ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Mayıs 2020, Pazartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

UFUK SERDAR İNCİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

SERAP AYDIN

AYHAN BİNGÖL

RAZİYE BÜYÜKDEMİR

ÖNDER KARAGÖZ

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA ŞUBE

CAVİT HAFIZOGLU

ANKARA ŞUBE

YÜK. MÜH. ATAKAN SERT

ANTALYA ŞUBE

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA ŞUBE

ALİ FARUK ÇOLAK

DİYARBAKIR ŞUBE

HÜSEYİN KIRŞAN

İSTANBUL ŞUBE

MEHMET HIŞIR

İZMİR ŞUBE

LÜTFİ ÜNAL

KONYA ŞUBE

MUSTAFA YILMAZ

SAMSUN ŞUBE

SAİD AYDIN

TRABZON ŞUBE

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 76   Yıl: KASIM 2009

 

İçindekiler

 • KAPAK KONUSU
 • TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009
 • TMMOB CBS‘09 KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
 • HKMO 8.YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI
 • HKMO‘DAN HABERLER
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 60. YIL ETKİNLİKLERİ
 • HKMO İZMİR ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLİK TOPLANTISI YAPILDI
 • TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 KURUM ZİYARETLERİ YAPILDI
 • PANEL - FORUM - SEMPOZYUM
 • HKMO 4. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU YAPILDI
 • 4. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
 • TMMOB HKMO KARTOGRAFYA VE MEKANSAL BİLİŞİM KOMİSYONU
 • HKMO‘DAN KISA KISA
 • 2010 YILINA İLİŞKİN ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE YER ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZE DUYURU
 • ERGİN UÇARLI‘YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
 • FERDİ KAZA POLİÇELERİ YENİLENİYOR
 • HATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İHALESİ İPTAL EDİLDİ
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI KANUNU HAKKINDA YARGIYA GİDİLDİ
 • "TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK" HAKKINDA YARGIYA GİDİLDİ
 • BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİMİ YAPILDI
 • VECİHİ TİMUROĞLU‘NA TEŞEKKÜR YEMEĞİ DÜZENLENDİ
 • MALATYA TEMSİLCİLİĞİNE BAĞLI ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI
 • "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" HAKKINDA YARGIYA GİDİLDİ
 • BASINA VE KAMUOYUNA
 • YABANCILARA KİRALANAN ARAZİLERİ BİLMEYEN KURUM:MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 12 EYLÜL 1980: MARMARİS‘TEKİ RESSAMIN TUVALE DÖKEMEYECEĞİ ACI
 • IMF ve DB KARARLARINA HAYIR , GELECEK BİZİMDİR
 • MARMARA DEPREMİ ve İHMALLERİN 10. YILI
 • SAVAŞSIZ BİR DÜNYA İÇİN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN!
 • SORUMLULUĞU SORGULAMAK: İSTANBUL‘DA SEL FELAKETİ
 • BASINDAN
 • TMMOB GÜNCESİ
 • BAKIŞ
 • ŞUBELERİMİZDEN HABERLER
 • KÜLTÜR - SANAT
 • DOĞANLAR
 • EVLENENLER
 • ARAMIZDAN AYRILANLAR
 • ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu; 02-06 Kasım 2009 tarihleri arasında İzmir‘de gerçekleştirilen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009 ile 22 - 30 Ağustos tarihleri arasında Foça/İzmir‘de gerçekleştirilen HKMO 8. Yaz Eğitim Kampımıza ayırdık. TMMOB adına Odamızca düzenlenen ve geniş katılım sağlanan Kongremizde, ana teması "Birlikte Çalışabilirlik" olan "Yaşanabilir Gelecek İçin..." sloganıyla düzenlenen 5 panel,1 forum ve 3 salonda 12 paralel oturumda 48 bildiri sunuldu. TMMOB CBS 2009 Kongresi, çalışma alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve Teknolojilerini kullanmaya gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerinden; mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, öğrenciler, meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve özel sektör kuruluşlarından 458 delege, 175 öğrenci, 380 konuk olmak üzere toplam 1013 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yılki HKMO Yaz Eğitim Kampının ana teması "Yaşanabilir Gelecek" olarak seçildi. Bu tema çerçevesinde düşüncelerin paylaşıldığı ve tartışıldığı, mesleki ve teknik eğitimlerin yanında güncel ve toplumsal gelişmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların ele alındığı seminerler, konferanslar ve sunumlar gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde okuyan ve gelecekte meslektaş olacak mühendis, mimar ve şehir plancısı adaylarının, birbirleriyle tanışmaları, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaşma sürecini yaratmaları, mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri, geleceğe yönelik umutlarını diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmalarına katkı veren kampımıza, öğrenci arkadaşların yanı sıra Odamızın yöneticileri ile birlikte akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci, TMMOB ve diğer Oda bileşenlerinden de katılım sağlandı. Teknik, bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler, sohbet toplantıları, müzik, şiir dinletileri, spor ve diğer aktivitelerin gerçekleştirildiği 8. Yaz Eğitim Kampımıza Kapak Konusu Bölümünde ulaşabilirsiniz.

HKMO‘dan Haberler Bölümünde; Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 60. yıl etkinlikleri, HKMO İzmir Şubemizde yapılan temsilcilik toplantısı ve TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009 Hazırlıkları haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; HKMO 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna ve HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu "Genelleştirme ve Çoklu Gösterim Çalıştayı"na yer veriyoruz.

Ergin UÇARLI‘ya geçmiş olsun mesajı, ferdi kaza poliçeleri, Hatay Belediye Başkanlığının ihale iptali, Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili genelge ile "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği ve Büroları Kanunu", "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük" ve "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hakkında yasal süreç, Malatya temsilciliğine bağlı üyelerimizle toplantı, Bilirkişilik Eğitimcilerinin Eğitimi ve Vecihi TİMUROĞLU‘na teşekkür yemeği haberlerini HKMO‘dan Kısa Kısa Bölümüzde bulabilirsiniz.

Yabancılara Kiralanan Arazileri Bilmeyen Kurum: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 12 Eylül 1980: Marmaris‘teki Ressamın Tuvale Dökemeyeceği Acı, IMF ve DB Kararlarına Hayır Gelecek Bizimdir, Marmara Depremi ve İhmallerin 10. Yılı, Savaşsız Bir Dünya İçin Dünya Barış Günü Kutlu Olsun, Sorumluluğu Sorgulamak: İstanbul‘da Sel Felaketi başlıklı basın açıklamalarımızı Basına ve Kamuoyuna Bölümünden okuyabilirsiniz. Odamızın farklı kanallardan televizyon programlarına konuk olduğu, Trakya ve İstanbul‘da yaşanılan sel felaketi, coğrafi bilgi sistemlerinin gerekliliği, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ve Odamız çalışmalarını, CBS 2009 Kongresinin amaç ve kapsamı, CBS‘nin Türkiye‘de geldiği aşama ve ülkemizde CBS eğitimi ve TMMOB CBS 2009 Kongresi‘nin değerlendirilmesi hakkında Odamız görüşlerini dile getirdiği haberlere Basından Bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden takip edebilirsiniz. "Emektar Arslan KAYA‘nın Ardından" başlıklı yazıyı Bakış Bölümünde bulabilirsiniz.

Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler Bölümünde, Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan Bulmaca, Briç, Kitap, Tiyatro ve Sinema köşelerini bültenimizin sonunda Kültür-Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Doğanlar, Evlenenler, Aramızdan Ayrılanlar ve Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda da sizlere ulaştırılıyor. Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu

Kasım 2009

 

Ekler

Bültenin tamamını içerir (11766 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.