ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Mayıs 2020, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

Künye

HKMO ADINA SAHİBİ

HÜSEYİN ÜLKÜ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

HAKAN GÜNGÖR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ZEKİ YAVUZ YÜCESOY

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

GÜLDEN BİLGİÇ

SEBAHAT YILDIZ GEÇİLMEZ

SAADET ÖZTEN

GONCA SEÇER BİLGİN

ARİF ÖNDER GACEMER

BURAK KUKUL

SERAP AYDIN

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA

MURAT SULU

ANKARA

GÜLDEN BİLGİÇ

ANTALYA

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA

ALİ FARUK ÇOLAK

DİYARBAKIR

İLKER YILDIRIM

İSTANBUL

YÜK. MÜH. MAHMUT GÜLTEKİN

İZMİR

LÜTFİ ÜNAL

KONYA

MUSTAFA AVLAR

SAMSUN

KEMAL MEMİŞ

TRABZON

PROF. DR. FAİK AHMET SESLİ

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 61   Yıl: KASIM 2005

 

İçindekiler

 • 3   Yeni Para / Satılık Ülke Hüseyin ÜLKÜ
 • 8   IV. Yaz Eğitim Kampı-Dikili Tuncay BOYACI
 • 16  Demokratik Türkiye insanca Yaşam Mitingi Cengiz DAĞDELEN
 • 20  TMMOB 3. Danışma Kurulu
 • 21  HKMOBİS Projemiz TMMOB Bileşenleri ile Paylaşıldı...
 • 22   BÖHHBÜY Çalışmaları 24  Kısa Kısa... Kısa Kısa...
 • 26  Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Oda Görüşleri
 • 28  TAU Genel Müdürlüğüne
 • 32   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • 33  Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü‘ne
 • 36  Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Hakkında 38  Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne
 • 40   Kamu ihale Kurumu Başkanı‘na
 • 41   II. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu
 • 45  Toprak Reformu Kongresinden Beklentiler Celal BEŞİKTEPE
 • 49  Kitap Tanıtımı
 • 52  Oda Güncesi
 • 53  TMMOB Güncesinden Nail GÜLER
 • 55  Kamu ihale Kanunu A. Fahri ÖZTEN
 • 59  Şubelerimizden Haberler
 • 89  Aramızdan Ayrılanlar - Atananlar -Evlenenler - Doğanlar

  BAŞLARKEN

  Değerli dostlar merhaba

  Hem dünya, hem de ülkemi; açısından oldukça yoğun, üzücü ve değişken gündemlerin ya­şandığı uzun bir yaz döneminden sonra. 61 sayılı bültenimizle yeniden sizlerleyiz.

  3 Ekim AB Müzakere Sureci, ülkemiz açısından özenle üzerinde durulması gereken bir ol­gudur. Bu tarih aslında, 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel‘de yapılan AB Zirvesi sonrasında Tür­kiye‘ye ilişkin alınan ve halkımızdan saklanan türlü tavizlerin tescil edildiği bir tarihtir. Evet gerçek şu ki 3 Ekim 2005 tarihinde tarama süreci başlamıştır. İlk olarak Bilim ve Araştırma konu­suyla başlayan tarama sürecine, 2006 yılının Ocak ayında "Malların Serbest Dolaşımı", "Gümrük Birliği" ve "Yargı ve Temel Haklar"ın ardından sırasıyla, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sosyal Politika ve İstihdam, Ekonomik ve Parasal Birlik,  Balıkçılık, Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Poli­tikası, Girişimcilik ve Sanayi Politikası, Mali Hizmetler, Çevre, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Enerji, Ulaştırma. İşçilerin Serbest Dolaşımı, Dış Politika, Güvenlik gibi birçok konu başlıklarıyla devam edilecek. Bu konuların arasında özellikle ek protokolün uygulanmasıyla doğrudan ilişkili olan "Malların Serbest Dolaşımı" ve "Gümrük Birliği" konularında birtakım sıkıntıların ortaya çı­kacağına kesin gözüyle bakılıyor Çünkü ek prolokolun uygulanması kapsamında, Türk deniz ve hava limanlarının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmaması durumunda, Kıbrıs Rum Kesimi­nin veto hakkını kullanabileceğinden korkuluyor. Müzakerelere 2006 Ekiminde başlanılıp başlanılmayacağı henüz net olmamakla birlikle bu süreç içerisinde dahi tek taraflı bir çok tavizler ve­rilecektir Görüldüğü gibi Türkiye tarihinin en büyük tuzağıyla karşı karşıya olup geri dönülmesi güç ve belirsiz bir sürece itilmiştir.

  Ardı ardına gelen özelleştirmeler son yirmi yılın en büyük özelleştirmeleri olarak gündeme oturdu. Sermaye açısından AB rüzgarını arkasına alan hükümet bu süreci sermaye lehine iyi kul­lanmış, elde avuçta satılmadık sanayi tesisi bırakmamıştır. TÜPRAŞ. Ereğli Demir Çelik, Türk Te­lekom gibi stratejik öneme sahip devasa kuruluşlar, yok pahasına bir bir elden çıkarılmış ve de çıkarılmaktadır Ancak bunlar normal görülmelidir. Bizzat Sayın Başbakan, görevinin ülkeyi pa­zarlamak olduğunu açıkça ifade etmektedir. Oysa hepimiz biliyoruz ki Dünyada 1970‘lerin ikinci yarısından itibaren uygulanan para tacirlerinin egemenliğindeki bu ‘pazarlamayı" Türkiye 24 Ocak kararlarından beri gerçekleştirmektedir. Yine hepimiz biliyoruz ki Yeni Dünya Düzeninin da­yattığı bu pazarlamadan bir yandan sayıları iki elin parmakları kadar kazanıp kalkınanlar var, di­ğer yandan da sayıları on milyonlarla ifade edilen kullanılıp atılanlar...

