ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  05 Haziran 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ÖZKAN TALAY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

AYHAN BİNGÖL

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SERAP AYDIN

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ÖNDER KARAGÖZ

RAZİYE BÜYÜKDEMİR

FAZLI YAŞAR ÇETİNTAŞ

MURAT TÜRÜDÜ

ADANA ŞUBE

BORA TULUNAY

ANKARA ŞUBE

İSKENDER KABAOĞLU

ANTALYA ŞUBE

ÜMİT ERTÜRK

BURSA ŞUBE

MESUT ÖZEN

DİYARBAKIR ŞUBE

CAN DENİZ AKDEMİR

İSTANBUL ŞUBE

YÜK.MÜH. MEHMET UĞUR GİRİŞKEN

İZMİR ŞUBE

ALİ KEMAL KARAYEL

KONYA ŞUBE

MUSTAFA YILMAZ

SAMSUN ŞUBE

FATİH DOĞA ÜNAL

TRABZON ŞUBE

DOÇ. DR. VOLKAN YILDIRIM

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 78   Yıl: HAZİRAN 2010

 

İçindekiler

 • MERHABA 3
 • KAPAK KONUSU 6
 • ODAMIZIN 42. OLAĞAN GENEL KURULU 24-25 NİSAN 2010 TARİHİNDE ANKARA‘DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 6
 • HKMO 42. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ - NİSAN 2010 11
 • TMMOB 41, OLAĞAN GENEL KURULU 15
 • TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ 20
 • TMMOB 41. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ 28
 • HKMO‘DAN HABERLER 29
 • TMMOB 40. DÖNEM 4.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 29
 • "HARİTA 8ÜLTENİ‘NDE BİR KÖŞE OLUŞTURULMASI" HAKKINDA 31
 • "HARİTA MÜHENDİSLİĞİ İŞLEVLERİ KATALOGU" HAKKINDA 31
 • TMMOB BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 32
 • 5.MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU DUYURUSU 33
 • PANEL - FORUM - SEMPOZYUM 34
 • ASF|Avrupo Sosyal Forvmu)2010 İSTANBUL‘DA YAPILDI 34
 • "TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE TUS" PANELİ YAPILDI 36
 • HKMO‘DAN KISA KISA 38
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER 38
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER 39
 • ODA YÖNETİM KURULUMUZ TAPU VE KADASTRO GENEL
 • MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ 40
 • TRABZON ŞUBEMİZİN YENİ HİZMET MEKANI AÇILDI 41
 • KAHRAMANMARAŞ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ TURNUVAYA VEDA ETTİ 42
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI
 • HAKKINDA DUYURU 42
 • ÖZGEÇMİŞLER 44
 • HKMO YÖNETİM KURULU 44
 • HKMO DENETLEME KURULU 15
 • TMMOB YÖNETİM KURULU 45
 • HKMO ONUR KURULU 46
 • BASINA VE KAMUOYUNA 47
 • ÖZGÜR BİR GELECEK İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS 47
 • TAKSİM ARTIK ÖZGÜR!...1 MAYIS, 1 MAYIS ALANI‘NDA COŞKUYLA KUTLANDI 49
 • CUMHURBAŞKANINA MEKTUP 51
 • İSRAİL SALDIRISINI KINIYORUZ 53
 • OKULLAR TATİLE GİRERKEN BİNA VE ARAZİLERİ SATILMASIN! 54
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YASA TASARISIYLA KURUMUN TİCARİ"LEŞTİRİLMESİNİN ÖNÜ AÇILIYOR 55
 • "İLLER BANKASI YASA TASARISI TBMM GÜNDEMİNDE" 56
 • BARIŞ İÇİNDE VE BİR ARADA KARDEŞÇE YAŞAYABİLMEK İÇİN ÖNCE SİLAHLAR SUSMALIDIR 56
 • 2 TEMMUZ SİVAS UNUTULMAZ, UNUTTURULMAZ.UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ 57
 • BASINDAN 58
 • TMMOB GÜNCESİ 60
 • ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 62
 • BAKIŞ 63
 • ŞUBELERİMİZDEN HABERLER 64
 • KÜLTÜR - SANAT 112
 • DOĞANLAR 116
 • EVLENENLER 117
 • ARAMIZDAN AYRILANLAR 117
 • ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR 118

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu; 24-25 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Odamız 42. Dönem Olağan Genel Kurulu ile 27-30 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu‘na ayırdık.

