. MÜH. RAHMİ YÜCEL YAŞAYAN

İZMİR ŞUBE

SERDAL SELÇUK SAVCI

KONYA ŞUBE

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

SAMSUN ŞUBE

YUSUF PİRİ

TRABZON ŞUBE

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 69   Yıl: ARALIK 2007

 

İçindekiler

 

 • 3 MERHABA
 • KAPAK KONUSU
 • 5 TMMOB CBS KONGRESİ YAPILDI           
 • PANEL-FORUM-SEMPOZYUM
 • 14 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ PANELİ           
 • CBS ADANA KENT BİLGİ SİSTEMİ PANELİ          
 • 3. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU  
 • TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU 2007 BİLİMSEL TOPLANTISI                  
 • ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
 • AVRUPA HARİTACILAR GRUBU
 • 25 İSTANBUL TOPLANTISI 
 • HKMO‘DAN HABERLER
 • 26  YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU   
 • 29 ÖZGÜR DEMOKRATİK EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE İÇİN 3 KASIMDA ALANLARDAYDIK   
 • 32 TMMOB TÜRKİYE‘DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ SEMPOZYUMU  
 • 35 İSTANBUL TEMSİLCİLER TOPLANTISI     
 • 37 TKGM‘NİN YURTDIŞI KURUMLARLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU  
 • 39 GAP BÖLGESİ YEREL YÖNETİMLER TEKNİK EĞİTİM SEMİNERİ         
 • HKMO‘DAN KISA KISA
 • 40 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ             
 • 40 TMMOB HKMO ADANA ŞUBESİ MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE ÜYE TOPLANTISI  
 • 40 MARDİN TMMOB BİLEŞENLERİ İLE ORTAK TOPLANTI DÜNYA CBS GÜNÜ ETKİNLİĞİ
 • 41 HKMO ANKARA ŞUBESİNDE CBS GÜNÜ KUTLAMASI             
 • 41 ERZURUM KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ  
 • 41 TMMOB AFET SEMPOZYUMU       
 • 41 KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİM TARİHLERİ   
 • 42 TKGM ZİYARET EDİLDİ 
 • 42 DİYARBAKIR KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ           
 • 42 TMMOB SANAYİ KONGRESİ       
 • 43 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİNDE VİZYON MİSYON VE DÖNÜŞÜMLER ÇALIŞTAYI   
 • HKMO‘DAN BASINA VE KAMUOYUNA
 • 44 İŞ KAZALARI KÂRA FEDA EDİLEN İNSAN HAYATLARI  
 • 47 ÖNLENEMEYECEK İŞ KAZASI YOKTUR    
 • 49 HAİN SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ         
 • 50 ERDAL İNÖNÜ‘YÜ KAYBETTİK    
 • 50 GENEL KURUL TARİHLERİ          
 • 51 TÜRK TELEKOM İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR      
 • 53 CBS CÜNÜ/GIS DAY     
 • 54 YAZIŞMALAR    
 • 58 BASINDAN       
 • 60 TMMOB GÜNCESİ         
 • 63 ŞUBELERİMİZDEN HABERLER    
 • 92 KÜLTÜR SANAT 
 • 96 ARAMIZDAN AYRILANLAR         
 • 96 ATANANLAR-EMEKLİ OLANLAR   
 • 97 EVLENENLER     
 • 97 DOĞANLAR   

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine ayırdık. CBS Kongresi 30 ekim 2 Kasım tarihleri arasında Tranzon‘da Karadeniz Teknik Üniver­sitesinde yapıldı.

TMMO  adına odamızca düzenlenen  Kongremizde, "Ortak Veri , Ortak Bilgi, Ortak Dünya" sloganı ekseninde; Standartlar, Afet Bilgi Sistemleri, Sağlık CBS, Heyelan, Jeodezi/Ölçme, ogal Kaynak Yönetimi, Internet CBS.Yer Seçimi/Adres, CBS Kavramları, Ormancılık, Planla­ma, Tarım, Uzaktan Algılama, Ulaşım, Arazi Yönetimi, Yer Bilimleri, Çevre, Arazi Kullanımı, Altyapı, Uygulamalar, CBS Uygulamaları, Kartografya, Yazılım Geliştirme, Birlikte Çalışabilir-lik, Havza Yönetimi, Tapu-Kadastro ve Su Kaynakları konularında, alanında uzman ve yetkili kişilerin katıldığı "Teknik Oturumlar" bölümünde, 42‘ si poster olmak üzere toplam 164 bilim­sel bildiri sunulmuştur. CBS 2007 Kongresi, çalışma alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve Teknolojilerini kullanmaya gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerinden; mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, öğrenciler, meslek kuruluşları, demok­ratik kitle örgütleri ve özel sektör kuruluşlarından toplam 705 delege, 240 öğrenci ve 250 gü­nü birlik katılımcı olmak üzere toplam 1 195 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; HKMO Sivas Temsilciliği, Sivas Valiliği, Sivas Belediye­si, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası‘nın katkılarıyla 19 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen "Kent Bil­gi Sistemleri" konulu Paneli; HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü‘nce 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde ortaklaşa dü­zenlenen 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunu; ODTÜ, Türkiye Ulusal Jeodezi Ko­misyonu, TÜBİTAK ve HKMO Ankara Şubemizin düzenleyici olduğu "lyonosfer ve Troposfer Gözlenmesi ve Modellenmesi" konulu çalıştayı; Adana Şubemizce "Coğrafi Bilgi Sistemleri Gü­nü" etkinlikleri çerçevesinde 16 Kasım 200/ tarihinde düzenlenen "Kent Bilgi Sistemleri" konu­lu paneli bulabilirsiniz.