  Hükümetimizin ekonomik anlamdaki bu başarıları(!) siyasi alanda da devam etmektedir. YÖK‘ü yok etme girişimleri tüm hızıyla sürmektedir. YÖK‘ün, intihal (aşırma) yaptığı gerekçesiy­le Profesörlük unvanını geri alıp Öğretim Üyeliği mesleğinden çıkardığı Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer DİNÇER halen görevine devam ededursun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AŞKlN‘ın yurt dışındayken önce evinin basılıp aranması, ardından iki ay geçtik­ten sonra çıkar amaçlı suç orgütu oluşturduğu gerekçesiyle tutuklanması, Rektörün daha önceki dönemde üniversitede hakim olan radikal İslamcı akımlarla mücadele etmesi, üniversiteyi de­mokratik, laik. hukuk devleti ilkeleriyle yönetmeye çalışması ve yerel güç odaklarıyla mücadele etmesi nedeniyle etkisiz kılınmak istendiği görüşünü güçlendirmektedir. Bu görüşü güçlendiren diğer gelişmeler ise, aralarında imam hatip liselerinin de bulunduğu meslek liselerinden düz li­selere geçişi kolaylaştıran yönerge ile yurtdışına gönderilen ancak irticai faaliyet gerekçesiyle 28 Şubat sürecinde ilişiği kesilen akademisyenlerin üniversitelere dönüşünü sağlayacak tasarının TBMM‘ye getirilecek olmasıdır. Benzer saldırıların bundan sonra Bolu, Samsun ve Malatya ille­rinde bulunan üniversitelerde de gerçekleştirileceğinin konuşulması ülkemizin yeniden bir kaos ortamına sürükleneceği endişesini doğurmaktadır. Ancak halkımızın demokrasiye olan güveni ve inancı, ülkemizin yeniden bir kaos ortamına süreklenmesimn önünde en büyük engel olacaktır.

  Son zamanlarda dünyada doğal afetlerde yaşanan artış gerçekten dikkat çekicidir. İnsanoğ­lunun doğayla barışık yaşamaya daha çok önem vermesi kaçınılmaz bir olgudur. Güney Asya‘da meydana gelen ve on binlerce insanın ölümüne neden olan üzücü deprem felaketinin ardından Ege sahillerimizde (İzmir‘de) karşılaşılan deprem de korkulu günler geçirmemize neden oldu, Yaşanan bu üzücü durumun yaralarının kısa sürede sarılması için tüm insanların dayanışma içe­risinde olması kaçınılmaz görülmektedir.

  Dünya ve ülkemiz gündeminden biraz daha özele, mesleki gündemimize döndüğümüzde; TMMOB ve bağlı Odalar bazında bir ilke imza atan Odamız, İzmir Şubemiz yürütücüsünde 4. Dikili Yaz Eğitimi Kampını da başarıyla gerçekleştirdi. Güzel bir dayanışma örneğiyle, kampımız artık Kızılay çadırlarında değil, TMMOB ve Odalarımızın katkılarıyla alınan kendi çadırlarımızda gerçekleştirildi. Kampımıza 9 farklı meslek disiplininden 20 öğrenci de katılmış olup, farklı mes­lek disiplinleriyle çatışma yerine, birlikte üretme ve birlikle paylaşmanın tohumları atılmış oldu. Bu nedenle bültenimizin kapağını, detaylarına geniş bir şekilde yer verdiğimiz 4. Dikili Yaz Eğiti­mi Kampına ayırdık.

  Genel Başkanımız Hüseyin ÜLKÜ‘nün Odamız ve mesleğimiz açısından sürece ilişkin değer­lendirme yazısının yanında TMMOB‘nin 8 Ekim tarihinde Ankara‘da gerçekleştirdiği "Demokra­tik Türkiye İnsanca Yaşam Mitingi "ne ilişkin Genel Sekreter Cengiz DAĞDELEN‘ın yazısını bula­caksınız. Ayrıca Odamızca gerçekleştirilen çeşitli mesleki etkinlikler, komisyon ve çalışma grup­larımızın çalışmalarının özetlendiği kısa kısa haberler, Oda güncesi ve kurumsal yazışmalar, "TMMOB güncesinden", "Toprak Reformu Kongresinden Beklentiler" ve "Kamu İhale Kanunu" konulu yazılar ile Şubelerimize ilişkin haberler ve her zamanki gibi üyelerimizin Atama, Evlenme, Doğum haberleri ile Aramızdan Ayrılanlar bölümünü yine bu sayımızda bulacaksınız.

  Yayın Kurulumuz, bültenimizin içerik ve mizanpajında önemli değişiklikler yapmayı tasarla­maktadır Tarafınızca beğenilebilecek bir bülten kuşkusuz sizin önerilerinizle yaratılacaktır Bu nedenle 62 sayılı bültenimizi görmek istediğiniz şekilde bulmak için, görüş, önerı ve düşün­celerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

  Yeniden buluşmak dileğiyle,

  Hoşça kalın..

  Yayın Kurulu

Ekler

(1-58) sayfaları içerir (1536 KB)
(59-92) sayfaları içerir (1571 KB)
61.Bülten Kapak (1475 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm hkm Sayıları»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.