Odamızın 42. Dönem Olağan Genel Kurulu, 450 delegenin yanı sera 63 konuk ve 13 öğrencinin katılımı ile Ankara‘da DSİ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 42. Olağan Genel Kurulumuza ilişkin ayrıntıları, sonuç bildirgesini, Genel Merkezimizin yeni Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin özgeçmişlerini bültenimizde bulabilirsiniz. TMMOB 41. Olağan Genel Kurul‘da iki yıllık TMMOB çalışmaları ile birlikte Türkiye‘de ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve toplumsal gelişmeler değerlendirildi. Genel Kurulda ayrıca yeni dönem için yönetim organları belirlendi. Genel Kurula ilişkin detayları, sonuç bildirgesini ve yönetmelik değişikliklerini bu sayımızda bulabilirsiniz.

HKMO‘dan Haberler Bölümünde; TMMOB 40. Dönem 4. Danışma Kurulu, TMMOB Başkanlar Kurulu haberleri ile Harita Bülteni Köşesi, Harita Mühendisliği işlevleri katalogu ve 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu duyurularını sizlerle paylaşıyoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; "Tapu Planları Tüzüğü ve TUS" konulu paneli ve Avrupa Sosyal ForumufASF) 2010 haberini bulabilirsiniz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Odamızı ziyaretleri, Odamızın TKGM‘yi ziyareti, Trabzon Şubemizin yeni hizmet mekanı açılışı, LİHKAB duyuru haberlerini HKMO‘dan Kısa Kısa Bölümünde bulabilirsiniz.

"Özgür Bir Gelecek için... Yaşasın 1 Mayıs", "Taksim Artık Özgür!... 1 Mayıs, 1 Mayıs Alanı‘nda Coşku ile Kutlandı...", "Cumhurbaşkanına Mektup", "israil Saldırısını Kınıyoruz", "Okullar Tatile Girerken Bina ve Arazileri Satılmasın", "Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısıyla Kurumun "Ticari"leştirilmesinin Önü Açılıyor", "İller Bankası Yasa Tasarısı TBMM Gündeminde", "Barış İçinde ve Bir Arada Kardeşçe Yaşayabilmek İçin Önce Silahlar Susturulmalıdır" ve "2 Temmuz Sivas Unutulmaz, Unutturulmaz, Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız" başlıklı Odamızın basın açıklamalarına Basına ve Kamuoyuna bölümünde ulaşabilirsiniz.

Odamızın Kanal B ana haber programı için 2B alanlarına ilişkin verdiği demeç ile Kanal B "Habercinin Saati" programında son günlerde TBMM gündeminde yer alan yasa değişiklikleri ve yeni düzenlemeler hakkında Odamızın görüşlerinin dile getirildiği haberlere Basından Bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden takip edebilirsiniz.

Sidney‘de gerçekleştirilen FIG 2010 Kongresi haberini Uluslararası Etkinlikler Bölümünde sizlere ulaştırıyoruz. "Yorumsuz Dunning Kruger Snedromu" başlıklı yazıyı Bakış Bölümünde bulabilirsiniz. Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler Bölümünde bulabilirsiniz. Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan Bulmaca, Briç, Sinema, Kitap ve Tiyatro köşelerini bültenimizin sonunda Kültür-Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Doğanlar, Evlenenler, Aramızdan Ayrılanlar ve Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda da sizlere ulaştırılıyor.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu

Ekler

Bültenin tamamını içerir (10532 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.