Avrupa Haritacılar Grubu (European Group of Surveyors - EGOS] toplantısı Odamızın ev sa­hipliğinde 23-24 Kasım günlerinde İstanbul‘da yapıldı. EGOS 1989 yılında oluşturulmuş ulus­lararası bir haritacılar grubudur. Odamız EGOS‘a 2001 yılında katılmıştır. Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kıbrıs, Macaristan, İngiltere, İrlanda, İtalya, İs­panya, İtalya, Malta, Türkiye, Yunanistan, bir ya da birkaç meslek odası düzeyinde temsil edil­mektedir. EGOS toplantısıyla ilgili gelişmeleri bu sayımızda sizlere ulaştırıyoruz.

HKMO‘dan Haberler bölümünde, TMMOB adına Peyzaj Mimarları Odası tarafından 17-18-19 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumunu; KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısı, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 3 Kasım 2007‘de Ankara‘da düzenlenen "Özgür, Demokratik, Eşitlikçi bir Türkiye" mitingine ilişkin haberleri; TMMOB tarafından 13-14 Kasım 2007 tarihinde Ankara‘da düzen­lenen "Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği" Sempozyumunu; TKGM‘ce 20-25 Kasım 2007 tarih­leri arasında Antalya‘da düzenlenen "Yurt Dışı Kurumlarla İlişkiler" Sempozyumunu, GAP Böl­ge Kalkınma idaresi Başkanlığı‘nın yürütücülüğünde Mardin Öğretmenevi Konferans Salo-nu‘nda 27-28 Kasım 20Û7 tarihlerinde gerçekleştirilen "GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik Eğitim Semineri" haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim tarihlerini ve eğitimlere ilişkin haberleri, Çevre ve Orman Baka­nı Sayın Veysel ERÖĞLU‘na Oda Yönetim Kurulunca yapılan ziyareti, Ankara Şubemizde ger­çekleştirilen CBS Günü Kutlamasını, 07 Aralık 2007 tarihinde TKGM‘ye yapılan ziya­reti, 1 1 Aralık 2007 tarihinde İTÜ, YTÜ ve Odamız tarafından istanbul‘da gerçekleştirilen ‘Je­odezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Vizyon Misyon ve Dönüşümler" çalıştayım, 14-15 Ara­lık 2007 tarihlerinde Ankara‘da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresini ve 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da düzenlenen TMMOB Afet Sempozyumunu HKMO‘dan Kısa Kısa bölü­münde sizlerle paylaşıyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Türk Telekom‘daki grev, CBS günü, Lice,Şırnak ve Dağlıca‘da mey­dana gelen saldırılar, Erdal inönü‘nün vefatı ile ilgili basın açıklamalarını HKMO‘dan Basına ve Kamuoyuna bölümünde bulabilirsiniz. Bu bölümde ayrıca HKMO şubelerinin ve merkeze bağlı temsilciliklerin genel kurul tarihlerini duyuruyoruz.

TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi bölümünden, Odamızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan yazışmalarını Yazışmalar bölümünden takip edebilirsiniz

Şubemizin etkinliklerini ve çalışmalarını Şubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Aramızdan Ayrı­lanlar, Evlenenler ve Atananlar bölümleri bu sayımızda yine sizlere ulaşıyor. Üyelerimizden ge­len şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan bulmacayı ve bir önceki sayımızda başladığımız briç dosyasını   bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Bayramınızı ve yeni yılınızı kutluyor, mutlu yarınlar diliyoruz.. Dostça ve sevgiyle kalın. Sevgilerimizle.

Yayın Kurulu

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

(1-62) sayfaları içerir (2842 KB)
(63-97) sayfaları içerir (2359 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.